افزایش نقدشوندگی


افزایش نقدشوندگی

1- گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.
2- دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ، [email protected]

سیاستگذاران بازار سرمایه سعی دارند با استفاده از ابزارهای مناسب موجب بهبود ابعاد مختلف کیفیت بازار شوند. تغییر مالیات انتقال سهام ازجمله سیاست‏ هایی است که همواره بر معاملات بورس اوراق بهادار تهران جاری بوده است، اما به دلیل ثابت بودن نرخ آن برای سالیان زیاد، بررسی اثر این سیاست بر کیفیت بازار مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش با توجه به کاهش هشتاد درصدی این مالیات در شهریور 1397 و با توجه به این‏که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این مالیات معاف هستند، با بکارگیری روش تفاضل در تفاضل و استفاده از داده‌های فرکانس بالا برای 422 شرکت در بازه زمانی تیر تا آبان 1397 به بررسی اثر کاهش مالیات انتقال سهام بر ابعاد مختلف کیفیت بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‏ دهند کاهش مالیات موجب افزایش حجم معاملات، نقدشوندگی، عمق و کارایی بازار می ‏شود و در عین حال نوسان بازار را کاهش می ‏دهد. بنابراین، نتایج نظریه نقدشوندگی را در مقابل نظریه ساختاری تایید می‌کند، که بر اساس آن کاهش مالیات موجب افزایش کارایی بازار از طریق افزایش نقدشوندگی می‌شود.

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد مالی
دریافت: 1400/3/18 | پذیرش: 1400/6/18 | انتشار الکترونیک: 1400/9/14

1. Acker, D., Stalker, M., & Tonks, I. (2002). Daily Closing Inside Spreads and Trading Volumes around Earnings Announcements. Journal of Business Finance & Accounting, 29(9‐10), 1149-1179. [DOI:10.1111/1468-5957.00465]

2. Amihud, Y., & Mendelson, H. (1986). Asset Pricing and the Bid-Ask Spread. Journal of Financial Economics, 17(2), 223-249. [DOI:10.1016/0304-405X(86)90065-6]

3. Atrchi, R., & Ramtinnia, S. (2018). An Investigation of Methods to Reduce Transaction Costs in Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, 7(26), 17-30. [http://jik.srbiau.ac.ir/article_12592.html]

4. Bagheri, B., Omidipour, R., & Aminkhaki, A. (2014). Investigating the Relationship between Tax Exemption of the Article 143 of the Iranian Direct Tax Act and Stock Return of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Tax Research, 22(23), 9-35. [http://taxjournal.ir/article-1-444-fa.html]

5. Capelle-Blancard, G., & Havrylchyk, O. (2016). The Impact of the French Securities Transaction Tax on Market Liquidity and Volatility. International Review of Financial Analysis, 47(1), 166-178. [DOI:10.1016/j.irfa.2016.07.002]

6. Colliard, J. E., & Hoffmann, P. (2017). Financial Transaction Taxes, Market Composition, and Liquidity. The Journal of Finance, 72(6), 2685-2716. [DOI:10.1111/jofi.12510]

7. Constantinides, G. M. (1986). Capital Market Equilibrium with Transaction Costs. Journal of Political Economy, 94(4), 842-862. [DOI:10.1086/261410]

8. Daniali Dehouzi, M., & Mansouri, H. (2013). Investigating Weak Form of Efficiency in Tehran Stock Exchange and Ranking Factors that Affect It. Economics Research, 12(47), 71-96. [http://joer.atu.ac.ir/article_931.html]

9. Dávila, E., & Parlatore, C. (2021). Trading Costs and Informational Efficiency. The Journal of Finance, 76(3), 1471-1539. [DOI:10.1111/jofi.13008]

10. Fallahpour, S., & Motaharinia, V. (2017). Including Jump Components in Modeling and Forecasting Realized Volatility: Evidence from Tehran Stock Exchange. Financial Engineering and Portfolio Management, 8(32), 171-190. [http://fej.iauctb.ac.ir/article_533500.html]

12. Khojasteh, M. A., & Tehrani, R. (2017). Asset Pricing Model On The Basis Of Liquidity Risk Factor. Financial Knowledge of Securities Analysis, 10(35), 1-17. [http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_10660.html]

13. Kyle, A. S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 53(6), 1315-1335. [DOI:10.2307/1913210]

14. Mani, K., Pajooyan, J., & Mohammadi, T. (2011). Analysis of the Effect of Taxes on the Relationship between Financial Markets and Economical Growth. Journal of Economics Research, 11(42), 13-37.

15. Mousavi Jahromi, Y., Razavi, M. R., Khodadad Kashi, F., & Eizadi, S. H. (2017). Study of Regional Development Targeted Incentives Using DID Approach, Case Study: Tax Exemptions Article 132 of Direct Tax Act. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 7(28), 33-50. [http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_3480.html]

16. Ogden, J. P., Jen, F. C., & O'Connor, P. F. (2003). Advanced Corporate Finance: Policies and Strategies: Pearson College Division.

17. Raei, R., Eivazlu, R., & Abbaszadeh Asl, A. A. (2017). Investigation on relation between information asymmetry and liquidity via market microstructures model in Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 10(34), 13-24. [http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_10601.html]

18. Ross, S. A. (1989). Commentary: Using Tax Policy to Curb Speculative Short-Term Trading. In Regulatory Reform of Stock and Futures Markets (pp. 19-22): Springer. [DOI:10.1007/978-94-009-2193-1_3]

19. Schwert, G. W., & Seguin, P. J. (1993). Securities Transaction Taxes: An Overview of Costs, Benefits and Unresolved Questions. Financial Analysts Journal, 49(5), 27-35. [DOI:10.2469/faj.v49.n5.27]

20. Song, F. M., & Zhang, J. (2005). Securities Transaction Tax and Market Volatility. The Economic Journal, 115(506), 1103-1120. [DOI:10.1111/j.1468-0297.2005.01034.x]

21. Stiglitz, J. E. (1989). Using Tax Policy to Curb Speculative Short-Term Trading. Journal of Financial Services Research, 3(2), 101-115. [DOI:10.1007/BF00122795]

22. Summers, L. H., & Summers, V. P. (1989). When Financial Markets Work Too Well: A Cautious Case for a Securities Transactions Tax. Journal of Financial Services Research, 3(2-3), 261-286. [DOI:10.1007/BF00122806]

23. Vayanos, D. (1998). Transaction Costs and Asset Prices: A Dynamic Equilibrium Model. The Review of Financial Studies, 11(1), 1-58. [DOI:10.1093/rfs/11.1.1]

24. رضایی، محمدقاسم؛ سبزرو، محبوبه، و رضایی ‌پور، محمد (1392). آزمون اثرات مشوق ‌های مالیاتی (شواهدی در ایجاد رقابت مالیاتی، جذب سرمایه‌ گذاری و افزایش رشد اقتصادی. نشریه پژوهشنامه اقتصادی، 13(51)، 187-163. [http://joer.atu.ac.ir/article_413.html]

25. رهنما رودپشتی، فریدون؛ سیم ‌بر، فرشید، و طوطیان، صدیقه (1384). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکت‌های سرمایه‌ گذاری پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهشنامه اقتصادی، 5(17)، 236-209.

26. صادقی، سیدکمال؛ رنج ‌پو، رضا؛ باقرزاده آذر، فاطمه، و موسوی، سها (1394). تاثیر سیاست‌ های مالیاتی بر توسعه بازارهای مالی. نشریه پژوهش‌ های اقتصادی ایران، 20(65)، 61-37. [http://ijer.atu.ac.ir/article_5151.html]

27. ضیایی بیگدلی، محمدتقی (1383). آثار مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهشنامه اقتصادی، 4(13)، 173-127.

مدیرعامل گروه توسعه ملی مطرح کرد: ضرورت توجه به نقد شوندگی سرمایه‌گذاری‌ها

مدیرعامل گروه توسعه ملی گفت: در شرایط فعلی، با وجود تمامی محدودیت‌ها و فشارها، توجه به شرکت‌هایی که ترازنامه و صورت حساب سود و زیان خوبی دارند، ‌پیشنهاد می‌شود.

امیرتقی‌خان ‌تجریشی در گفت‌وگو با صدای بورس، افزود: اقتصاد ما اقتصادی کالامحور است؛ سال گذشته شاهد کاهش افت قیمت افزایش نقدشوندگی این محصولات بودیم و سال جدید را با شوک کاهشی آغاز کردیم و نتیجه‌ آن کسری بودجه دولت بوده که پارامتری اساسی در بررسی بازارسرمایه است.

تجریشی ادامه داد: اغلب برنامه سیاستمداران و مدیران ارشد برای برخورد با کسری بودجه، دادن اعتبار و افزایش حجم نقدینگی است که این موارد، باعث افزایش تورم انتظاری می‌شود.

مدیرعامل وبانک بیان کرد: اگرچه بازارهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما سال گذشته بازارهای موازی بازارسرمایه دچار رکود بودند و به نسبت رشد کمتری را در این بازارها(مسکن، طلا، ارز) مشاهده کردیم. همچنین با وجود رکود در بخش واقعی اقتصاد، بهتر است برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها علاوه بر سود، به نقدشوندگی سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود نیز توجه کرد.

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد؛ افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما می‌خواهیم کاری کنیم که نقدشوندگی در بازار سرمایه بالا برود. امیدواریم بازار مدرن‌تر و پایدارتر شود. من معتقدم حواشی وجود دارد که اثر منفی بر بازار می‌گذارد و ما می‌خواهیم این حواشی را به حداقل برسانیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت سبدگردان فراز ، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به نوسانات بازار سرمایه ، اظهار کرد: نوسان در ذات بازار سرمایه است، این بازار عمدتاً مبتنی بر رفتار سهامداران و عرضه کنندگان سهام است.

وی افزود: دولت با قواعدی که تعریف می‌کند سعی دارد این نوسانات به سمتی برود که شاخص‌ها و فعالیت‌ها به یک بازار پایدار و در حال رشد تبدیل شود. همیشه در همه دوره‌ها دو طرف یعنی عرضه کنندگان و افزایش نقدشوندگی متقاضیان نقش موثری در چارچوب قواعد شورای عالی بورس دارند .

وزیر اقتصاد همچنین گفت: اخیراً مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلاً اینکه قرار است نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا کند اما رئیس کل بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد. بحثی است که نرخ سود بین بانکی بالا رفته و حتما باید از این موضوع جلوگیری شود. برخی نااطمینانی‌ها به دلیل اظهار نظراتی بود که مداخله گرایانه در مورد بازار بورس مطرح شد و این باعث ‌شد سهامداران حقیقی و خرد دچار خسران و زیان شوند .

وی ادامه داد: اگر ما مدافع منافع سهامداران خرد هستیم باید از اظهارنظرهایی که در معاملات بازار اخلال ایجاد می‌کند به شدت پرهیز کنیم. برای برخی سهامداران نگرانی ایجاد شد که این روند شاخص ممکن است یک روند ثابت باشد. ما برنامه‌هایی را برای عرضه داریم، و نه تنها دولت که شورای عالی بورس برنامه ای دارد که تا پایان سال جاری بتواند ۱۰۰ شرکت را به صورت عرضه اولیه، عرضه کند .

وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه استقبال خوبی در این زمینه وجود دارد و امیدوارم کسانی که در بازار سرمایه هستند به منظور بهره مندی از این شرایط، با دقت عمل کنند. اوراق، بخش بازار سهام نیست. بازار بدهی جزئی دیگر از بازار سرمایه است .

دژپسند گفت: تصمیم ما این است که تمام واگذاری‌های دولت در بازار بورس انجام بگیرد، این بخاطر نقش، اهمیت و کارکرد بازار بورس است. ما منحصر کردیم که عرضه‌ها و واگذاری‌هایمان را در بازار بورس انجام دهیم چون شفاف و سالم است و خدمتگذاری بر مبنای یک محیط رقابتی انجام می‌گیرد. این در راستای تقویت بازار سرمایه است .

وی ادامه داد: امروز بازار ما بازارگردان دارد. حدود ۲۰۰ شرکت دارای بازارگردان هستند . ما نباید اموال‌مان را به راحتی در بازار سرمایه در معرض خرید و فروش قرار دهیم بلکه باید خیلی دقت کنیم و مطالعه، مشاوره و معامله را مدنظر قرار بدهیم.

راهکارهای افزایش نقدشوندگی بازار سهام

عمده تعاریفی که از نقدشوندگی سهام صورت می‌گیرد پیرامون افزایش نقدشوندگی سهولت در خرید و فروش سهم در بازار سهام است، با این حال بر‌ اساس تعاریف علوم مالی کاهش ریسک معاملاتی برای سهام بدون آنکه قیمت سهم چندان تغییرات شدیدی را تجربه کند افزایش نقدشوندگی به منزله نقدشوندگی محسوب می‌شود.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نقد‌شوندگی می‌تواند دو تاثیر کلان و خرد در بازار داشته باشد. از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه با نقدشوندگی بالا برای تخصیص کارآمد سرمایه‌ها ضروری است و تاثیر بسزایی بر ثبات سیستم‌های مالی دارد، زیرا این بازارها بهتر می‌توانند شوک‌های سیستماتیک را جذب کرده و از سرایت آن به دیگر اجزای سیستم مالی بکاهند. اما از دیدگاه خرد، ویژگی اصلی بازارهای با نقدشوندگی بالا، کم بودن فاصله‌ بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش است. به این معنا که معاملات مقرون به‌ صرفه‌ اجرا ‌شوند. با این حال برآورد می‌شود با افزایش نقدشوندگی، هزینه‌ سرمایه‌گذاران از طریق کاهش دامنه‌ نوسان و هزینه‌‌های معاملاتی، کاهش یابد و همچنین هزینه سرمایه ناشران نیز کاهش پیدا کند.
بررسی‌ها بیانگر این است افزایش نقدشوندگی که نقد‌شوندگی به عمق (تاثیر معاملات با حجم زیاد بر قیمت)، عرض (فاصله‌ بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش)، انعطاف‌پذیری (مدت زمان به تعادل رسیدن بازار پس از نوسان شدید قیمت) و همچنین زمان (سرعت انجام معاملات) در بازار بستگی دارد. این معیارها، معیارهای سنتی نقد‌شوندگی بازار هستند. همچنین نقدشوندگی به بسیاری از اصول اقتصاد کلان و اصول بازار شامل سیاست‌های مالی کشور، رویکرد حاکم بر نرخ ارز و نیز محیط نظارتی نیز بستگی دارد.
تحلیلگران نقدشوندگی را به‌عنوان موردی از توان رقابتی سهام در بازار می‌دانند و معتقدند در کنار اختلاف قیمتی بین سهام، درصد روزهای معاملاتی در یک دوره مالی مثلا یک سال نیز تعیین‌کننده نقدشوندگی سهام در بازار است. در همین رابطه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین به بررسی راهکارهای افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه پرداخته است. نادی در این گفت‌وگو ۱۰ عامل را به‌عنوان راهکارهای افزایش
نقد شوندگی بازار سرمایه بیان کرد و گفت تنوع ابزار‌های مالی، حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی و افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌های بورسی از راهکارهایی است که می‌تواند در بلند مدت تاثیر بسزایی در نقدشوندگی بازار داشته باشد.
وی درخصوص معضلات بازار سرمایه در سال‌های اخیر بیان کرد: نظریه پردازان اقتصادی بر این باورند که یکی از زیربناهای توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشور، توسعه سیستم‌های مالی است که وظیفه تجهیز و تخصیص بهینه وجوه را به عهده دارد. به اعتقاد آنها، افزایش کیفیت ارائه خدمات مالی چه از طریق نظام بازار پول و چه از طریق نظام بازار سرمایه موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود. نظام مالی کشورمان اگرچه بانک پایه است اما طی سال‌های اخیر تلاش‌های جدی در جهت توسعه بازار سرمایه انجام شده است. بازاری که از مشکلات عمده نظیر ضعف تحلیل، عدم حضور نهادهای مالی توانگر و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، عدم تنوع ابزارهای مالی، کارآیی ضعیف، ضریب نفوذ پایین در بین خانوارها، مشارکت ضعیف در تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها، بالا بودن هزینه معاملات و عمق پایین (دشواری نقدشوندگی) رنج می‌برد. وی همچنین درخصوص تعاریف نقدشوندگی در بازار سرمایه بیان کرد: یکی از مهمترین کارکردهای بازار اوراق بهادار تامین نقدشوندگی است. نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت است که از طریق فراوانی معاملات، حجم معاملات، ارزش سهام معامله شده و تفاوت قیمت پیشنهادی در عرضه و تقاضا سنجیده می‌شود. این کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه افزود: در یک بازار نقدشونده معاملات با کمترین وقفه زمانی انجام می‌شود. بازاری
توسعه یافته تلقی می‌شود که نقدشونده بوده و قیمت‌های واقعی و منصفانه دارایی‌های مالی را منعکس می‌کند. بازار سهام ایران بازاری است نوپا که مجموعه عوامل افزایش نقدشوندگی در آن کمتر دیده می‌شود.
نادی همچنین در ادامه عوامل افزایش نقد‌شوندگی بازار را این چنین بیان کرد و گفت: افشای شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکت‌ها از مواردی است که افزایش نقدشوندگی افزایش نقدشوندگی در سال‌های اخیر توجه چندانی به آن نشده است. توجه به این موضوع می‌تواند در کنار گزارش‌های تحلیلی منسجم اطمینان فعالان بازار را نسبت به وجود تقارن اطلاعاتی بالا برده و در نهایت نقدشوندگی بازار را افزایش ‌دهد.
وی دومین راهکار درخصوص ارتقای نقد‌شوندگی را برقراری نظام حاکمیت شرکتی قوی بیان کرد و افزود: نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند شرایط افزایش کیفیت سود، ارائه اطلاعات شفاف، کارآیی بازار و در نهایت افزایش عمق بازار را فراهم آورد.
استقرار نظام حقوقی کارآ دیگر عاملی بود که نادی از آن نام برد و افزود: اجرای قوانین مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و مالکیت خصوصی می‌تواند تسهیل معاملات مالی و اجرای قراردادها و کاهش هزینه‌های نظارت بر اجرای قراردادها را در بر داشته باشد. همچنین تنوع ابزارهای مالی در بازار سرمایه باعث جذب سلایق سرمایه‌گذاران مختلف از حیث ریسک و بازده از طریق تنوع ابزارهای مالی می‌شود که این موضوع می‌تواند در بلند‌مدت موجب افزایش حضور سرمایه‌گذاران خرد و کلان در بازار شود.
نادی همچنین حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی را در بازار بسیار مفید دانست و در توضیح آن بیان کرد: حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی در بازار سهام کشور علاوه بر انتقال تجارب و تکنولوژی‌های به روز سرمایه‌گذاری، شرایط افزایش نقدشوندگی بازار را فراهم می‌آورد. برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر قوانین حمایت‌کننده، حداقل باید صورت‌های مالی شفاف که بر مبنای استانداردهای بین‌المللی تهیه و حسابرسی می‌شود، ارائه شود وی همچنین توسعه فناوری‌های معاملاتی را در بازار سرمایه لازم دانست و گفت: رشد معاملات آنلاین (برخط) مستلزم توسعه فناوری‌های معاملاتی است که توان پاسخگویی به نیاز کاربران و افزایش حجم و فراوانی معاملات را داشته باشد. افزایش میزان سهام شناور آزاد در بورس از دیگر مواردی است که این کارشناس بازار سرمایه به آن اشاره کرد و گفت: به منظور معامله روان سهام و افزایش میزان افزایش نقدشوندگی معاملات وجود میزان مشخصی از سهام شناور آزاد لازم است. در حال حاضر میزان سهام شناور شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سطح قابل قبولی قرار ندارد و همین امر معضلات معاملات در این بازار را افزایش داده است.
نادی همچنین سه عامل دیگر را موثر بر افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه دانست و گفت: کاهش هزینه‌های معاملات، افزایش ساعات معاملات در بازار و توسعه بازارگردانی سهام افزایش نقدشوندگی از عواملی است که در بلندمدت می‌تواند تاثیر بسزایی در بازار داشته باشد.
وی در توضیح این عوامل گفت: در حال حاضر شرکت‌های بورسی و فرابورسی از بابت درج شان در تابلوهای این دو بازار حق درج پایینی می‌پردازند. در عوض سرمایه‌گذاران از بابت معاملات سهام هزینه بالایی می‌پردازند. این موضوع میزان فراوانی معاملات و به تبع آن نقدشوندگی بازار را کاهش می‌دهد. همچنین افزایش ساعت معاملاتی ضمن تسهیل شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی، به سایر سرمایه‌گذاران فرصت بیشتری برای تحلیل بازار خواهد داد و موجب افزایش حجم معاملات در بازار سهام می‌شود. وی در پایان بیان کرد: تقویت نقدشوندگی اوراق بهادار و حفظ ثبات بازار سهام از طریق توسعه فعالیت‌های بازارگردانی امکان پذیر نیز می‌تواند تاثیر بسزایی در بازار داشته باشد و به نقد‌شوندگی بازار سرمایه کمک کند.

افزایش نقدشوندگی

اهمیت بازار سرمایه در میان بازارهای مالی، از آن جهت است که انجام وظایف آن، یعنی تأمین مالی بلندمدت و مدیریت ریسک به طور معمول در توان و حوزه فعالیت سایر بازارهای مالی افزایش نقدشوندگی ازجمله بازار پول و بازار بیمه نمی‌گنجد، بنابراین با توجه به این نقش و جایگاه ویژه بازار سرمایه در اقتصاد، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سياست‌گذاران این بازار، نظم بخشیدن به فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و تلاش در جهت ارتقای کارایی بازارسرمایه ازطریق توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید است.

محمد محمدی، مدیر خدمات مشاوره مالی شرکت تأمین سرمایه امید در مصاحبه با هفته نامه بورس:

کارایی در بازارهای مالی عموماً دربرگیرنده مفاهیم تخصیص بهینه‌سرمایه‌ها، افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و تعیین عادلانه قیمت است که در قالب کارایی تخصیص، کارایی عملیاتی و کارایی اطلاعاتی طبقه‌بندی می‌شود.

وی افزود: به طور کلی بازارهایی که کارایی عملیاتی بیشتری دارند، از سرعت، دقت و تسهیل مبادلات بیشتری برخوردار و هزینه انجام معاملات در این بازار‌ در پایین‌ترین سطح می‌باشد و از جمله اقدامات لازم به منظور دستیابی یا افزایش کارایی عملیاتی تنوع بخشی در ابزارها و ایجاد نهاد‌های مالی جدید است.

بر همین اساس اقدامات اخیر شورای عالی بورس مبنی بر تسهیل‌گری در جهت اعطای مجوز برای تاسیس تامین سرمایه جدید، صدور مجوز برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای مالی مرتبط با بانک‌ها، امکان تاسیس صندوق برای بانک‌های فاقد صندوق و اجازه تاسیس بیش از یک صندوق برای بانک‌ها را می‌توان از جمله اقدامات ارزشمند در جهت افزایش کارایی عملیاتی بازار سرمایه در کشور برشمرد که می‌توانند در راستای جذب و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی سرگردان به سوی مسیرهای بهینه موثر واقع شوند.

بنابراین با درنظرگرفتن مصوبات یادشده به عنوان اقدامات ارزشمند در راستای افزایش کارایی عملیاتی و عمق بخشیدن به بازار سرمایه متناسب با مقتضیات زمان، انتظار می‌رود با اجرایی شدن مصوبات مورد اشاره، علاوه بر افزایش کارایی عملیاتی شرایط تشریح شده در ذیل نیز به منظور گسترش ارتباط بین بخش تولید و بخش مالی اقتصاد (به ویژه بازار سرمایه) محقق شود؛

بواسطه اعطای مجوز و تاسیس تامین سرمایه‌های جدید، ظرفیت تامین مالی از بازار سرمایه و به طور خاص تامین مالی از طریق ابزار‌های بدهی و عرضه‌های اولیه سهام افزایش یافته و علاوه بر پرکردن شکاف‌های بازار، ارتباط منطقی بین بخش‌ تولید و بخش مالی اقتصاد گسترش خواهد یافت، به عبارتی درحال حاضر ارزش بازار بدهی نسبت به ارزش کل بازار سرمایه کمتر از 5 درصد است و از طرفی عمده معاملات بازار سهام نیز به معاملات ثانویه اختصاص دارد،

در پایان مطرح نمود: انتظار می‌رود بواسطه توسعه زیرساخت‌های لازم در نتیجه تاسیس و راه‌اندازی نهاد‌های مالی جدید ازجمله تامین سرمایه‌ها و تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از یک سو ظرفیت تامین مالی بخش تولید از بازار سرمایه افزایش یافته که علاوه بر تخصیص بهینه منابع خرد منجر به رونق اقتصادی می‌گردد و از طرفی با تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس‌های بزرگ، هزینه‌های مدیریت وجوه در این نوع صندوق‌ها کاهش و به تبع آن شرایط تامین مالی سهل و آسان با هزینه مالی پایین‌تر برای صاحبان کسب و کار فراهم گردد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.