ارزیابی عملکرد


دوره ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

دوره ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی چه دوره ای است؟ دوره ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: شناخت کارکنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق، ايجاد انگيزه براي بهبود عملکرد آنان و ساير کارکنان، از جمله علل اصلي ارزيابي عملکرد است. در گذشته، مديران کلاسيک ارزيابي عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام مي‌دادند در حالي که امرو.

دوره ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

Evaluation of staff performance and human resources

  • نحوه برگزاری : مجازی
  • مدت : ۴۶ ساعت
  • گواهینامه پایان دوره: ملی
  • شهریه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • کتاب : 118 صفحه
  • فیلم : 434 دقیقه

موارد دریافتی شما

توضیحات

دوره ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی چه دوره ای است؟

دوره ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه .

درباره دوره:

شناخت کارکنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق، ايجاد انگيزه براي بهبود عملکرد آنان ارزیابی عملکرد و ساير کارکنان، از جمله علل اصلي ارزيابي عملکرد است. در گذشته، مديران کلاسيک ارزيابي عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام مي‌دادند در حالي که امروزه جنبه راهنمايي و ارشادي اين عمل، اهميت بيشتري يافته است و هدف اصلي از ارزيابي عملکرد اين است که اطلاعات ضروري درباره نيروهاي شاغل در سازمان جمع‌آوري گردد و در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها بتوانند تصميمات بجا و لازم را در جهت بالا بردن کميت و کيفيت کارکنان اتخاذ نمايند. بنابراين، هدف نهايي از ارزيابي عملکرد، افزايش کارايي و اثربخشي سازمان است نه توبيخ و تنبيه کارکنان ارزیابی عملکرد ضعيف.

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از :

آموزش: مطالب این دوره در .46 ساعت به صورت بسته آموزشی ارائه می گردد .

  • آشنایی با مدیریت منابع انسانی
  • شناخت اصول ارزیابی عملکرد

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند.این شمایید که باید ارزیابی عملکرد تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید . ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

ارزیابی عملکرد

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rojuee M, Ramezani M, Hesari M R, Bor Bor Jafari M. Designing Performance Evaluation Indicators by Using AHP and BSC Approaches (Case of Study: Social Security Organization of Mashhad) . refahj. 2017; 17 (64) :133-160
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2867-fa.html

رجوعی مرتضی، رمضانی مریم، حصاری محمدرضا، بوربور جعفری ارزیابی عملکرد مریم. طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد . رفاه اجتماعی. 1396; 17 (64) :160-133

مقدمه: هرچه را که نتوان اندازه‌گیری کرد، نمی‌توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد، مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. کارت امتیازی متوازن، تکنیکی است که به‌طور گسترده برای اندازه‌گیری میزان عملکرد یک سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مشکلات سازمانها برای اندازه‌گیری میزان عملکرد، تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد است. سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازمانهای تأمین کننده رفاه اجتماعی، نیازمند تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی عملکرد سازمان است. هدف از این مقاله، طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد است.
روش: این تحقیق یک پژوهش اکتشافی است که با استفاده از روش دلفی انجام شده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد و مدیران شعب سازمان تأمین اجتماعی هستند، که کلیه مدیران (تعداد 20 نفر) به دلیل تعداد کم مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تکنیک جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. در این تحقیق به کمک روش دلفی شاخصهای پیشنهادی توسط مدیران ارشد و نخبگان سازمان تأمین اجتماعی تعیین گردید، که طی دو مرحله انجام شد. در مرحله اول شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مصاحبه عمیق شناسایی شدند، سپس این شاخصها در یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار نمونه‌ها قرار گرفتند و از نرم‌افزار Expert Choice به‌منظور اولویت‌بندی شاخصها استفاده شد.
یافته‌ها: میزان ضریب سازگاری معیارها در مدل AHP کوچک‌تر از 0.1 به‌دست آمد که نشان‌دهنده سازگاری قابل قبول سیستم است. همچنین نتایج نشان داد که مناظر مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مالی به‌ترتیب در اولویت قرار دارند. مهم‌ترین شاخص در منظر مشتری، رضایت‌مندی مشتری؛ در منظر رشد و یادگیری، برقراری آموزشهای ضمن خدمت؛ در منظر مالی، افزایش وصول مطالبات؛ و در منظر فرآیندهای داخلی، به‌روزرسانی قوانین سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مقتضیات زمان هستند.
بحث : جهت ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی باید به ترتیب به مناظر مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مالی توجه شده و منابع سازمان در راستای دستیابی به شاخصهای متناظر با این مناظر صرف و در راستای بهبود آن اقدام شود. همان‌طور که یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آخرین اولویت سازمان تأمین اجتماعی توجه به مباحث مالی و افزایش درآمد است. اولین نکته‌ای که در رأس همه امور این سازمان باید قرار گیرد مشتری‌مداری و تأمین رضایت ارباب رجوع است. جهت تأمین رضایت ارباب رجوع نیز بایستی مهارتهای کارکنان را از طریق آموزشهای ضمن خدمت ارتقا داد و از سویی دیگر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی را متناسب با مقتضیات زمان به‌روز رسانی نمود. منطق پیاده‌سازی نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن نیز بدین ترتیب است که بهبود فرآیندهای داخلی و توجه به سیستم رشد و یادگیری در سازمان و ارتقاء مهارتهای کارکنان، زمینه‌ساز تحقق رضایت‌مندی مشتریان است. طبیعتاً تأمین رضایت مشتریان، بهبود عملکرد مالی سازمان را به دنبال خواهد داشت. یافته‌های این پژوهش با منطق کارت امتیازی متوازن کاملاً منطبق است.

بازنشر اطلاعات
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

فصلنامه رفاه اجتماعی
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ساختمان فارابی

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد و عملکرد زمینه ای و عملکرد وظیفه ای

بحث ارزیابی عملکرد تقریباً ورد زبان مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی سازمان‌هاست. در زمان استخدام و انجام #مصاحبه استخدامی، همیشه سوال این است که آیا عملکرد این فرد در آینده‌ برای مجموعه مثبت خواهد بود؟ در زمان محاسبه حقوق و مزایا هم، باز از عملکرد و ارزیابی عملکرد حرف می‌زنیم. در زمان #استعفا هم،

مدیریت منابع انسانی و جلسات غیررسمی ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد و مدیریت منابع انسانی

در عین اینکه ارزیابی عملکرد یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مدیریت منابع انسانی است، یکی از چالش برانگیزترین حوزه‌ها نیز هست. اگر به صورت صمیمی و غیررسمی پای صحبت یک مدیر منابع انسانی بنشینید، به احتمال زیاد از دردسرها و چالش‌هایی که در این حوزه با آنها روبروست برای شما سخن خواهد گفت. در سازمان‌های بزرگ،

ارزیابی عملکرد

QR

تصویب ‌آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور

‌تاریخ : 1381.10.28
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پیشنهاد شماره 101.166319 مورخ
1381.9.11‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور
را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور
‌ماده 1- ‌در این آیین‌نامه واژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط بکار می‌روند:
‌الف - عملکرد:
‌چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصل.
ب - ارزیابی :
‌فرآیند سنجش، ارزش گذاری و قضاوت.
ج - شاخص :
‌مشخصه ای که در اندازه گیری ورودی ها، فرآیندها، ستاده ها یا پیامدها مورد
استفاده قرار می‌گیرد.
‌د - استاندارد :
‌حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخص های ارزیابی عملکرد.
‌ه‍اقتصادی بودن :
‌استفاده بهینه از امکانات و منابع.
‌ماده 2- هدف از ارزیابی عملکرد عبارت است از :
‌سنجش، ارزش گذاری و قضاوت درخصوص عملکرد دستگاههای اجرایی کشور براساس قوانین و
مقررات‌مربوط با رویکرد معیارهای اثربخشی،‌کارایی، اقتصادی و اخلاقی به منظور
ارتقای کیفیت خدمات دولتی.
‌ماده 3 - عملکرد دستگاههای اجرایی از بعد عمومی‌و اختصاصی به شرح زیر مورد
ارزیابی قرار می‌گیرد:
‌الف - ابعاد عمومی
1- نظامهای مدیریتی شامل :
‌مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی، ساختار (‌تشکیلات، قوانین و مقررات)، بهبود
سیستم ها و روش‌های انجام کار، بهره گیری از فن آوری های اداری و قانونگرایی.
2- شهروند مداری - شناخت نیازها و حصول اطمینان از تطابق کیفیت خدمات با نیازها و
انتظارات ارباب‌رجوع.
ب - ابعاد اختصاصی
1 - میزان تحقق سیاستهای محوری و جهت گیریهای کلی برنامه های توسعه.
2 - میزان تحقق اهداف کمی‌برنامه های توسعه
3 - عملکرد دستگاههای اجرایی باتوجه به برنامه های رییس جمهور و وزیران در موقع
اخذ رای از مردم و‌مجلس.
4 - میزان موفقیت در اجرای طرحهای عمرانی از نظر کیفیت، سرعت و هزینه.
5- میزان تحقق سیاستها و ماموریتهای محوری و مهم دولت (‌ماموریت های ویژه)
‌تبصره 1 - دستگاههایی که در سند برنامه های توسعه هدفهای کمی‌و کیفی ندارند
براساس شرح وظایف‌قانونی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
‌تبصره 2 - دستگاههایی که مشمول یک یا چند بند از بندهای 3، 4 و 5 نشوند امتیاز آن
به سایر ابعاد و محورها‌اضافه می‌گردد.
‌ماده 4 - فرآیند تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:
‌الف - تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی‌شاخص های ارزیابی عملکرد
عمومی‌براساس‌ابعاد و محورهای نظام های مدیریتی و شهروند مداری توسط سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از‌تصویب شورای عالی اداری به دستگاههای اجرایی
ابلاغ می‌گردد.
ب - تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد در ابعاد اختصاصی :
‌شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی براساس ابعاد و محورهای مذکور در بند (ب) ماده
(3) این آیین‌نامه‌توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از قوانین برنامه توسعه،
احکام خاص مندرج در قوانین بودجه، قوانین و‌مصوبات خاص مجلس، دولت و شوراهای
قانونی و برنامه های اعلام شده رییس جمهور به مردم و برنامه های‌وزیران به مجلس با
هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و پس از تصویب شورای عالی اداری به
کلیه‌دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌گردد.
‌تبصره 1 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این
آیین‌نامه نسبت به‌تدوین شاخص های عمومی‌و اختصاصی و ضریب اهمیت آنها و
استانداردهای هر شاخص براساس محورهای‌تعیین شده اقدام نماید.
‌تبصره 2 - تغییرات احتمالی در شاخص ها و استانداردها و دستورالعمل های مربوط
براساس موارد مذکور در‌بندهای (‌الف) و (ب) ماده (3) این آیین‌نامه، تدوین و پس از
سیر مراحل پیش‌بینی شده در قالب برنامه ارزیابی‌عملکرد هر سال به همراه قانون
بودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌شود.
‌ماده 5- فرآیند اجرای ارزیابی به شرح زیر است:
‌الف - فرآیند ارزیابی در ابعاد عمومی
1 - ابلاغ شاخص ها و استانداردها و ارسال دستور العمل ها و برگه های مربوط به
دستگاه اجرایی تا نیمه دی ماه‌هر سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2 - توجیه و آموزش مدیران و مسئولین مربوط که در تکمیل برگه ها سهیم می‌باشند، تا
پایان دی ماه هر سال.
3 - تکمیل برگه ها براساس دستورالعمل های مربوط توسط دستگاه اجرایی و تحویل آنان
همراه با مستندات‌مربوط به شورای تحول اداری دستگاه، تا پایان بهمن ماه هر سال.
4- بررسی برگه‌های تکمیل شده و تأیید آنها براساس مستندات عملکرد واقعی توسط شورای
تحول اداری در‌دستگاه، تا نیمه اسفندماه هر سال.
5 - ارسال گزارش عملکرد (‌نحوه انجام ارزیابی، برگه‌های تکمیل شده و مستندات
عملکرد واقعی) به سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور، تا پایان فروردین ماه سال
بعد.
6 - بررسی اطلاعات دریافتی از دستگاه اجرایی و مقایسه عملکرد واقعی با عملکرد
مطلوب در سازمان‌مدیریت مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان خردادماه سال بعد.
7 - امتیازدهی و رتبه بندی عملکرد دستگاه در محورهای تعیین شده براساس مدل ارزیابی
عملکرد تا پایان‌نیمه اول تیرماه سال بعد.
ب) فرآیند ارزیابی در ابعاد اختصاصی:
1- ابلاغ شاخص ها و استانداردها و ارسال دستورالعمل ها، برگه ها و فهرست سئوال ها
به دستگاه اجرایی به‌همراه میزان انتظارات دولت در محورهای اختصاصی در دی ماه هر
سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌کشور.
2- مشاهده، قضاوت و تکمیل برگه ها بر اساس فهرست سئوال ها در دستگاه اجرایی در
بهمن ماه هر سال.
‌برگه ها باید توسط مدیران مسئول و مجریان تکمیل شده و پس از تلفیق در واحد
ارزیابی عملکرد دستگاه به‌تصویب مراجع ذیربط برسد.
3- بررسی برگه های تکمیل شده و تائید آنها بر اساس مستندات عملکرد واقعی توسط
شورای تحول اداری‌دستگاه در نیمه اسفند ماه هر سال.
4- ارسال گزارش عملکرد (‌نحوه انجام ارزیابی برگه های تکمیل شده و مستندات عملکرد
واقعی) به سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان فروردین ماه سال بعد.
5- بررسی اطلاعات دریافتی از دستگاه اجرایی و مقایسه عملکرد واقعی با عملکرد مطلوب
در اردیبهشت ماه‌سال بعد.
6- امتیازدهی و رتبه بندی عملکرد دستگاه در محورهای تعیین شده براساس مدل ارزیابی
عملکرد در نیمه اول‌تیرماه سال بعد
ج) فرآیند تلفیق و تدوین گزارش جامع عملکرد:
1-‌دریافت و استفاده از گزارش عملکرد دستگاهها در محورهای عمومی‌و اختصاصی.
2- بهره گیری از نظرات و نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت سازمان و استفاده از
گزارشهای نظارتی دفاتر‌بخشی و دیگر واحدهای نظارتی و بازرسی سازمان و موسسات
تابعه.
3-‌بهره گیری از گزارش ها و نتایج اقدامات سازمان ها وموسسات نظارتی و بازرسی
کشور.
4- استفاده از نتایج افکارسنجی میزان رضایت شهروندان از دستگاههای اجرایی.
5-‌استفاده از نتایج نظارت بر شرکت های دولتی.
6- تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارش های دریافتی.
7-‌رتبه بندی دستگاه ها بر اساس امتیازات مکتسبه و ضرایب اهمیت مربوط تا پایان
تیرماه هر سال.
8-‌تهیه گزارش جامع از میزان موفقیت دستگاه های اجرایی و ارایه آن به رییس جمهور
در شهریور ماه هر سال.
‌تبصره 1- ‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق مرکز آمار ایران در هر دوره
ارزیابی نسبت به افکار‌سنجی میزان رضایت شهروندان از دستگاه های اجرایی اقدام و
نتایج حاصل را در ارزیابی دستگاه منظور می‌نماید.
‌تبصره 2- شورای عالی اداری می‌تواند اجرای این آیین‌نامه را در سال اول به تعدادی
از دستگاه های اجرایی‌تسری دهد تا پس از رفع نارسایی های احتمالی در برگه ها و
دستورالعمل های ذیربط، اجرای آن در سال بعد به کلیه‌دستگاه های مشمول تسری یابد.
‌ماده 6- ‌ساختار اجرایی و تصمیم گیری درخصوص ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
کشور به شرح زیر‌تعیین می‌گردد:
‌الف - سیاست گذاری ، هماهنگی و اتخاذ تصمیمات کلی در خصوص اجرای ارزیابی عملکرد
دستگاه های‌اجرایی کشور، به عهده شورای عالی اداری بوده و این شورا علاوه بر موارد
مذکور عهده دار وظایف زیر نیز می‌باشد:
1 - ‌تأیید دستورالعمل ها و شاخص های ارزیابی عملکرد.
2 - ‌تصویب رتبه دستگاه ها بر اساس امتیازات کسب شده و انتخاب دستگاه های اجرایی
نمونه و برتر.
3 - ‌تأیید گزارش جامع عملکرد دستگاه ها به منظور ارایه به رییس جمهور.
ب - شورای تحول اداری در هر وزارتخانه علاوه بر وظایف موضوع ماده (5) این
آیین‌نامه عهده دار بررسی‌نتایج ارزیابی واحدهای ذیربط و تأیید و پیگیری امور
ارزیابی می‌باشد.
‌تبصره 1- کمیسیون های تحول اداری موسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های
دولتی موظفند با‌استفاده از ابعاد و شاخص های عمومی‌و اختصاصی مصوب و در چارچوب
ضوابط این آیین‌نامه نسبت به ارزیابی‌عملکرد موسسه ذیربط اقدام نموده و نتایج حاصل
را درقالب گزارش جامعی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌کشور ارسال نمایند.
‌تبصره 2- ستادهای برنامه ریزی تحول اداری استان ها موظفند با استفاده از ابعاد و
شاخص های عمومی‌و‌اختصاصی مصوب و درچارچوب ضوابط این آیین‌نامه نسبت به ارزیابی
عملکرد شاخص های استانی واحدهای‌اجرایی مستقر در استان اقدام نموده و نتایج حاصله
را ضمن بهره برداری دز سطح استان و رتبه بندی واحدهای‌اجرایی استان ، در قالب
گزارش جامعی به واحد مربوط در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
‌تبصره 3- سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها عهده دار هماهنگی لازم برای
اجرای ارزیابی عملکرد‌در واحدهای استانی می‌باشند.
ج) عنوان دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات به دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
به شکایات اصلاح‌می‌شود و دفاتر مزبور مسئولیت پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد را
در دستگاه ها به عهده دارند.
‌سازمان هایی که دارای چنین دفاتری نیستند یکی از مشاورین رئیس سازمان عهده دار
این وظیفه خواهد بود.
‌تبصره - شرح وظایف و تشکیلات دفاتر یاد شده با توجه به توسعه وظایف آنان، مورد
بازنگری قرار می‌گیرد.
‌د) دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف
است با تشکیل جلسات‌و هماهنگی با مسئولین ارزیابی عملکرد دستگاه ها اقدامات لازم
را برای توجیه و پیگیری اجرای این تصویبنامه‌بعمل آورد.
‌ماده 7- ‌نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد به شرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:
1-‌ارشاد و راهنمایی دستگاه ها در جهت بهبود مدیریت
2-‌ارتقای پاسخگویی و شفافیت دستگاه های اجرایی.
3-‌ارتقای مدیران در چارچوب ضوابط و نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد.
4- ارایه نتایج ارزیابی دستگاه های اجرایی ( با توجه به امکانات و منابع در
اختیار) به رییس جمهور به منظور‌آگاهی از وضعیت عملکرد دستگاه ها ( نقاط قوت و
ضعف).
5 - ‌آگاهی مردم از وضعیت عملکرد دستگاهها و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی.
6- نظام مند نمودن فعالیت ها و اقدامات دستگاه های اجرایی از طریق باز خوردهای
نتایج ارزیابی.
7- ‌تصحیح اهداف، سیاستها، وظایف و برنامه های دستگاههای اجرایی و بررسی فلسفه
وجودی آنها با‌استفاده از نتایج بدست آمده از ارزیابی عملکرد و تدوین واقع بینانه
آنها.
8- ‌تشویق دستگاه هایی که ارزیابی عملکرد عملکرد برتر داشته اند با استفاده از ساز و کارهای مختلف
و مناسب.
9- معرفی پنج دستگاه نمونه ( در جشنواره شهید رجایی) که بالاترین رتبه را کسب
نموده اند.
10- دادن تذکرات لازم به دستگاه ها درخصوص عملکرد ضعیف و غیر قابل قبول.
‌تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را در خصوص
اجرای موارد اشاره‌شده در ماده مذکور به عمل آورده و نتایج حاصله را به طور مستمر
در قالب گزارشی به شورای عالی اداری ارایه‌نماید.
‌ماده 8- ‌کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و شرکت هایی که
شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام است از جمله بانکها، بیمه ها، شرکت های نفت،
گاز، پتروشیمی‌و همچنین کلیه دستگاه هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه
عمومی‌استفاده می‌نمایند مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌باشند.
‌ماده 9- ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور به صورت مستمر و سالانه انجام و
گزارش آن هر سال‌توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم و پس از
سیرمراحل تأیید ، تا پایان مردادماه سال بعد به‌رئیس جمهور ارایه می‌گردد.
‌ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه
می‌باشد و کلیه دستگاه هایی‌اجرایی موظف اند همکاری های لازم را به منظور اجرای
صحیح و دقیق آن با سازمان یاد شده به عمل آورند.
‌ماده 11 - ‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف شش ماه نظام
ارزیابی استراتژیک‌کشور را مبتنی بر شاخص های کلان و محوری و منطبق با
استانداردهای جهانی تهیه و به شورای عالی اداری ارایه‌نماید، تا بر آن اساس، امکان
سنجش میزان موفقیت سیاست ها و جهت گیری های اساسی کشور در مقایسه با سایر‌کشور ها
میسر شود و بر آن مبنا گزارش های لازم برای سطوح مختلف تصمیم گیری کشور فراهم
گردد.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

مدیریت و ارزیابی عملکرد

مدیریت و ارزیابی عملکرد

تذکرات مهم
• دوره های توسعه شایستگی ویژه افرادی است که در کانون ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفته و مستعد توسعه شناسایی شده‌اند. (امتیاز50-59 را کسب کرده‌اند.)
علاقمندان می توانند به صورت فراگیر آزاد (در صورت تمایل)، در این دوره شرکت کنند.
• برای دریافت گواهی دوره؛ حضور فعال در بیش از 80 درصد از زمان دوره و نیز ارسال پاسخ مربوط به تمرین دوره الزامی است.
• مبنای سنجش و ارزشیابی، حضور و مشارکت فعال فراگیر در فرآیند برگزاری کلاس و ارسال پاسخ تمرین است. لازم به ذکر است در پایان دوره، آزمونی به عمل نخواهد آمد.
• صدور گواهی تأیید سپری کردن دوره، منوط به ارسال پاسخ تمرین دوره و بررسی و تأیید آن است. پس از تأیید پاسخ ارسالی و نیز تأیید حضور فراگیر در کلاس (یعنی حضور در 80 درصد زمان تعریف شدۀ کلاس)، به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

• تذکر: مهلت ارسال پاسخ تمرین، تا یک هفته پس از پایان دوره است.

چنانچه پاسخ شما در لینک‌های راهنما نبود، با شماره تلفن های 42501832 – 42501834 تماس بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.