سطوح تجارت کوتاه مدت


تعادل اقتصادی

تعادل اقتصادی یکی از اصطلاحات اقتصادی به معنای عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد. سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف

[ویرایش]
تعادل، یک حالت روانی یا مادی است که پس از حصول آن، محرکی برای تغییر وضع وجود ندارد و چنانچه با فشار نیروهای بیرونی تغییر کرد، بر اثر سازوکار خودافزا و یا به‌کار افتادن نیروهای درونی، به حالت تعادل اولیه گشته و یا در حالت تعادلی قرار می‌گیرد.


منظور از تعادل، یک وضع حقیقی یا خیالی و تشبیه نشده معین اقتصاد در سطوح مختلف است که براساس آن، عواید و مخارج با عرضه و تقاضا برابر می‌شود. در این شرایط، می‌توان به‌طور علی‌السویه تعادل بنگاه و خانوار، تعادل بازار و بخش و یا تعادل اقتصاد ملی و بین‌المللی را مطرح و مطالعه کرد.


تبیین تعادل از مسائل مهم اقتصادی است. در سطح تعادل، عرضه کل و تقاضای کل برابر می‌شوند و در سطح این برابری، عناصر تولید به‌کار گرفته می‌شوند و سطح اشتغال معین و مشخص می‌شود. به این ترتیب، تعادل اقتصادی در سطوح مختلف نشان‌گر به‌کار رفتن ابعاد مختلف سرمایه و نیروی کار مورد استفاده در جامعه است.

[۳] زندی، منوچهر، اقتصاد (فنون جدید تجزیه و تحلیل اقتصادی)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ص۲۷۵.


مجموع فعالیت‌هایی که توسط واحدهای مختلف اقتصادی برای نیل به تعادل صورت می‌گیرد، نمای تعادل کل اقتصاد را مشخص می‌کنند. ولی کل اقتصاد وقتی در حالت تعادل قرار می‌گیرد که همه اجزای آن در حالت تعادل باشند؛ زیرا اگر واحدی در حالت عدم‌تعادل قرار گیرد، تغییرات وضعی آن موجب عدم‌تعادل سایر واحدها می‌شود که نتیجه آن تغییر موقعیت تعادلی کل اقتصاد است.

تعادل اقتصادی، در علم اقتصاد به‌نوعی همبستگی و هم‌طرازی بین عوامل مختلف اقتصادی تعبیر می‌شود. واژه تعادل از قدیم در علوم مختلف به‌کار می‌رفته و اغلب در تجزیه و تحلیل فلاسفه یونان و سپس در بررسی‌های دانشمندان اسلامی استفاده شده است؛ ولی پس از گذشت دنیای باستان و قرون وسطی، نظریه تعادل به وجه خاصی در نظریه‌های دانشمندان اقتصادی مطرح شد.

۲ - نظریات

[ویرایش]
در نظریه فیزیوکرات‌ها، واژه تعادل ابتدا از طرف تورگو (Robert Jacques Turgot: ۱۷۲۷-۱۷۸۱) به‌منظور تعیین هم‌طرازی بین محصولات ارضی و ارزش خدمات به‌صورت مزد و جمعیت کشور، به‌کار رفت.
اصل تعادل اقتصادی در نظریه دیگر دانشمندان به‌صور مختلف به‌کار رفته؛ تا اینکه در نظریه کلاسیک اصل تعادل پایه و اساس تجزیه و تحلیل واقع شده و پس از آن در نظریه‌های جدید ابتدا به‌وسیله ویکسل (Johan Gustav Knut Wicksell: ۱۸۵۱-۱۹۲۶) و سپس به‌وسیله کینز (John Maynard Kaynes: ۱۸۸۳-۱۹۴۶) به‌عنوان محور استدلال معرفی شد.
امروزه روش تجزیه و تحلیل در علم اقتصاد براساس تعادل اقتصادی است؛ اما تعادل در اقتصاد جدید با تعادل اقتصادی در اقتصاد کلاسیک به‌طور کامل متفاوت است.

[۵] زندی، منوچهر، اقتصاد (فنون جدید تجزیه و تحلیل اقتصادی)، ‌ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ص۵۶-۵۸.


جان موریس کلارک (John Maurice Clark: ۱۸۸۴-۱۹۶۳) تعادل را آغاز تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی می‌دانست و آن‌را در مقاله‌ای به‌نام "به‌سوی مفهوم رقابت عملی" بیان کرده است. فریتز مکلوپ (Fritz Machlup: ۱۹۰۲-۱۹۸۳) تعادل را شرایطی می‌داند که در آن مجموعه متغیرهایی که با یکدیگر ارتباط دارند، طوری تعدیل شده باشند که در الگوی اقتصادی هیچ‌گونه تمایل ذاتی برای تغییر نداشته باشند.


یکی از طرفداران تعادل، هری جانسون (Harry G. Johnson: ۱۹۲۳-۱۹۷۷) بود، که علاقه زیادی به کشف تاثیر مفاهیم تحلیلی بر سیاست‌گزاری‌ها داشت و بخش عمده‌ای از آثار وی به تعرفه‌های گمرکی مطلوب، رفاه حاصل و زیان‌های تجارت اختصاص دارد.
فرانک‌هان (Frank Hahn) متولد ۱۹۲۵ از اقتصاددان‌های معاصر در زمینه تعادل عمومی، نظرات با ارزشی مطرح کرده است. تعادل عمومی شعبه‌ای از اقتصاد ریاضی است که به بررسی تجریدی خصوصیات تعادل، همزمان در چند بازار می‌پردازد. اکثر نوشته‌های اولیه فرانک‌هان، موضوع دخالت دادن پول در نظریه تعادل عمومی است.
رینهارد سلتن (Reinhard Selten) متولد ۱۹۳۰ از اقتصاددان‌های معاصر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۴ تجزیه و تحلیل‌های جدیدی از تعادل در نظریه بازی‌های غیر مشارکتی انجام داد که نتیجه آن دریافت جایزه نوبل بود.


آلفرد مارشال (Alfred Marshall: ۱۸۴۲-۱۹۲۴) نظریه خود را در این زمینه بیشتر با واقعیات تطبیق داده و معتقد بود که حالت تعادل جزئی در شرایط ایستا (وضع عادی) بیشتر مصداق عملی دارد. تعادل جزئی در واقع تجزیه و تحلیل مربوط به حرکت یک عامل خاص اقتصادی به‌سوی تعادل با شرایط موجود اقتصادی است.

۳ - انواع

[۹] مریدی، سیاوش و نوروزی، علیرضا، فرهنگ اقتصادی، تهران، موسسه کتاب پیشبرد و انتشارات نگاه، ۱۳۷۳، ص۲۶۲.

۳.۱ - تعادل پایدار

در تعادل پایدار، هر حرکتی در جهت دور شدن از سطح تعادل، خود به خود نیروهایی به‌وجود می‌آورد که متغیرها را به‌سوی تعادل سوق می‌دهد.

۳.۲ - تعادل ناپایدار

در تعادل ناپایدار، حتی اگر هیچ‌گونه فشاری برای تغییر تعادل موجود نباشد، هر حرکتی در جهت دور شدن از سطح تعادل، نیروهایی را پدید می‌آورد که در راستای دوری بیشتر متغیرها از تعادل عمل می‌کنند.
مثلا هنگامی که شیب منحنی عرضه یک کالای معین بیش از شیب منحنی تقاضای آن باشد، موقعیت تعادل پایدار وجود دارد؛ در حالی‌که اگر شیب منحنی عرضه کمتر از شیب منحنی تقاضا باشد، تعادل ناپایدار خواهیم داشت.

۴ - دوره‌های زمانی

۴.۱ - تعادل آنی

تعادل آنی یعنی مدت‌زمانی که طی آن مقدار ثابت است.

۴.۲ - تعادل کوتاه‌مدت

تعادل کوتاه‌مدت، مدت‌زمانی که بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی با سازمان‌ها و تاسیسات موجود خود می‌توانند کالای بیشتری عرضه کنند.

۴.۳ - تعادل بلندمدت

تعادل بلندمدت، مدت‌زمانی که لازم است بنگاه‌های اقتصادی، ماشین‌آلات و تاسیسات خود را تعویض کنند و یا توسعه دهند، یا بنگاه‌های جدید به صنعت وارد و بنگاه‌های قدیمی از آن خارج شوند.

۵ - سطوح مختلف

[ویرایش]
سطوح مختلف تعادل عبارت است از:

۵.۱ - در سطح خرد

مارشال برای استخراج منحنی عرضه، از برابری بین هزینه نهایی و قیمت (P=MC) استفاده کرده و منحنی عرضه را استخراج نمود. این برابری، تعادل بنگاه را در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.
وی در بحث تعادل در قسمت تقاضا شرط تعادل برای کالای X، مطلوبیت نهایی درآمد (مطلوبیت نهایی کالای X به این معناست که آخرین واحد مصرف از کالای X مطلوبیتی برای فرد ایجاد می‌کند؛ مثل صرف چهارمین استکان چای) را برابر با قیمت کالای X ضرب در مطلوبیت نهایی کالای Y می‌داند؛ که با فرمول زیر نشان داده می‌شود: MUX=PX• MUY
همچنین برای دو کالای (X و Y) در حالت تعادل و کلّی داریم: MUX/PX=MUY/PY. به این معنا که مطلوبیت نهایی کالای X تقسیم بر قیمت، ضرب‌درکالای X، برابر خواهد بود با مطلوبیت نهایی کالای Y تقسیم بر قیمت ضرب‌در کالای Y.

۵.۲ - در بازار


والراس تعادل عمومی در همه بازارها را بر مبنای قیمت رقابتی طراحی کرده است. در اینجا تعادل عرضه و تقاضا یا علایق و رجحان اقتصادی تولیدکننده و مصرف‌کننده، دو عامل تعیین کننده‌اند و از برابری تصمیمات آنها عوامل قیمت و تعادل بازار حاصل می‌شود.

۵.۳ - مصرف‌کننده

منظور از تعادل مصرف‌کننده تنظیم درآمد مصرف‌کننده به بهترین وجه ممکن است؛ به‌صورتی که مطلوب‌ترین تخصیص در مورد تهیه کالاها و خدمات مصرفی اعمال شود؛ به‌طوری‌که این امر، متضمن حداکثر ارضای منافع اقتصادی مصرف‌کننده باشد.

۵.۴ - تولیدکننده


در تولید و عرضه، هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده مبنای عرضه و تعیین تعادل تولیدکننده است. تعادل تولیدکننده به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ که از آن جمله می‌توان به وضع بازارها از نظر رقابتی و غیر رقابتی بودن اشاره کرد.
در بازار رقابتی (از دید مارژینالیست‌ها) تعادل مطلوب بنگاه، وقتی حاصل می‌شود، که هزینه نهایی کالا برابر با قیمت فروش باشد و در بازار انحصاری، تعادل در محل تلاقی منحنی هزینه نهایی با منحنی عایدی نهایی به‌دست می‌آید و در بازارهای دیگر نقطه تعادل متفاوت است.

۵.۵ - در سطح کلان


در اقتصاد کلان، وضعیت تعادل وضعیتی است که در آن مخارج کل برنامه‌ریزی‌شده برابر با عرضه کل کالاها و خدمات است. مخارج کل برنامه‌ریزی‌شده شامل مخارج مورد درخواست خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت است. عرضه کل نیز عبارت است از ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات تولیدشده در یک سال.

۶ - عوامل عدم‌تعادل

[ویرایش]
از عواملی که منجر به عدم‌تعادل اقتصادی می‌شوند، می‌توان به سلیقه مصرف‌کنندگان و تغییر آن در جریان رونق اشاره کرد. همچنین امکان دارد هزینه‌های تولید، به‌ویژه سطح مزدها و قیمت مواد اولیه نیز افزایش پیدا کند. در یک دید کلی‌تر، هر عاملی که موجب تغییر عرضه و تقاضا و یا هر دو گردد، موجب عدم‌تعادل می‌شود.
در دوران رونق فعالیت‌ها، امکان بیشتری وجود دارد که فشار اتحادیه‌های کارگری شدت پیدا کند و آنان خواستار افزایش سهم کارگران در توزیع درآمدهای اضافی شوند. همچنین اتحادیه‌ها، غالبا با تغییر مکان کارگران مخالفت می‌کنند و قبول چنین عملی را از نظر روانی، عاطفی و مادی موجه نمی‌دانند و چون در مراحل رونق، قدرت عمل اتحادیه‌ها بیشتر است، پس چنین خواست‌هایی که به‌مانند افزایش بهای مواد اولیه، هزینه تولید را بالا می‌برند، منجر به کاهش میزان فروش کالاهای تولیدی بخش‌های مربوط و به‌دنبال آن، کاهش تولید محصول و درآمد شده و آنها را در معرض خطر رکود قرار می‌دهند.

[۱۶] منتظر ظهور، محمود، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۵، ص۴۰۶-۴۰۷.

۷ - نظریه تعادل اقتصادی

[ویرایش]
نظریه کلاسیک اقتصاد، جامعه را براساس تعادل اقتصادی تصور می‌کرد؛ ولی در تصور کلاسیک تعادل، اقتصاد، مبتنی بر اشتغال کامل منابع اقتصادی جامعه بود. تصویر تعادل و تصور آن در حد اشتغال کامل از مباحث آدام اسمیت (Adam Smith: ۱۷۲۳-۱۷۹۰) شروع می‌شود و به نظریه مارژینالیست‌ها که به نئوکلاسیک موسوم شده‌اند، ختم می‌شود.

[۱۷] زندی حقیقی، منوچهر، نظریه‌های اقتصادی در قرن بیستم (توسعه و رشد اقتصادی هماهنگ)، تهران، کتاب‌فروشی دهخدا، ج۳، ص۴۱.

۷.۱ - کلاسیک


در نظریه کلاسیک، تعادل اقتصادی براساس تساوی عرضه و تقاضای کل در جامعه بیان می‌شود و براساس این تساوی، عناصر تولید به حد اشتغال کامل خود می‌رسند. تساوی عرضه و تقاضای کل در وضع اشتغال کامل در علم اقتصاد به تعادل اشتغال کامل معروف است.
عرضه کل، عرضه محصول ملی حاصل از تولید ملی است. تقاضای کل، تقاضای محصول ملی است که از حاصل جمع تقاضای کالاها و خدمات در جامعه به‌دست می‌آید. اشتغال کامل یعنی اشتغال عناصر کار و سرمایه، و همانطور که در تعادل اقتصادی به مفهوم کلاسیک اشاره شد، این عوامل به حد اشتغال کامل خود می‌رسند.
در ساز و کار تعادل کلاسیک، حجم سرمایه را در جامعه نرخ بهره سرمایه تعیین می‌کند؛ زیرا براساس نظریه کلاسیک، میزان پس‌انداز بستگی مستقیم به نرخ بهره سرمایه دارد.
وقتی پس‌انداز در جامعه کم شود، تعادل عرضه و تقاضای سرمایه به‌هم می‌خورد و فزونی تقاضای سرمایه نسبت به عرضه آن، نرخ بهره سرمایه سطوح تجارت کوتاه مدت را ترقی می‌دهد؛ در نتیجه پس‌انداز تشویق می‌شود و به‌دنبال آن عرضه سرمایه افزایش می‌یابد و سرانجام، تعادل عرضه و تقاضای سرمایه برقرار می‌شود.

[۱۸] زندی حقیقی، منوچهر، نظریه‌های اقتصادی در قرن بیستم (توسعه و رشد اقتصادی هماهنگ)، تهران، کتاب‌فروشی دهخدا، ج۳، ص۴۱.

براساس نظرات کلاسیک‌های جدید درباره تعادل، یک اقتصاد در شرایط آزادی اقتصادی تعداد عاملان تولید و مواضع مصرف را با یکدیگر متعادل می‌کند؛ به‌طوری‌که رضایت مصرف‌کنندگان، میزان رشد فعالیت‌های مختلف اقتصادی را تعیین می‌کند و هرگاه تغییر سلیقه‌ها و تعداد کالاها تغییر یابد، تعادل اولیه به‌هم می‌خورد و تعادل تازه‌ای حاصل می‌شود. نظام قیمت‌ها، مدام با تغییرات خود، اشتغال کامل عوامل و استفاده کامل از تولیدات تازه را تامین می‌کند.

۷.۲ - والراس


براساس نظرات کینز، تعادل، وضعیتی است که فقط به‌وسیله سرمایه‌گذاری معین می‌شود. بنا به‌نظر او محصول ملی و سرمایه‌گذاری ملی را پس‌انداز ملی معین می‌کند.
والراس (Leon Walras: ۱۸۳۴-۱۹۱۰)، نظریه تعادل خود را به‌صورت عمومی برای کلیه جامعه اقتصادی مطرح کرد. تعادل عمومی والراس در کل جامعه تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که کلیه واحدهای اقتصادی تمام تعدیل‌های لازم را برای رسیدن به وضعیت تعادل جزئی یک‌جا و به‌طور همزمان انجام دهند. در تعادل عمومی وی، وابستگی کلیه واحدهای اقتصادی و کلیه بخش‌های اقتصادی به یکدیگر در نظر گرفته می‌شود.


در نظام والراس، سازوکار تعادل به‌شکلی است که در شرایط رقابت مطلق، تحت تاثیر پیوستگی بازارها، میان قیمت‌ها و هزینه‌های تمام‌شده کالاها و خدمات، به‌طور ناخودآگاه تعادل برقرار می‌شود. مسئله تعادل عبارت است از این‌که در یک اقتصاد بازار و به‌خصوص در رقابت کامل:


نظام قیمت‌ها، برابری عرضه و تقاضای همه بازارها را تضمین می‌کند؛
نظام قیمت‌ها، به‌طور طبیعی برقرار می‌شود؛
این تعادل پایدار است.
مجموع این سه شرط، به بازار قدرت می‌دهد تا بدون ایجاد بیکاری و هدر دادن منابع تولید، خودبه‌خود تنظیم‌کننده فعالیت‌های اقتصادی باشد. چون همه عوامل تولید استفاده شده‌اند، عرضه و تقاضا در همه بازارها برابر می‌شود. البته دلیل اصلی وجود یک راه‌حل تعادل عمومی را هیچ‌کس قبل از ارو (Kenneth Joseph Arrow: ۱۹۲۱-Live) و دوبرو (Gerard Debreu: ۱۹۲۱-Live) کشف نکرده بود.
آنها با استفاده از روش‌های نوین ریاضی دریافتند که وجود تعادل در چند بازار، هنگام وجود رقابت کامل، مستلزم وجود بازارهای سلف برای همه کالاها و خدمات است؛ یعنی بازارهایی که در آن وجه کالا امروز پرداخت می‌شود، ولی کالا در آینده تحویل می‌شود و یا کالا امروز دریافت می‌شود، ولی وجه آن در آینده پرداخت خواهد شد.
این دست‌آورد، اهمیت نظریه تعادل عمومی را مورد تردید قرار داد. کار عمده "ارو" این بود که نشان دهد نظریه تعادل عمومی، کماکان نظریه‌ای محکم است و حتی برای اقتصادهایی که فاقد بازار معاملات سلف‌اند نیز، مناسبت خود را حفظ می‌کند.

۷.۳ - کینز


تعادل اقتصادی در اقتصاد جدید (کینز) با توجه به عامل پول است؛ زیرا کینز در معادلات اقتصادی خود پول را به‌طور مستقیم دخالت داده است؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت در نظریه کینز، پول نقش اساسی را به‌عهده دارد. از طرفی با توجه به عوامل پول، نظریه کینز براساس پیش‌بینی استوار شده است.

[۲۲] زندی حقیقی، منوچهر، نظریه‌های اقتصادی در قرن بیستم (توسعه و رشد اقتصادی هماهنگ)، تهران، کتاب‌فروشی دهخدا، ج۱، ص۷۲-۷۳.


کینز، تعادل اقتصادی را در مراحل مختلفی از جمله اشتغال ناقص، اشتغال کامل و اشباع اشتغال عناصر تولید تقسیم‌بندی کرده است. به‌زعم کینز هرچند ممکن است تعادل، گاهی به‌طور اتفاقی در وضع اشتغال کامل قرار گیرد؛ اما این حالت، استثنایی است و عمومیت ندارد؛ بلکه تعادل، اغلب به‌صورت تعادل در وضع اشتغال ناقص است و در تعادل اشتغال ناقص، از نیروهای کار جامعه به‌خوبی استفاده نمی‌شود و چه‌بسا تعادل، موجود است؛ ولی نیروهای کار در وضع اشتغال کامل نبوده و قسمتی از این نیروها، در جامعه بیکارند.
کینز عقیده داشت که تعادل اشتغال کامل، براساس تصور کلاسیک‌ها به نرخ مزد بستگی ندارد و پایین آوردن نرخ مزد از نظر ایجاد تعادل اشتغال کامل، براساس نظر کلاسیک‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

[۲۳] زندی حقیقی، منوچهر، نظریه‌های اقتصادی در قرن بیستم (توسعه و رشد اقتصادی هماهنگ)، تهران، کتاب‌فروشی دهخدا، ج۳، ص۴۰-۴۳.


زیرا تعادل اشتغال کامل به تقاضای کل در جامعه بستگی دارد؛ به‌طوری‌که اگر در مرحله اشتغال ناقص، نرخ مزد پایین بیاید، به‌میزان تقاضای کل جامعه بستگی دارد؛ به‌طوری‌که اگر در مرحله اشتغال ناقص، نرخ مزد پایین بیاید، میزان تقاضای کل جامعه پایین می‌آید. در نتیجه، بیکاری شدت خواهد گرفت. به‌نظر کینز در تعادل اشتغال کامل از ظرفیت نیروی کار جامعه به‌طور کامل بهره‌برداری می‌شود.
تعادل مطلوب، تعادلی است که در حد اشتغال کامل عوامل تولید برقرار شود. به این معنی که مجموع تولیدات (عرضه کل) ‌منطبق با حداکثر ظرفیت تولیدی مؤسسه اقتصادی باشد و در ضمن حداکثر محصولی که مؤسسه اقتصادی می‌تواند تولید کند، مورد تقاضای مصرف‌کنندگان، مؤسسات تولیدی و دولت قرارگیرد. در این حالت از تعادل، سطح زندگی مردم تا حداکثر ممکن ترقی می‌کند.

[۲۴] اقتداری، علیمحمد، اقتصاد عمومی، تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، ۲۵۳۶، ج۲، ص۳۹.

بهترین شوینده برای ضدعفونی

انتخاب مناسب ترین شوینده برای ضدعفونی کردن

قبل از اینکه به بهترین شوینده برای ضدعفونی بپردازیم بایستی مشخص کنیم که هدف ما تمیز کردن کدام مکان و یا لباس است. بر طبق هدف ما، ضد عفونی کننده ها به اقسام مختلف تقسیم می شوند. انواع شوینده ها به منظور شستشو و ضد عفونی کردن سطح پوست، صورت، لباس، آشپزخانه، سرویس بهداشتی، ظروف و نظیر آن متفاوت است. با توجه به اهداف مختلف قاعدتاً مشخصات شیمیایی شوینده نیز، بایستی متفاوت باشد. به عنوان مثال هنگامی که از شوینده ها برای تمیز کردن سطح پوست صورت و بدن استفاده می کنیم قطعاً بایستی به pH آن توجه شود؛ زیرا pH خیلی بالا یا پایین ممکن است باعث از بین رفتن چربی طبیعی پوست شده و در طولانی مدت باعث خشکی و زمختی آن گردد.

شوینده های مختلف در کنار پاک کننده ها

بنابراین تا به اینجا ما متوجه شدیم برای انتخاب بهترین شوینده ها برای ضد عفونی، محیطی که شوینده برای آن انتخاب می شود، متفاوت خواهد بود. حال با توجه نکاتی که بیان شد، ذکر این مطلب که بهترین شوینده برای ضدعفونی چیست، سخت می باشد. چرا که نمی توان یک قاعده و قانون کلی برای انواع شوینده ها ارائه کرد. البته به صورت کلی می توان به برخی از ویژگی های شوینده ها و ضد عفونی کننده های خوب اشاره کرد. به عنوان مثال قدرت تمیزکنندگی آن ها در مدت زمانی کوتاه می تواند یک فاکتور خوب تلقی شود.

بهترین شوینده های پوست

پوست ما در طی روز در معرض انواع آلودگی ها از جمله آلودگی هوا، شوینده نامناسب، انواع و اقسام مواد آرایشی و نظیر آن قرار می گیرد. این عوامل به مرور زمان بر سلامت پوست ما تاثیری منفی می گذارند. برای حل این مشکل بایستی به سلامت پوست خود اهمیت بیشتری بدهیم. یکی از این راه ها، استفاده از بهترین شوینده ها و ضد عفونی کننده های با کیفیت خوب و مناسب می باشد. پوست ما به چند گروه اصلی خشک، مرطوب و مخلوط تقسیم می شود. برای خرید شوینده بایستی به این نکته حتماً دقت شود. چرا که شوینده پوست چرب دارای خاصیت اسیدی بیشتر و میزان چربی کمتر به منظور کاهش رطوبت و چربی و شوینده پوست خشک دارای خاصیت قلیایی و میزان چربی بیشتر به منظور حفظ رطوبت و چربی ساخته شده است.

اهمیت انتخاب شوینده مناسب برای پوست

نکته بعدی انتخاب سلیقه ای نوع شوینده به لحاظ ماهیت فیزیکی است. به عنوان مثال شخصی برای شستشوی صورت خود صابون را می پسندد، در صورتی که فردی دیگر از محلول و یا ژل استفاده می کند. یکی از بیماری های شایع پوست جوش و یا آکنه است. در صورت یک سطح پوست به دلایل مختلف آلوده بماند وارد منافذ پوست شده و به مرور زمان منجر به بیماری آکنه می شود. به همین دلیل است که اکیداً توصیه می شود که خانوم ها با آرایش شب ها نخوابند. یک راه انتخاب بهترین شوینده پوست، مشورت با متخصصین پوست می باشد تا با توجه به تجربه خود و متناسب با شرایط پوست ما تجویز کند.

مضرات استفاده نادرست از شوینده ها

در این قسمت به مضرات استفاده نادرست از شوینده ها می پردازیم. استفاده افراطی و وسواس گونه از ضدعفونی کننده ها با غلظت نامناسب، مشکلات فراوانی به وجود می آورد. اولین مشکلی که می تواند در کوتاه مدت به وجود آورد، ایجاد آلرژی و خارش پوستی است. شستشوی بیش از حد دست در طولانی مدت، منجر به خشکی شدید پوست و اگزما می شود. به افرادی مبتلا به اگزما توصیه می گردد که از شوینده های با pH خنثی استفاده کنند. همزمان با شیوع کرونا و وسواس شستن، به صورت ناگهانی، مضرات استفاده نادرست از شوینده ها افزایش یافت.

شستشوی مکرر و طولانی مدت موجب بروز آلرژی در طیف وسیعی از افراد شد. علت این است که سطح پوست در حالت عادی به میزان مشخصی از رطوبت و چربی تشکیل شده است. زمانی که ما به صورت افراطی از مواد شوینده و ضد عفونی کننده استفاده می کنیم با تغییر حالت اسیدیته پوست، موجب به هم خوردن تعادل رطوبت و چربی پوست می شویم.

آسیب وارده از شوینده های بی کیفیت به دست

شستشوی افراطی ظروف بدون استفاده از دستکش و با توجه به این که اکثر شوینده ها دارای خاصیت قلیایی هستند به مرور زمان موجب خشکی و پیری پوست می شوند. بنابراین توصیه می شود در هنگام شستشوی ظروف حتماً از دستکش و بهترین شوینده برای ضدعفونی کردن استفاده کنید. در وهله بعدی ذکر این نکته لازم است که بایستی مدیریت مناسبی برای شستشوی ظروف در نظر بگیرید. البته ماشین ظرفشویی تا حدودی توانایی را دارد که این مشکل را رفع کند. تا به اینجا، از شستشوی افراطی ظروف و پوست گفتیم. شستشوی افراطی و روزانه مو نیز به سلامت مو آسیب می رساند. شستشوی مداوم مو باعث خشکی پوست سر و ریزش مو می شود. بنابراین شستشوی مو بایستی حداکثر سه روز در هفته انجام گیرد.

سوالات متداول بهترین شوینده برای ضدعفونی

1- برای خرید بهترین شوینده برای ضدعفونی کردن مو بایستی به چه نکاتی توجه کنیم؟

بایستی با توجه به جنس و حالت موی سر خود (مجعد، فر و صاف) و همچنین خشک یا چرب بودن پوست خود اقدام به خرید مناسب کنیم. زیرا اگر به این نکات در حین خرید توجه نشود مشکلاتی از جمله ریزش مو و نظیر آن در طولانی مدت به وجود می آورد.

2- آیا استفاده از وایتکس برای سلامت ما به مرور زمان مشکلاتی را به وجود می آورد؟

استفاده از هر شوینده ای به شکل افراطی، قطعا به سلامت ما آسیب می زند. اگر ملزم به استفاده از وایتکس برای نظافت روزانه هستیم، بهتر است در وهله اول از وایتکس رقیق استفاده کنیم. هنگام کار با آن حتما از ماسک و دستکش استفاده کنید و اگر امکانش باشد درب و پنجره مکانی که در آن حضور داریم را به منظور تهویه هوا باز کنیم.

3- از کجا مواد اولیه شوینده ها را خریداری کنیم؟

یکی از بهترین شرکت های فروش مواد اولیه صنایع شوینده، شرکت بازرگانی کیمیا تجارت تات می باشد. شرکت کیمیا تجارت تات انواع مواد اولیه شوینده و نیز در کل مواد شیمیایی را به فروش می رساند. برای خرید انواع مواد شیمیایی می توانید با شماره های مندرج در سایت کیمیا تجارت تات تماس حاصل فرمائید.

4- در خرید بهترین شوینده ها برای ضدعفونی کردن سطوح و سرامیک بایستی به چه نکاتی توجه کنیم؟

اولین نکته ای که بسیار نیز مهم است، خاصیت سمی نداشته باشد. زیرا اکثر مواد شیمیایی به صورت ناگهانی عوارض خود را بروز نمی دهند. به مرور زمان اثرات مخرب استفاده از ضد عفونی کننده های غلیظ بروز خواهد یافت. نکته دیگر این است که بتواند چربی و ذرات آلودگی را با سرعت خوبی پاک کند.

5- در خرید مایع شوینده ماشین ظرفشویی بایستی به چه نکاتی توجه نماییم؟

امروزه از ژل یا قرص ماشین ظرفشویی به عنوان جایگزین نوع پودری آن استفاده می شود. بایستی حتماً قبل از خرید، به مارک ماشین ظرفشویی خود دقت کنیم و از فروشنده در این ارتباط مشاوره بگیریم.

6- شوینده مناسب برای شیشه شور ماشین دارای چه ویژگی هایی است؟

نکته ای که اهمیت دارد این است که حتماً قابلیت شفاف سازی شیشه را داشته باشد. بعد از استفاده از آن، روی شیشه ماشین لک بر جای نگذارد.

برنامه ریزی حمل و نقل

در مباحث حمل ونقل منظور از برنامه ريزي حمل و نقل ، فرايند يا فعاليتي است كه طي آن اقدامات لازم جهت سوق دادن يك مجموعه يا سيستم حمل و نقل، به سوي يك وضعيت دلخوه را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين فرايند در نهايت منجر به اتخاذ تصميم و سپس اقدامات موثر در راستاي تحقق اهداف و وضعيت هاي دلخواه مي گردد. مهمترين موضوع در برنامه ريزي حمل و نقل آينده نگري است. براي توجيه انجام يك پروژه حمل و نقل عوامل مختلفي مانند بهبود در جريان ترافيك، ايمني، ايجاد دسترسي به كاربري‌ها، صرفه جويي در مصرف انرژي، كاهش زمان سفرها، رشد اقتصادي و غيره را ذكر كرد. برخي پروژه‌هاي حمل ونقل به دلايل سياسي و اجتماعي انتخاب مي شوند. مانند ايجاد اشتغال در ناحيه اي خاص، رقابت با ديگر استانها و شهرها براي كسب اعتبار، جذب صنعت، جوابگويي به فشاري كه از طرف سياستمداران وارد مي شود…

انواع برنامه ريزي حمل و نقل

هدف از برنامه ريزي حمل و نقل كوتاه مدت يا ميان مدت بدست آوردن حداكثر ظرفيت و يا بهره برداري بهينه از تجهيزات موجود مي باشد.

برنامه ريزي بلند مدت (راهبردي) مسائل پيچيده بدنبال دارد. داراي هزينه مالي زياد و همراه با ساخت و سازهاي بزرگ و گسترده است. پيامدهاي آن اجتماع، محيط زيست و اقتصاد جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد.

گروه‌هاي مختلف افراد در مواجهه با سيستم حمل و نقل

 • اپراتورها با مسائلي از قبيل هزينه هاي سرمايه اي ، هزينه‌های درآمدهاي عملكردي، اقتصادي بودن طرح از ديدگاه اتحاديه ها و كنترل‌هاي دولت روبرو هستند.
 • استفاده‌كنندگان سفركنندگان و يا مشتري‌هاي يك شركت حمل ونقل كالا مي باشند كه با عوامل هزينه پولي(كرايه ها)،زمان سفر از مبدا واقعي تا مقصد واقعي،حفاظت و ايمني، قابليت اعتماد و …. سر و كار دارند.
 • غير استفاده‌كنندگان افرادي كه سفر كننده نبوده و موجب جابجايي مسافر و كالا نيستند ولي تحت تاثير عواملي مانند آلودگي آب و هوا، آلودگي صوتي،آلودگي ديد يا منظره، عدم ايمني،تغييرات كاربري اراضي، اختلالات اجتماعي،تاثيرات اقتصادي تجهيزات حمل و نقل قرار دارند. يك برنامه‌ریزی حمل ونقل موفق، طرحي است كه بين نيازهاي اين 3 گروه تعادل برقرار نمايد. برنامه‌ريزي حمل و نقل شهري شامل ارزيابي و انتخاب تجهيزات جابجايي براي سرويس دهي به كاربريهاي حال و آينده است. به عنوان مثال با ساخت يك مركز خريد يا يك فرودگاه و يا يك مركز تجارت، نياز به احداث يا ايجاد تجهيزات و سرويس‌هاي اضافي حمل و نقل بوجود مي آيد. همچنين توسعه كاربري‌هاي مسكوني، فضاهاي اداري و صنعتي معمولا ترافيك اضافه توليد مي نمايد كه نيازمند جاده‌ها و سرويس‌هاي حمل ونقل عمومي بيشتري نيز مي‌باشد. در دو افق زماني كوتاه مدت و بلند مدت عمل مي نمايد. در افق كوتاه مدت پروژه هايي انتخاب مي گردد كه در يك فاصله زماني يك تا سه سال مي توانند اجرا شوند. اين پروژه‌ها براي مديريت بهتر و كارايي بيشتر تجهيزات موجود حمل و نقل طراحي مي‌گردد. مانند زمانبندي چراغ‌هاي راهنمايي براي بهبود جريان ترافيك، هم پيمايي براي كاهش تراكم، ايجاد پارك سوارهاي حاشيه اي براي افزايش تعداد مسافرين حمل و نقل عمومي و به‌سازي حمل و نقل عمومي پروژه هاي مورد شناسايي و ارزيابي در افق زماني بلند مدت، در فاصله زماني حدود بيست سال قابل بهره برداري است. مانند احداث جاده هاي جديد، افزايش تعداد خطوط بزرگراهي و آزاد راهي، ايجاد سيستم‌هاي جابجايي سريع و گسترش آن‌ها، ايجاد راههاي دسترسي به مراكز خريد و يا فرودگاه‌ها و غيره براي تعيين ميزان دستيابي به اهداف برنامه ريزي‌هاي انجام شده و ارزيابي برنامه ها مي بايست معيارهاي ارزيابي مشخص گردند.

قابل توجه کارفرمایان محترم:

جهت دریافت خدمات مشاوره حمل و نقل و ترافیک، کلیک کنید

پروژه‌های انجام شده

ساماندهی ترافیکی میدان الغدیر

در این مطالعه به بررسی و ارائه راهکار جهت ساماندهی وضعیت ترافیکی میدان الغدیر و معابر اطراف پرداخته شده است. ادامه مطلب…

ساماندهی ترافیکی تهرانپارس غربی

در این مطالعه به بررسی تغییر جهات حرکتی خیابان آهنی آمینه در محدوده خیابا­های فرجام و 212 غربی از شمال و جنوب و بزرگراه باقری و خیابان خوشوقت در غرب و شرق پرداخته شده است. ادامه مطلب…

ساماندهی ترافیکی محله پاسداران

مطالعه پیش‌رو بازنگری و بهبود جهات حرکتی خیابان های گلستان دوم و سوم حدفاصل خیابان پاسداران و خیابان شهید اسلامی است. ادامه مطلب…

طول عمر ویروس کرونا بر روی سطوح مختلف

تست pcr کرونا، دقیق‌ترین روش موجود برای شناسایی سویه‌های مختلف کرونا از جمله امیکرون و دلتا است. برای بالا بردن دقت تست، نمونه‌گیری به طور همزمان سطوح تجارت کوتاه مدت از طریق حلق و بینی انجام خواهد شد.

همکاری با تمامی ایرلاین‌ها از جمله:

ترکیش، قطر، امارات، پگاسوس، ماهان، ایران ایر، آسمان، زاگرس، تابان، فلای دبی، ایران ایرتور، سان اکسپرس و .

تست pcr کرونا، دقیق‌ترین روش موجود برای شناسایی سویه‌های مختلف کرونا از جمله امیکرون و دلتا است. برای بالا بردن دقت تست، نمونه‌گیری به طور همزمان از طریق حلق و بینی انجام خواهد شد.

تست pcr کرونا، دقیق‌ترین روش موجود برای شناسایی سویه‌های مختلف کرونا از جمله امیکرون و دلتا است. برای بالا بردن دقت تست، نمونه‌گیری به طور همزمان از طریق حلق و بینی انجام خواهد شد.

ویروس کرونا روی سطوح مختلف، ماندگاری مختلفی دارد. آگاهی از این موضوع سبب می‌شود تا ضدعفونی کردن سطوح جدی‌تر گرفته شود و این امر کمک بسیاری در جلوگیری از ابتلا به ویروس خواهد کرد.

ویروس کرونا با عطسه و سرفه افراد مبتلا وارد هوا می‌شود و می‌تواند روی سطوح مختلف قرار بگیرد. این ویروس به دلیل سنگین بودن روی سطوح مختلفی می‌نشیند. بنابراین در این روزها باید بیشتر از همیشه حواسمان باشد که به سطوح مختلفی که در محیط کاری و خانه‌مان وجود دارد دست نزنیم و یا قبل از لمس کردن هر چیزی آن را ضدعفونی کنیم. اگر شما یک شی یا سطح آلوده به ویروس کرونا را لمس کنید و با همان دستتان چشم، ‌دهان یا بینی‌تان را لمس کنید،‌ ویروس کرونا به بدن شما منتقل می‌شود. در صورتی که علائم کرونا برای فردی پیش آمد، تنها راه تشخیص ابتلا یا عدم ابتلا به کرونا، انجام آزمایش است که تست کرونا در منزل می تواند راه مناسبی به عنوان جایگزین حضور در محیط خطرناک آزمایشگاه باشد. تا پایان مقاله همراه ما باشید تا با هم طول عمر ویروس کرونا بر روی سطوح مختلف را بررسی کنیم.

نقش سطوح آلوده در انتقال ویروس کرونا

لمس سطوح آلوده به ویروس کرونا، یکی از راه‌های انتقال این بیماری است، با این وجود اما و اگرهایی در این زمینه وجود دارد. برای مثال هنوز به طور دقیق نمی‌توان گفت این ویروس تا چه زمانی بر روی سطوح زنده می‌ماند.مدت زمان زنده ماندن آن به عواملی مانند نوع سطح، دما و رطوبت نسبی هوا بستگی دارد. شواهد و تحقیقات نشان داده است که این ویروس عمدتا از طریق ارتباط نزدیک با افراد آلوده سرایت می‌کند. زمانی که قطرات حاوی ویروس استنشاق می‌شوند یا مستقیماً بر روی چشم، بینی یا دهان قرار می‌گیرند ، فرد در معرض آلودگی قرار خواهد گرفت.

طول عمر ویروس کرونا بر روی سطوح مختلف

ویروس کرونا به راحتی بر روی اشیا و سطوح مختلف در محل زندگی یا کارمان می‌نشیند و تنها با یک لمس کوتاه، بر روی دست یا لباسمان قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین سطوحی که می‌تواند باعث انتقال ویروس کرونا شود موارد زیر را می توان نام برد:

✔ کارت‌خوان‌های موجود در فروشگاه‌ها

✔ دستگیره‌های درب تاکسی

✔ دستگیره و میله‌های وسایل حمل‌ونقل عمومی مثل اتوبوس و مترو

بنابراین باید حواسمان باشد که تا حد امکان به این سطوح و سطوح دیگری که در مکان‌های عمومی قرار دارد دست نزنیم و اگر مجبور شدیم سطح یا شی‌ء خاصی را لمس کنیم، حتماً دستمان را ضدعفونی کنیم.

بررسی طول عمر ویروس کرونا بر روی سطوح مختلف

بسیاری از محققین طی تحقیقاتی که بر روی ویروس کرونا انجام داده‌اند، عنوان کرده‌اند که طول عمر ویروس کرونا روی سطوح مختلف حداکثر ۲۸ روز است. اگرچه که این عدد برای همه سطوح یکسان نبوده و متغیرهایی نظیر دما و جنس اشیا این عدد را تغییر می‌دهد. اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تر نتیجه این تحقیق را بیان کنیم طول عمر ویروس کرونا در دمای عادی _که حدوداً ۲۰ درجه سانتی‌گراد است و در فضای سرپوشیده بر روی سطوحی از جنس شیشه یا نمایشگرهای تلفن‌های هوشمند، حداکثر‌ ۲۸ روز است.
در ادامه متوسط طول عمر ویروس کرونا بر روی سطوح مختلف را بررسی می‌کنیم:

✔ طول عمر این ویروس روی موبایل در حدود یک تا چهار روز است.

✔ این ویروس بر روی پارچه و لباس شما حدود ساعت تا دو روز زنده می‌ماند.

✔ ویروس کرونا روی شیشه چهار تا پنج روز دوام می‌آورد.

✔ کرونا روی کاغذ و اسکناس از ۳ ساعت تا ۴ روز باقی می‌ماند.

✔ اگر یک فرد مبتلا جوری عطسه کند که قطرات دهان او روی یک شیشه بریزد،‌ ویروس کرونا تا چهار الی پنج روز روی آن شیشه باقی می‌ماند.

✔ کرونا روی چوب بین دو تا پنج روز زنده می‌ماند.

✔ روی آلومینیوم از هشت ساعت تا پنج روز باقی می‌ماند.

✔ طول عمر این ویروس روی سطوح پلاستیکی بین ۴ تا ۷ روز است.

✔ کویید ۱۹ بر روی سطوح مسی تا ۴ ساعت باقی می‌ماند.

✔ سطوحی که از جنس استیل هستند، کرونا را تا ۳ الی ۷ روز بر روی خود نگه می‌دارند.

✔ مقوا تنها یک روز ویروس کرونا را بر روی خود نگه می‌دارد.

✔ این ویروس بر روی سطوحی از جنس آلومینیوم از ۲ ساعت تا ۵ روز زنده می‌ماند.

✔ کرونا روی سایر فلزات ازجمله طلا و زیپ در حدود ۵ روز باقی می‌ماند.

در قسمت بعدی این مقاله به نقش دما در طول عمر ویروس کرونا می‌پردازیم.

طول عمر ویروس کرونا در دماهای مختلف

✔ در دمای 4 درجه سانتی‌گراد،‌ ‌ویروس کرونا می‌تواند تا ۲۸ روز زنده بماند.

✔ با افزایش دما در حدود ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد، طول عمر این ویروس کم می‌شود.

✔ در دمای اتاق این ویروس تا ۹ روز زنده می‌ماند.

ویروس کرونای روی سطوح مختلف را چگونه از بین ببریم؟

همان‌طور که تا اینجای مقاله متوجه شدید ویروس کرونا روی سطوح مختلف به یک‌باره از بین نمی‌رود و تا مدتی فعال باقی می‌ماند اما یکی از عوامل طبیعی که طول عمر این ویروس را کاهش می‌دهد نور خورشید است. تابش خورشید بر روی سطوح مختلف باعث می شود تا ویروس کرونا زودتر بمیرد. در چند خط بعدی توصیه هایی را بیان می کنیم که رعایت آن ها به شما کمک می کند تا به ویروس کرونا مبتلا نشوید:

✔ هر روز، وسایل خانه خود را با اسپری‌های ضدعفونی‌کننده تمیز کنید.

✔ بعد از خرید کردن، حتماً تمام اشیاء و خوراکی‌های خریداری‌شده را با آب و صابون یا اسپری‌های ضدعفونی‌کننده تمیز کنید.

✔ دستان خود را مرتباً با آب و صابون بشویید سطوح تجارت کوتاه مدت یا از مواد ضدعفونی‌کننده استفاده کنید.

چگونه سطوح مختلف را ضدعفونی کنیم؟

برای ضدعفونی کردن اشیا سطوح مختلفی که در محل کار و زندگی‌تان وجود دارد می‌توانید از هیپوکلریت سدیم استفاده کنید. این ماده را می‌توانید در محصولات ضدعفونی‌کننده‌ای نظیر آب ژاول، سفیدکننده یا وایتکس ببینید. یکی دیگر از مواد رایج برای ضدعفونی کردن سطوح و اشیای مختلف الکل است. میزان الکل در یک ماده ضدعفونی‌کننده مؤثر باید بین ۷۰ تا ۹۰ درصد باشد.

✔ برای ضدعفونی کردن سطوح مختلف باید ابتدا آن‌ها را با آب و صابون تمیز کنید تا آلودگی‌های آن برطرف شود و در مرحله بعد از مواد ضدعفونی‌کننده‌ای که نام بردیم استفاده کنید.

✔ در هنگام تمیز کردن سطوح باید در ابتدا به سراغ سطوح کم‌تر آلوده‌شده بروید و در مراحل پایانی سطوحی که بیشترین میزان آلودگی را دارند،‌ تمیز کنید.

✔ برای نگهداری مواد ضدعفونی‌کننده باید از ظروف مات استفاده کنید و این مواد را در مکان‌هایی که تهویه مناسب دارند و سر پوشیده هستند، نگهداری کنید. نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار بگیرند. بهتر است که هر روز از محلول جدید استفاده کنید.

✔ برای ضدعفونی کردن سطوح مختلف در محیط‌های سر بسته بهتر است که مواد ضدعفونی‌کننده را بر روی دستمال سطوح تجارت کوتاه مدت اسپری کرده یا ریخته و سپس دستمال حاوی این مواد را روی سطوح آلوده بکشید.

طول عمر ویروس کرونا بر روی سطوح مختلف

چه کنیم که به کرونا مبتلا نشویم؟

در این بخش می‌خواهیم به بررسی نکاتی بپردازیم که رعایت آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به ویروس کرونا مبتلا نشوید.

در خانه بمانید
یکی از راهکارهای مهم، در خانه ماندن است. تا جایی که می‌توانید تمام فعالیت‌های خود را از طریق اینترنت انجام دهید و از حضور در مکان‌های عمومی خودداری کنید.

ماسک بزنید
همان‌طور که می‌دانید، ویروس کرونا از طریق قطرات خارج شده از دهان و بینی افراد آلوده منتقل می‌شود. بنابراین بهترین راه برای شکستن زنجیره انتقال ویروس کرونا استفاده از ماسک است.

فاصله اجتماعی را رعایت کنید
در صورتی که می‌خواهید در جامعه حضور داشته باشید حتماً فاصله اجتماعی را رعایت کنید. فرقی نمی‌کند که در محیط کاری هستید یا با فروشنده یک فروشگاه در حال صحبت کردن هستید،‌رعایت فاصله اجتماعی کمک می‌کند تا سالم بمانید.

اگر به سطوح مختلفی دست زدید بلافاصله دست خود را تمیز کنید
اگر می‌خواهید تست کرونا بدهید، از شرکتی استفاده کنید که خدمات تست کرونا در منزل ارائه می‌دهد.

خدمات تست کرونا در محل هومکا

در صورتی که نمی‌خواهید در مراکز درمانی شلوغ، در میان افرادی که ممکن است به کرونا مبتلا شده باشند، قرار بگیرید و تست کرونا بدهید، همین‌الان روی دکمه ثبت درخواست تست کرونا در محل هومکا کلیک کنید.
هومکا ارائه‌دهنده خدمات مراقبت،‌درمان و آزمایش در محل است. این محل می‌تواند خانه،‌محل کار یا آزمایشگاهی باشد که نزدیک شما است. خدمات مراقبت در محل هومکا شامل موارد زیر می‌شود:

✔ مراقبت از سالمند

✔ مراقبت از بیمار

خدمات درمان در محل هومکا را می‌توان به چهار بخش زیر تقسیم بندی کرد:

✔ حضور پزشک عمومی در منزل

✔ حضور پزشک متخصص در منزل

✔ حضور فیزیوتراپیست در منزل

✔ حضور کار درمانگر در محل

خدمات آزمایش در محل هومکا شامل موارد زیر می‌شود:

اولویت تیم هومکا توجه به سلامتی شما است و هدف هومکا از ارائه خدمات مختلف این است که شما را در مسیر سلامتی‌تان همراهی کند. در این مسیر تیم هومکا از نیروهای آموزش‌دیده و باتجربه استفاده می‌کند و با مراکز درمانی معتبر در ارتباط است. اگر نمی‌توانید به مراکز درمانی مراجعه کنید یا وقت آن را ندارید،‌ خدمات هومکا مناسب شما است. اگرچه که تیم هومکا رسالت خود را معطوف به ارائه خدمات باکیفیت کرده است اما قیمت محصولات آن نیز مقرون‌به‌صرفه است.

ما در این مقاله سعی کردیم به بررسی طول عمر ویروس کرونا سطوح تجارت کوتاه مدت بر روی سطوح مختلف بپردازیم و بیان کردیم که طول عمر این ویروس بر روی سطح مختلف متفاوت بوده و بیشترین میزان ماندگاری آن ۲۸ روز است. سپس به ارائه راهکارهایی پرداختیم که به وسیله آن‌ها می‌توانید ویروس کرونای روی سطوح مختلف را از بین ببرید. اگر این مقاله برای شما مفید بوده است،‌ لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

زبان انگلیسی تجارت – Business English

در صورتیکه داوطلب آموزش غیر حضوری می باشید روی خرید دوره مجازی کلیک کنید.

زبان تجارت

با توجه به این مساله که در حال حاضر زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی (Lingua Franca) برای برقراری ارتباط به ویژه در مناسبات تجاری و اقتصادی کاربرد دارد.

تسلط بر زبان برای همه به ویژه مدیران، بازرگانان، تجار، کارفرمایان و حتی کارمندان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و تخصص محسوب می شود که نه تنها ارتقاء شغل حرفه و تجارت شخصی به آن وابسته است بلکه رشد و گسترش یک سازمان نیز در گرو آن می باشد.

زبان انگلیسی (Business English) چیست ؟

Business English بخشی از زبان انگلیسی است که با دنیای تجارت، بازرگانی و اقتصاد ارتبا تنگاتنگ دارد. با توجه به این تعریف می توان گفت که Business English در زمینه های زیر کاربرد وسیع و تاثیرگذاری دارد :

 • نشست های تجاری
 • ارائه توضیح راجع به میزان فروش
 • مذاکرات
 • تبادلات تجاری
 • گزارشات مالی و تجاری
 • خلاصه های اجرای

در ارتباط با ماهیت دوره Business English می توان گفت که هدف و تمرکز این دوره ببر موارد ذیل می باشد:

 • واژگان تخصصی
 • موضوعات مربوط به دنیای بازرگانی نظیر تجارت ، اقتصاد و روابط بین المللی
 • مهارت های مکالمه در محیط کسب و کار و برقراری ارتباط با همکاران
 • نحوه ارائه صحیح در یک جلسه کاری
 • آموزش مذاکره به زبان انگلیسسی و فن بیان
 • نحوه گزارش و نامه نویسی
 • افزایش قدرت و درک متون تجاری
این دوره به سازمان ها و شرکتهای تجاری به طور اکید توصیه می شود چرا که در مدت زمان کوتاه و به طور فشرده ای می تواند سطح کیفی زبان انگلیسی پرسنل را ارتقاء سطوح تجارت کوتاه مدت دهد و موجب افزایش بهره وری روی آن سازمان یا شرکت شود.

سجش زبان انگلیسی برای سطح مبتدی A1

می تواند از اصطلاحات روزمره آشنا و عبارات بسیار اساسی برای برآورده کردن نیازهای پایه خود استفاده کند. می تواند خود و دیگران را معرفی کند و می تواند به سوالاتی درباره جزئیات شخصی زندگی خود مانند محل زندگی، آشنایان و دارایی ها پاسخ دهید. می تواند یک رابطه ساده با افراد انگلیسی زبان برقرار کنید، و همچنین اگر یک فرد انگلیسی زبان با ملاحظه و به آرامی و واضح صحبت کند، متوجه مفهوم کلی صحبت های او خواهد شد.

می تواند آزمون پایه سطح مقدماتی را در همین لحظه شروع کند.

Cambridge BULATS در 19 تا 10معادل نمره

سجش زبان انگلیسی برای سطح پیش متوسطه A2

می تواند از جملات و عبارات پرکاربرد مربوط به موقعیت های روزمره (مثلا اطلاعات شخصی و خانوادگی، خرید، جغرافیای محلی، اشتغال) را درک کند. می تواند در کارهای عادی که نیاز به تبادل ساده و مستقیم اطلاعات در موقعیت های آشنا و معمولی، ارتباط برقرار کید. می تواند به سادگی سرگذشت خود، محیط پیرامون و مسائل مربوط به نیازهای فوری را توصیف کید. می تواند آزمون پایه سطح پیش متوسطه را شروع کند.

Cambridge BULATS در 39 تا 20معادل نمره

سنجش زبان انگلیسی برای سطح متوسطه B1

می تواند نکات اصلی را حین شنیدن و خواندن موضوعات آشنا و روزمره در محل کار، مدرسه، اوقات فراغت و غیره، درک کند. قادر به مدیریت اکثر موقعیت های ممکن در حین سفر بوده و می تواند متنی ساده و منسجم در موضوعات آشنا و مورد علاقه خود، بنویسد و درباره آن صحبت کند. می تواند به خوبی درباره تجربیات و حوادث، رویاها، امیدها و آرزوهای شغلی خود صحبت کند و به طور مختصر راجع به فلسفه و دلایل عقاید، نظرات و برنامه های خود توضیح دهد. می تواند آزمون پایه سطح متوسطه را شروع کند.

معادل سطح اولیه دانشگاه کمبریج (PET) ، سطح اولیه BEC ، نمره 40 تا 59 در Cambridge BULATS ، نمره 4 در IELTS و نمره 57 تا 86 در ToEFLاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.