نحوه معامله با اینسایدبار


اینساید بار چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

الگوی اینساید بار، یک استراتژی معاملاتیِ پرایس اکشن است که شامل دو شمع میباشد.

در این الگو، شمع اینساید بار در درون شمع قبلی(با احتساب سایه ها) قرار میگیرد.

یعنی سقف این شمع، پایینتر از سقفِ شمع قبلی است و کفِ آن بالاتر از کفِ شمع قبلی است.

اینساید بار میتواند در وسط شمع قبلی باشد و یا کمی بالاتر یا پایینتر باشد. شمع قبلی را شمع مادر میگوییم.

گاهی اوقات سایه بالایی(پایینی) در اینساید بار و شمع قبلی با هم برابر هستند.

برخی از معامله گران این حالت را نیز اینساید بار در نظر میگیرند.

اما اگر هم سایه بالایی و هم پایینی در این دو شمع با هم برابر باشند، آنگاه آن را اینساید بار در نظر نمیگیریم.

اینساید بار نشاندهنده یک دوره اصلاحی است.

اگر در چارت روزانه اینساید بار داشته باشیم، آنگاه میبینیم که در تایم فریم ۱ ساعته یا نیم ساعته یک مثلث شکل گرفته است.

اینساید بار معمولا بعد از یک حرکت قوی در بازار شکل میگیرد. یعنی بازار می ایستید و اصلاح میشود تا بتواند حرکت بعدی را شکل دهد.

با این وجود، اینساید بار میتواند در نقاط برگشتی هم شکل بگیرد و به عنوان سیگنال برگشتی در سطوح حمایت و مقاومت عمل کند.

اینساید بار پرایس اکشن

1 2 - اینساید بار چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

چگونه اینساید بار را معامله کنیم؟

میتوانیم اینساید بار را در روند و در جهت روند معامله کنیم. در چنین حالتی به آنها میگوییم “الگوی شکست پرایس اکشن”.

همچنین این الگو را میتوان در جهت مخالف روند هم معامله کرد؛ یعنی زمانی که در سطوح کلیدی شکل میگیرند.

در این حالت به آنها میگوییم “الگوی برگشتی پرایس اکشن”.

روش کلاسیک برای ورود به اینساید بار این است که در سقف یا کفِ شمع مادر، سفارش بای استاپ یا سل استاپ قرار بدهیم.

و وقتی قیمت ها سقف یا کف شمع مادر را میشکنند، سفارش شما انجام میشود.

ایست ضرر در جهت سقف یا کف قرار میگیرد.

اگر شمع مادر از حالت متوسط بزرگتر باشد، آنگاه میتوانیم ایست ضرر را در نیمه شمع مادر قرار بدهیم.

اینها روش های استاندارد برای معامله در ستاپ اینساید بار هستند.

ممکن است معامله گران حرفه ای نقاط دیگری را برای ورود و ایست ضرر انتخاب کنند.

نحوه معامله با اینساید بار در جهت روند:

در مثال زیر نحوه معامله با اینساید بار در جهت روند را بررسی کرده ایم.

در اینجا یک روند نزولی داریم، پس الگوی اینساید بار را میتوان “سیگنال فروش اینساید بار” نام گذاری کرد.

2 4 - اینساید بار چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

اینساید بار پرایس اکشن

در اینجا یک مثال دیگر از نحوه معامله اینساید بار در جهت روند را بررسی میکنیم.

در اینجا روند صعودی داریم، پس الگوی اینساید بار را میتوان “سیگنال خرید اینساید بار” نامگذاری کرد.

نکته مهم این است که وقتی روند قوی داریم(مانند اینجا)، میبنیم که چند اینساید بار شکل میگیرد.

بدین ترتیب چندین فرصت سودآور برای ورود به روند فراهم میباشد.

3 2 - اینساید بار چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

نحوه معامله با اینساید بار در جهت مخالف روند:

در شکل زیر، نحوه معامله با اینساید بار در جهت مخالف روند را بررسی میکنیم.

در اینجا میبینیم که قیمتها به سمت سطح حمایتی رفته اند تا آن را تست کنند. سپس در این سطح حمایتی، یک پین بار شکل گرفته است.

و بعد از آن یک اینساید بار برگشتی شکل گرفته است.

همانطور که میبینید، بعد از این الگوها، یک حرکت صعودی قوی داشتیم.

4 2 - اینساید بار چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

در اینجا مثالی دیگر از معامله با اینساید بار در جهت مخالف روند را بررسی میکنیم.

در این مثال، اینساید بار در یک سطح مقاومت کلیدی شکل گرفته است. در اینجا ستاپ فروش اینساید بار را داریم که دو شمع در درون شمع مادر قرار دارند.

این حالت کاملا طبیعی است و گاهی اوقات چنین حالتی را روی چارت میبینیم.

معامله با اینساید بار در سطوح حمایت و مقاومت میتواند بسیار سودآور باشد چون اکثر اوقات بعد از این ستاپ، حرکت خیلی قوی در جهت مخالف را شاهد خواهیم بود.

این حالت در چارت زیر مشخص است:

5 2 - اینساید بار چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

نکات مهم در معامله با اینساید بار:

۱-معامله گران مبتدی باید الگوی اینساید بار را درجهت روند معامله کنند.

معامله با اینساید بار در جهت مخالف روند، به مهارت و تجربه بیشتری نیاز دارد.

۲-اینساید بار را در چارت روزانه پیدا کنید. چون در تایم فریم پایینتر، تعداد زیادی اینساید بار وجود دارد که همه آنها درست نیستند و ممکن است به شکست نادرست منجر شوند.

۳-گاهی اوقات ۲،۳ یا ۴ اینساید بار در درون شمع مادر شکل میگیرد.

این حالت مناسب است و فقط نشاندهنده این است که بازار زمان بیشتری در اصلاح است که گاهی اوقات به شکست بزرگتر منجر میشود.

گاهی اوقات چند اینساید بار به صورت متوالی شکل میگیرد.

یعنی ۲ اینساید بار و یا بیشتر در درون شمع مادر شکل میگیرند که هر کدام از اینسایدبارها از شمع قبلی کوچکتر هستند.

۴-اگر برای اولین بار است که میخواهید اینساید بار را معامله کنید، آن را روی چارت روزانه و در یک روند پیدا کنید.

۵-گاهی اوقات بعد از پین بار، اینساید بار شکل میگیرد.همچنین اینساید بار بخشی از الگوی فیکی(شکست نادرست اینسایدبار) نیز میباشد.

پس الگوی اینساید بار، الگوی مهمی میباشد.

۶-در الگوی اینساید بار، نسبت ریسک-بازدهی مناسب نحوه معامله با اینسایدبار است چون در این الگو، ایست ضرر فشرده ای داریم و بعد از این الگو هم شکست قوی صورت میگیرد.

استراتژی معامله با اینسایدبار (Inside Bar) چیست؟

الگوی اینسایدبار (Inside Bar) را می توان در بازار های روند دار و در مسیر روند، مورد معامله قرار داد. وقتی در چنین حالتی بکار گرفته شود، معمولا با نام شکست یا الگوی شکست حرکات قیمتی اینسایدبار خوانده می شود. همچنین می توان در خلاف روند، از نقاط کلیدی بازار هم به کار برد، در این حالت با عنوان بازگشت اینسایدبار خوانده می شوند.

روش سنتی برای ورد در سیگنال‌های اینسایدبار استفاده از دستورات خرید یا فروش در اوج یا کف میله مادر است، و وقتی‌که قیمت به سمت بالا یا پایین محدوده میله مادر شکسته می‌شود، دستور شما هم در بازار فعال می‌شود.

حد ضرر هم معمولاً در انتهای مخالف میله مادر قرار داده می‌شود، یا می‌توان در نزدیکی سطح پنجاه‌ درصدی میله مادر قرارداد، البته اگر میله مادر بزرگ‌تر از حد میانگین باشد.

باید در نظر گرفت که این نقاط ورود، روش سنتی یا استاندارد برای قرار دادن حد ضرر یا دستورات معامله است، در پایان این شمایید که تصمیم خواهید گرفت که از کدام نقاط وارد بازار شوید، و رسیدن به این سطح نیاز به تمرین دارد.

در مثال زیر، نحوه معامله با الگوی اینسایدبار و در راستای روند بازار را می‌بینیم. در این مورد، بازار روند نزولی دارد، پس الگوی اینسایدبار را می‌توان سیگنال فروش اینسایدبار نامید.


در اینجا مثال دیگری از معامله الگوی اینسایدبار در بازار روند دار را شاهد هستیم. در این مورد، بازار روند صعودی دارد، پس الگو را با نام سیگنال خرید اینسایدبار در نظر خواهیم گرفت. توجه کنید، اغلب در بازارهای روند دار قوی، مثل نمونه پایینی، شاهد شکل‌گیری چندین الگوی اینسایدبار خواهیم بود، که نقاط ورودی موفق‌تری را برای شما فراهم می‌کنند.


در مثال زیر، ما به معامله‌ای با استفاده از الگوی اینسایدبار در خلاف جهت روند نمودار روزانه نگاه می‌کنیم. در این مورد، قیمت برگشته تا حمایت کلیدی بازار را دوباره لمس کند، و پین بار بازگشتی را در حمایت شکل داده است، که به دنبال آن بازگشت اینسایدبار شکل‌گرفته است. توجه کنید که فشار صعودی قوی، بعدازاین سیگنال اینسایدبار روی‌داده است.


در اینجا مثال دیگری از معامله اینسایدبار در عکس روند اخیر و از سطح کلیدی بازار را نشان می‌دهیم. در این مورد، ما در حال معامله سیگنال بازگشتی اینسایدبار از مقاومت کلیدی بازار هستیم. همچنین توجه کنید که سیگنال فروش اینسایدبار در مثال زیر، درواقع دو اینسایدبار با یک میله مادر است، که این چیز غیرعادی نیست و گاها با آن مواجه خواهید شد.

معاملات اینسایدبار از سطوح کلیدی نمودار معمولاً بسیار سود ده هستند، چون‌که اغلب به حرکات بزرگی در خلاف جهت بازار منتهی می‌شوند.


• به‌عنوان یک معامله‌گر غیرحرفه‌ای، یادگیری معامله اینسایدبار در جهت روند غالب نمودار روزانه کار آسانی است. معاملات مبتنی بر اینسایدبار که نقش بازگشتی در بازار را بازی می‌کنند، کمی فریب‌دهنده است، برای همین نیاز به زمان و تمرین بیشتری دارند.

• اینسایدبار ها در نمودار روزانه بهتر جواب می‌دهند، چون‌که در تایم فریم‌های پایین‌تر، اینسایدبار های بسیاری وجود دارد که اکثر آن‌ها معنی خاصی ندارند و منجر به شکست‌های جَعلی در بازار می‌شوند.

• الگوی اینسایدبار گاها چندین اینسایدبار را در محدوده میله مادر شامل می‌شود، که بعضاً تا چهار عدد هم می‌رسند، که هیچ ایرادی ندارد، و نشان‌دهنده این است که بازار به مدت بیشتری برای تعادل نیاز داشته است و گاها این نوع الگوها هم به حرکات و شکست‌های قیمتی قوی‌تری منتهی می‌شوند. شاید در بازار گاها الگوی اینسایدبار مار پیچی و تودرتویی را شاهد باشید، این الگوها معمولاً دو یا چندین اینسایدبار را شامل می‌شوند که در درون محدوده میله مادر قرار دارند، و هر اینسایدبار کوچک‌تر از قبلی و در محدوده میله مادر است.

• ابتدا تشخیص اینسایدبار را در نمودارها تمرین کنید و بعداً معامله کردن با آن‌ها را شروع کنید. ابتدا از اینسایدبار ها در بازارهای رونددارِ نمودار روزانه شروع کنید.

• اینسایدبار ها گاها با الگوی پین بار همراه می‌شوند، و همچنین آن‌ها بخشی از الگوی جَعلی هستند (الگوی شکست جَعلی اینسایدبار)، برای همین الگوی حرکات قیمتی مهمی هستند که بایستی به‌درستی درک شوند.

• اینسایدبار معمولاً نسبت های ریسک به ریوارد بهتری دارند، چون‌که حد ضرر کوچک‌تری دارند، و به شکست‌های قیمتی قوی هم منتهی می‌شوند.

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی اینسایدبار چیست؟

از الگوی شکست جَعلی اینسایدبار می‌توان هم در بازارهای روند دار و هم بدون روند استفاده کرد. معمولاً در بازار ارز خارجی شکست‌های جَعلی به‌دفعات اتفاق می‌افتند. فهم نحوه معامله با این الگوها می‌تواند علاوه بر جلوگیری از ورود به سیگنال‌های جَعلی، فرصت کسب سود را هم فراهم کند.

• اگر الگوی شکست جَعلی اینسایدبار همراه با پین بار شکل‌گرفته باشد، از استراتژی‌های معاملاتی پین بار استفاده کنید.


شکل زیر مثال خوبی از سیگنال خرید است. در اینجا پین بار در قالب شکست جَعلی اینسایدبار ظاهرشده است. بایستی توجه کرد که در این الگو، پس از کندل مادر، سه کندل اینسایدبار تشکیل‌شده است. چنین اتفاقی خیلی عجیب نیست و شاید تا چهار کندل اینسایدبار هم تشکیل شود.


مثال بعدی هم نشانگر الگوی شکست جَعلی اینسایدبار در بازار روند دار است. کاملاً مشخص است که روند بازار قبل از تشکیل الگوی اینساید بار صعودی بود. در اینجا، به‌جای یک کندل شکست جَعلی، دو کندل تشکیل‌شده است. این نمونه دیگری از الگوی شکست جَعلی اینسایدبار است که در بازار با آن مواجه خواهید شد. درواقع شکست جَعلی در بازار دو بار روی‌داده است.


در مثال زیر، الگوی شکست جَعلی اینسایدبار در خلاف جهت روند ایجادشده است. یعنی این سیگنال حکایت از بازگشت روند بازار دارد. در اینجا سیگنال خرید (الگوی شکست جَعلی اینسایدبار) در سطح کلیدی بازار (حمایت) روی‌داده است. ازآنجایی‌که این الگو تمام ویژگی‌های شکست جَعلی اینسایدبار را دارد و همچنین با محدوده کلیدی نمودار هم انطباق دارد، به همین دلیل بهترین سیگنال برای ورود به معامله محسوب می‌شود.


مثال بعدی هم نمونه دیگری از الگوی شکست جَعلی اینسایدبار است که در خلاف جهت روند بازار ایجادشده است. این بار سیگنال معاملاتی نزولی است. به‌راحتی می‌توان دید که بازار در دست خریداران بوده و تا قبل از تشکیل الگو، حرکات قیمتی صعودی بودند. پس از تشکیل الگوی شکست جَعلی اینسایدبار، که منجر به شکست جَعلی مقاومت هم شده، قیمت سقوط کرده است.


• به خاطر داشته باشید که مثال‌های بالا، تمامی انواع شکست جَعلی اینسایدبار را شامل نمی‌شود. درواقع مواردی که مرور شد، نمونه‌های رایجی هستند که بیشتر با آن‌ها برخورد خواهید کرد. اگر الگوی اینسایدبار در نمودار ظاهر شد و پس‌ازآن شکست جَعلی روی داد، به‌احتمال‌زیاد با الگوی شکست جعَلی اینسایدبار مواجه هستید.

• همیشه به اصل انطباق پای بند باشید. صرفاً تشکیل الگوی شکست جَعلی اینسایدبار به معنی ورود به معامله نیست. اگر الگوی اینسایدباری در نمودار ظاهر شد، به دنبال انطباق با سایر سطوح و عوامل کلیدی باشید. الگویی که در سطوح کلیدی شکل‌گرفته، مسلماً از شانس موفقیت بیشتری برخوردار است.

• این استراتژی را ابتدا در نمودارهای روزانه مورداستفاده قرار دهید. سیگنال‌های حرکات قیمتی در نمودار ساعتی از درجه اعتبار بیشتری برخوردارند. پس از مدتی که تجربه و مهارت کافی را کسب کردید، به‌مرور تایم فریم نمودار را پایین بیاورید.

استراتژی معاملاتی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

الگوی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

الگوی جعلی (Fakey) را می توان نحوه معامله با اینسایدبار به بهترین شکل تحت عنوان شکست جعلی از یک الگوی اینسایدبار” توصیف کرد. الگوی جعلی همیشه با یک الگوی اینسایدبار شروع می شود. وقتی قیمت در ابتدا از الگوی اینسایدبار می شکند اما سریعاً مع می شود ، باعث ایجاد یک شکست جعلی (false-break) می شود و در محدوده کندل مادر (mother bar) یا اینسایدبار (inside bar) بسته می شود ، در این صورت ما یک الگوی جعلی (fakey pattern) خواهیم داشت.

بنابراین ، آن را اینگونه در نظر بگیرید : Inside Bar + False-Breakout = Fakey pattern

یک الگوی جعلی (Fakey) می تواند یک پین بار(pin bar) به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) داشته باشد یا نداشته باشد . الگوی کندل شکست جعلی (false-break bar) همچنین ممکن است یک الگو دارای دو کندل یا (two-bar) باشد که اولین کندل در خارج از محدوده ی inside bar / mother bar بسته شود و سپس کندل بعدی با بسته شدن در محدوده ی کندل مادر (mother bar ) (یا) اینسایدبار (inside bar) شکست جعلی را تکمیل کند.

استراتژی جعلی (Fakey) یک استراتژی بسیار مهم و پراهمیت برای معاملات حرکت قیمت یا پرایس اکشن (price action) است زیرا می تواند به ما در شناسایی استاپ هانتینگ (stop-hunting) توسط سازمان ها و شرکت های قدرتمند” کمک کند و سرنخ بسیار خوبی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کنیم. یادگیری نحوه معامله از طریق الگوی جعلی چیزی است که هر معامله گر یا تریدر پیرو سبک پرایس اکشن باید آن را جدی بگیرد ، این استراتژی یک سلاح مهم است که باید در بین مهمات معاملات پرایس اکشن خود داشته باشید !

بیایید چند نمونه از انواع مختلف الگوهای جعلی را با هم بررسی کنیم تا با استراتژی پرایس اکشن (price action) آشنا شویم.

fakey1

توجه داشته باشید ، در دیاگرام فوق که الگوهای جعلی (Fakey) مختلفی نشان داده شده است ، همیشه در ابتدا یک ستاپ اینسایدبار وجود دارد ، و به دنبال آن شکست جعلی اینسایدبار شکل می گیرد. الگوهای جعلی می توانند کمی متفاوت از نمونه هایی باشند که در بالا مشاهده می کنید ، اما چهار نمونه فوق متداول ترین نوع استراتژی های معاملاتی جعلی (Fakey) هستند که معمولا در نمودارها با آنها روبرو خواهید شد.

نحوه معامله با استفاده از الگوهای جعلی (Fakey)

الگوهای جعلی یا فیکی (Fakey) را می توان در بازارهای روند دار (trending market)، بازارهای دامنه محدود (range-bound market) و یا حتی در برابر روندی که سطوح نمودار کلیدی را شکل می دهد استفاده کرد. در بازار فارکس (Forex) شکست های جعلی بسیاری وجود دارد

، بنابراین یادگیری معامله با الگوی جعلی (Fakey) بسیار دارای اهمیت است زیرا می تواند به شما کمک کند از این شکست های جعلی بهره مند شوید و از آنها سود ببرید ، نه اینکه مانند بسیاری از معامله گران قربانی آنها شوید .

متداولترین ورودی ها برای سیگنال جعلی (Fakey) شامل موارد زیر می باشند :

پس از شکست قیمت در اینسایدبار یا اوج یا کف کندل مادر (mother bar) ، به دنبال شکست جعلی اولیه ، وارد شوید. این می تواند یک ورودی توقف (on-stop entry) یا ورودی بازار (market entry) باشد.

اگر الگوی جعلی (Fakey) دارای پین بار (pin bar) باشد می توانید از یک ورودی معاملات پین بار (pin bar trade entry) استفاده کنید.

fakeyentries

بیایید چند نمونه مختلف از معاملات سیگنال های جعلی را در شرایط مختلف بازار بررسی کنیم:

معاملات الگوهای جعلی (Fakey) در یک بازار روندار (Trending Market)

نمودار زیر نمونه خوبی از سیگنال خرید جعلی( Fakey) با یک پین بار به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) در یک بازار روند دار را نشان می دهد. توجه داشته باشید که در این سیگنال در واقع سه اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدبار در ساختار کندل مادر (mother bar) وجود دارد. این امر نسبتاً متداول است و بعضی اوقات حتی قبل از وقوع شکست جعلی یا کندل جعلی (Fakey) ، چهار اینسایدبار در یک کندل مادر (mother bar) را مشاهده خواهید کرد.

fakeywithpinbartrend

نمودار بعدی مثال خوب دیگری از الگوی معاملاتی جعلی در یک بازار رونددار را نشان می دهد. پیش از شکل گیری این الگوی جعلی ، روند صعودی آشکاری وجود داشته است. توجه داشته باشید که این الگوی جعلی خاص ، الگویی با دو کندل شکست جعلی (۲-bar) بوده است ، به این معنی که به جای یک کندل با شکست جعلی (false-break)، شکست در دو کندل متوالی رخ داده است. این یکی دیگر از شکل های متداول سیگنال جعلی است که باید در هنگام تجزیه و تحلیل و معامله در بازار به آن توجه کنید :

fakeywithoutpinbar

معاملات جعلی (Fakey) در برابر روند (Trend) از سطوح نمودارهای کلیدی

در مرحله ی بعد ، ما در حال مشاهده ی نمونه ای از الگوی جعلی(Fakey) ضد روند (counter-trend) هستیم. این بدان معناست که این یک الگوی جعلی است که نشان می دهد ممکن است قیمت در مقابل روند / مومنتوم نمودار روزانه اخیر / نزدیک به زمان حال ، حرکت کند. در این حالت ، این یک سیگنال خرید جعلی صعودی (bullish ) بوده است که در یک سطح پشتیبانی (support) کلیدی و به دنبال حرکتی کاهشی تشکیل شده است. از آنجایی که این سیگنال جعلی بسیار خوب و واضح نشان داده شده (به خوبی تعریف شده) و دارای تلاقی سطح پشتیبانی کلیدی در زیر آن بوده است ، یک الگوی جعلی ضد روند (counter-trend) بوده است که باید به آن توجه کرد :

fakeyatkeysupport

در اینجا نمونه دیگری از یک الگوی جعلی ضد روند را مشاهده می کنیم. این بار یک سیگنال فروش جعلی نزولی (bearish ) از سطح مقاومت (resistance) کلیدی را می بینیم. توجه داشته باشید که بازار دقیقاً قبل از شکل گیری این الگوی جعلی به طور واضحی در حال افزایش بوده است. سپس ، هنگامی که الگوی جعلی شکل گرفت ، بالای سطح مقاومت کلیدی در بازار شکستی جعلی ایجاد کرد، و احتمال حرکت کاهشی را افزایش داد. می توانیم فروش قابل توجهی را که پس از این الگوی نزولی اتفاق افتاده است را مشاهده کنیم :

fakeyatkeyresistance

نکاتی درباره معاملات الگوی جعلی (Fakey ) :

مثال های ذکر شده در بالا شامل تمام موارد الگوهای جعلی نیست که ممکن است با آن روبرو شوید ، این مثال ها شامل برخی از نمونه های رایج آن است. فقط به خاطر بسپارید که اگر یک الگوی اینسایدبار دارید و به دنبال آن یک شکستگی جعلی الگوی اینسایدبار ، احتمالا یک الگوی جعلی (Fakey) دارید.

نکته فوق به این معنی نیست که شما باید با مشاهده ی هر الگویی که با گزینه های جعلی که در بالا مورد بحث قرار گرفته همخوانی داشت معامله کنید. شما باید یک الگوی جعلی خاص را بسته به شکل آن انتخاب کنید ، همچنین به این نکته توجه کنید که این الگو در کدام قسمت از بازار شکل می گیرد ، به این معنی که آیا دارای یک تلاقی است یا طبق وضعیت / داینامیک بازار منطقی به نظر می رسد یا خیر. با پیشرفت در آموزش و تحصیلات و تجربه و خرید و فروش با سبک پرایس اکشن ، کم کم متوجه خواهید شد که طبق کدام یک از الگوهای جعلی (یا سایر الگوهای پرایس اکشن) معامله کنید و کدام موارد را نادیده بگیرید.

در شروع کار ، از سیگنال های جعلی نمودارهای روزانه استفاده کنید ، زیرا سیگنال های نمودار روزانه دارای درجه بالاتری از دقت / قابلیت اطمینان نسبت به نمودارهای تایم فریم های کوتاهتر هستند. سرانجام ، با کسب تجربه و اطمینان به خودتان، می توانید از نمودارهای جعلی (Fakey) چهار ساعته و ۱ ساعته استفاده کنید.

نحوه معامله با اینسایدبار

همه ما به دنبال معاملاتی هستیم که بازدهی زیاد و ریسک کمی داشته باشند. اما چگونه این معاملات را پیدا کنیم؟ یک راه این است که از استراتژی اینسایدبار استفاده کنیم که در اینجا این استراتژی را گام به گام بررسی خواهیم کرد.

در این مقاله نکات زیر را بررسی میکنیم:

-سه اشتباه رایج در هنگام معامله با اینسایدبار

-استراتژی معاملاتی اینسایدبار(چگونه آن را بطور صحیح و کارآمد معامله کنیم؟)

-در هنگان معامله با اینسایدبار، نقطه ورود و ایست ضرر در کجا قرار میگیرد؟

اینسایدبار، شمعی است که توسط شمع قبلی پوشانده شده است. یعنی سقف و کف اینساید بار، در درون شمع قبلی قرار گرفته است. یعنی به این شکل است:

inside1png - نحوه معامله با اینسایدبار

اینسایدبار به چه معنی است؟

اینسایدبار به معنی بی تصمیمی در بازار است. یعنی حالتی که خریداران و فروشندگان در تعادل هستند. اما همیشه به اینصورت نیست. چون گاهی اوقات احتمال شکست در جهت بالا یا پایین بیشتر است.

راز معامله با اینسایدبار این است که آن را با توجه به جایی که شکل گرفته است معامله کنید.(که در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد).

اما در ابتدا نحوه غلط معامله با اینسایدبار را بررسی میکنیم.

برخی از اشتباهات رایج معامله گران عبارتند از:

۱-هر اینسایدباری که میبینند را معامله میکنند.

۲-اینسایدباری را معامله میکنند که در جهت مخالف روند است.

۳-معامله اینسایدبار در زمانی که نقدینگی بازار کم است.

حال هر کدام از این موارد را بررسی میکنیم:

۱- اینسایدبار همانند سایر الگوهای شمعی است. یعن اگر الگوهای شمعی ار بدون توجه به محل شکل گیری آنها در بازار معامله کنید، آنگاه هیچ برتری نسبت به سایر معامله گران ندارید.

پس اگر هر اینسایدباری که میبینید را معامله کنید، آنگاه به احتمال زیاد معامله موفقی نخواهید داشت(مخصوصا وقتی که بازار اصلاحی است).

در اینجا یک مثال را بررسی میکنیم:

inside2 - نحوه معامله با اینسایدبار

نکته اصلی این است که زمانی باید اینسایدبار را معامله کنیم که بازار در تعادل نیست یعنی یک عدم تعادل بین فشار خرید و فروش برقرار است.

۲-معامله در روند، یکی از بهترین معاملات است. چرا؟ چون در روند، کمترین مقاومت را داریم. و این یعنی احتمال اینکه بازار در جهت مورد نظر شما حرکت کند خیلی بیشتر از این است که در جهت مخالف حرکت کند.

inside3 - نحوه معامله با اینسایدبار

پس یک قانون ساده این است که:

– اگر بازار در روند صعودی است، بدنبال خرید باشید.

-اگر بازار در روند نزولی است، پس به دنبال فروش باشید.

۳- این بخش مربوط به به تریدرهای روزانه است. اگر تریدر روزانه نیستید، میتوانید این بخش را نادیده بگیرید.

نکته مهم: هر چند بازار فارکس ۲۴ ساعته است، اما این بدین معنی نیست که تمام سشن ها یکسان هستند.اگر باور نمیکنید، میتوانید نوسانات EUR/USD را در ۲۴ ساعته گذشته بررسی کنید.

inside4 - نحوه معامله با اینسایدبار

همانطور که میبینید، این جفت ارز، بیشترین نوسانات را در سشن لندن دارد.

پس اگر الگوی اینسایدبار در سشن آسیا شکل میگیرد، بهتر است که آن را معامله نکنید.چون این جفت ارز حرکات زیادی در سشن آسیا ندارد. و این یعنی باید ساعتها وقت بگذارید و بازار را تماشا کنید، در حالی که بازار هیچ حرکتی نمیکند. و اینحالت سرمایه مالی و فکری شما را از بین میبرد.

بهترین کار این است که بر روی سشن های پرنوسان تمرکز کنید. چون بهترین فرصت های معاملاتی در این سشن ها شکل میگیرد.

(اینحالت برای سهام نیز صدق میکند. یعنی بهتر است که در زمانی که در نقدینگی کم است، معامله کنید مثل ساعات ناهار)

اینسایدبار میتواند به ضررهای زیادی منجر شود. چرا؟

– اینساید بار یک شمع اصلاحی کوچک است که به شما این امکان را میدهد که از ایست ضرر فشرده استفاده کنید. و اینحالت به شما این امکان را میدهد که حجم بیشتری بزنید وهمچنان مقدار ریسک یکسانی داشته باشید.

– نوسانات بازار همیشه در حال تغییر است. یعنی بعد از نوسانات کم، نوسانات زیاد داریم(و برعکس). پس وقتی در اینسایدبار وارد معامله میشود، این یعنی در حالتی که نوسان کم است وارد شده اید و بدنبال یک جهش بزرگ هستید.

پس با در نظر گرفتن این موارد، سه موقعیت برای معامله اینساید بار داریم:

۱-معامله در روند قوی

۲- معامله بعد از شکست

۳-سوئینگ کردن در تایم فریم بالاتر

حال هر کدام از این موارد را بررسی خواهیم کرد::

۱- استراتژی معاملاتی اینسایدبار در یک روند قوی

در روند قوی، پولبک های ضعیفی داریم. این بدین معنی است که اگر منتظر هستید که در یک حرکت اصلاحی وارد بازار شوید، احتمال دارد که بازار به سطح مورد نظر شما نرسد.

پس راه حل این است که وقتی روند قوی داریم، به دنبال شکست باشید و از اینسایدبار برای نقطه ورود استفاده کنید.

یعنی میتوانید به این صورت معامله کنید:

۱-اگر بازار میانگین متحرک کوتاه مدت(مثلا ۱۰ دوره ای) را نشکند،آنگاه احتمالا یک روند قوی داریم.

۲-همیشه به دنبال این باشید که شکست اینسایدبار را در جهت روند معامله کنید.

در اینجا مثالی داریم:

inside5 - نحوه معامله با اینسایدبار

همانطور که در عکس میبینید، تا زمانی میتوانید اینسایدبار را معامله کنید که میانگین متحرک کوتاه مدت شکسته نشده باشد. اما وقتی میانگین متحرک شکسته میشود، آنگاه احتمالا روند قوی به پایان رسیده است و بهتر است که دیگر از این استراتژی استفاده نکنیم.

۲-استراتژی اینسایدبار بعد از شکست:

هر چه بازار زمان بیشتری را در رِنج باقی بماند، آنگاه شکستن آن رِنج سختتر است.

اما معامله شکست، بسیار سخت است چون ممکن است شکست جعلی(فِیک)داشته باشیم. در عین حال وقتی بازار در وند است، بدنبال این هستید که از بخشی از روند سود بگیرید.

پس باید چکار کنید؟

میتونید صبر کنید تا رِنج شکسته شود و بعد اینسایدبار را معامله کنید.

یعنی میتوانید به اینصورت عمل کنید:

۱-صبر کنید تا رِنج شکسته شود.

۲-اینسایدبار را بعد از شکست معامله کنید.

inside6 - نحوه معامله با اینسایدبار

۳-سوئینگ کردن در تایم فریم بالا:

این یک تکنیک معاملاتی خیلی قوی است و به شما کمک میکند که بتوانید در تایم فریم بالاتر سوئینگ کنید.

فرض کنیم متوجه شده اید که در چارت هفتگی، قیمتها بالاتر از حمایت قرار گرفته اند. و میدونید که این احتمال هست که در روزهای آتی، قیمتها بالاتر بروند. اما تمایل ندارید معامله کنید چون ایست ضرر خیلی بزرگ است. اما از طرف دیگر هم نمیخواهید این حرکت سودآور را از دست بدهید.

پس باید چکار کنید؟

یک راه این است که اینسایدبار را در تایم فریم پایینتر معامله کنید.

مثلا در اینحالت اینسایدبار را در تایم فریم روزانه معامله میکنید و انتظار دارید که قیمتها بالاتر بروند.(چون در چارت هفتگی، قیمتها بالاتر از حمایت قرار گرفته اند).

به مثال زیر دقت کنید:

inside7 - نحوه معامله با اینسایدبار

inside8 - نحوه معامله با اینسایدبار

پس تا اینجا سه روش متفاوت برای معامله اینسایدبار را یادگرفته اید. در ادامه، نقاط ورود و خروج برای معامله با اینسایدبار را بررسی میکنیم:

هر وقت بحث از نقطه ورود و خروج میشود، مجبور هستیم بین بد و خوب یکی را انتخاب کنیم.

یعنی ایست ضرر فشرده باعث میشود که احتمال سودآوری کاهش یابد. اما از طرف دیگر، نسبت ریسک به بازدهی بسیار مناسب خواهد بود(چون ایست ضرر فشرده است و میتوانیم حجم معامله را بیشتر بزنیم)

از طرف دیگر، ایست ضرر بزرگتر باعث میشود که احتمال سودآوری بیشتر باشد اما نسبت ریسک- بازدهی مناسب نخواهد بود(چون ایست ضرر بزرگ است و باید حجم معامله را کم بزنیم)

هیچکدام غلط یا درست نیست. مهم این است که ببینید کدام روش برای شما مناسب تر است.

حال چند روش برای ورود در اینسایدبار را بررسی میکنیم:

دو روش برای ورود در اینساید بار داریم:

۱-شکست شمع مادر(شمع قبلی از اینسایدبار)

۲-شکست اینسایدبار

حال این دو روش را بررسی میکنیم:

۱- شکست شمع مادر:

شمع مادر چیست؟ شمعی است که قبل از اینسایدبار قرار دارد و معمولا دامنه بزرگی دارد.

پس یک راه برای معامله با اینسایدبار این است که صبر کنید که سقف یا کف شمع مادر شکسته شود.

مثال زیر را مشاهده کنید:

inside9 - نحوه معامله با اینسایدبار

نقاط قوت این روش:

در این روش احتمال موفقیت معامله بیشتر است چون ایست ضرر در سقف یا کف شمع مادر قرار میگیرد. پس وقتی در زمان شکست شمع مادر معامله میکنید، آنگاه ایست ضرر هایی که در آنجا قرار دارند، تریگر میشوند(فعال میشوند).

نقاط ضعف:

گاهی اوقات بازار قبل از اینکه در جهت مورد نظر شما حرکت کنید، کمی در جهت مخالف حرکت میکند. و این یعنی باید از ایست ضرر بزرگتری استفاده کنیم.

۲-معامله در زمان شکست اینسایدبار

در روش دوم میتوانیم در زمان شکست اینسایدبار معامله کنید. در اینجا مثالی داریم:

inside10 - نحوه معامله با اینسایدبار

نقاط قوت:

در این روش، نسبت ریسک-بازدهی مناسب است چون زودتر وارد بازار میشوید و ایست ضرر هم فشرده است.

نقاط ضعف:

در اینحالت سفارش های زیادی تریگر نمیشوند و اینحالت باعث میشود که احتمال معامله کم شود.

در زمان معامله با اینسایدبا، ایست ضرر را در کجا قرار دهیم؟ چند روش وجود دارد:

۱-میتوانید ایست ضرر را دقیقا در بالای سقف اینسایدبار قرار دهید.

۲-ایست ضرر را کمی با فاصله از سقف اینسایدبار قرار دهید.

ایست ضرر در حالت خرید نیز عکس این موارد است.

حال این موارد را بررسی میکنیم:

۱- ایست ضرر دقیقا در بالای سقف اینسایدبار:

اگر میخواهید بفروشید، ایست ضرر را بالاتر از سقف اینسایدبار قرار دهید.

نقاط ضعف این روش:

در اینحالت ایست ضرر فشرده است و میتوانید حجم معامله را بالاتر بزنید. اینحالت باعث میشود که نسبت ریسک-بازدهی بهتر شود.

نقاط ضعف:

در اینحالت، به احتمال زیاد، ایست ضرر زده میشود.

۲- ایست ضرر را با فاصله از سقف اینساید بار قرار دهید:

در اینحالت ایست ضرر را با کمی فاصله در بالای اینسایدبار قرار میدهید. مثلا میتوانید ایست ضرر را به فاصله یک ATR بالاتر از سقف اینسایدبار قرار دهید.

نقاط قوت این روش:

در اینحالت ایست ضرر به سادگی زده نمیشود.

نقاط ضعف:

در اینحالت ایست ضرر بزرگتر است پس نسبت ریسک-بازدهی مناسب نیست.

در آخر به این نکته اشاره میکنیم که روش های دیگری هم برای تعیین ایست ضرر وجود دارد. بجای استفاده از اینسایدبار، میتوانید ایست ضرر را بر اساس شمع مادر تعیین کنید. اما هر روشی که انتخاب میکنید باید با استراتژی شما سازگار باشد.

خلاصه:

در این مقاله نکات زیر را یادگرفتید:

-هر اینسایدباری نشاندهنده فرصت معاملاتی نیست.

-اینسایدباری که در جهت مخالف روند است و زمانی شکل میگیرد که نقدینگی کم است را نباید معامله کنیم.

-میتوانید بعد از شکست رِنج، اینسایدبار را معامله کنید یا میتوانید در تایم فریم بالاتر سوئینگ کنید.

-میتوانید در شکست شمع مادر و یا شکست اینسایدبار وارد بازار شوید.

-میتوانید ایست ضرر را دقیقا بالاتر از اینسایدبار قرار دهید و یا میتوانید آن را با کمی فاصله از سقف اینسایدبار قرار دهید.

دقت کنید که استراتژی معاملاتی اینسایدبار، یک روش معاملاتی است که باید بر اساس شرایط موجود در بازار بررسی شود.

نحوه معامله با اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدباراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.