تعریف عناصر SWOT


محمد اسکندری - روابط عمومی - گرایش رسانه

روابط عمومی گرایش رسانه : مدیریت راهبردی سازمان(بخش دوم)

مدیریت راهبردی سازمان

استاد : خرمی شریف

مزایای تجزیه و تحلیل محیطی

1-سبب بهبود توانایی و اجرای تغییر در پاسخ به عوامل خارجی می شود.

2- موجب افزایش ارتباط میان مدیران و کارکنان سازمان و درگیرکردن تعدادبیشتری از آنان در فرایند تصمیم گیری می شود.

3- روند اقتصادی، فنی، علمی، اجتماعی و سیاسی و اهمیت رویدادها را کشف می کند.

4- رفتار بالقوه وفرصتها یا تغییرات برای سازمان را تعریف می کند.

5- آینده گرایی در تفکر مدیریت و کارکنان را ترغیب می کند.

6- مدیران متوجه تغییرات روندهایی که به سرعت در جریان هستند، می کند.

7- اثر مثبتی بر ارتباطات و دیدگاههای مشترک برنامه ریزی راهبردی و آینده گرایی دارد.

محیط تعریف عناصر SWOT درونی(داخلی) ومحیط بیرونی(خارجی)

محیط داخلی شامل جنبه های زیر است:

1- جنبه های ساختاری سازمان 2-جنبه های نیروی انسانی

3- جنبه های بازاریابی 4- جنبه های تولید

تعاریف نقاط قوت و ضعف در سازمان

نقاط قوت : عاملی قوت تلقی می شود که مزیت رقابتی یا مهارت متمایزی برای سازمان ایجاد کند. نقاط قوت عوامل و عناصری در درون سیستم هستند که بکارگیری موثر آنها می توان به اهداف مورد نظر به نحو شایسته دست یافت و نقاط ضعف احتمالی را کاهش داد.

نقاط ضعف : عواملی نقاط ضعف سازمان تلقی می شوند که سازمان آنها را ضعیف انجام می دهد و زمینه آسیب پذیری زیادی دارد. نقاط ضعف مجموعه محدودیتها و تنگناهای داخلی سیستم است که موجب تاثیر منفی در وصول به اهداف آنها می شود.

شامل همه نیروها و شرایطی است بر انتخاب سازمان تاثیر می گذارند. اما عموما" فراتر از کنترل سازمان هستند و سازمان بر آنها کنترلی ندارد. عوامل خارجی رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، سیاسی، قانونی، دولتی، فناوری و رقابتی هستند که در محیط بیرونی سازمان وجود دارند و می توانند به میزان زیادی به سازمان منفعت یا زیان برسانند.

تعریف فرصتها و تهدیدها

فرصتها : کلیه عوامل، عناصر، پدیده ها و شرایطی بیرون از سیستم هستند که به کمک آنها می توان اهداف را محقق ساخت و ضعفها و آسیب پذیریها را کاهش داد و تهدیدات را کنترل کرد یا از میان برداشت

تهدیدها : عاملی است که مانع رشد و حرکت و بالندگی سازمان می شود. تهدیدها موقعیتهای نامطلوب اما مهم در محیط موسسه هستند که موانع اساسی برای موقعیتهای جاری یا آینده موردنظر سازمان ایجاد می کنند.

swot چیست ؟

SWOT یا مدل خط و مشی، ابزار تحلیلی بسیار کارآمدی است که برای شناسایی محیط بیرونی و درونی سازمان به کار برده می شود. از آن در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی به منظور شناخت محیط سازمان استفاده می شود.

SWOT از حروف ابتدای مفاهیم قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید (Threat) تشکیل شده است. راه‌اندازی کسب‌و‌کار چندان آسان نیست. به مسائل زیادی باید توجه کنید. یکی از راه‌هایی که مطمئن شوید مسیر درستی را می‌روید این است که هر از گاهی بایستید و به چشم‌انداز پیش رویتان نگاه کنید. با آنالیز SWOT می‌توانید هم وضعیت فعلی کسب‌وکار و هم وضعیتی که در آینده خواهد داشت را بررسی کنید.در SWOT مفاهیم قوت و ضعف به محیط درون سازمان و فرصت و تهدید به محیط بیرون سازمان مربوط می شود.

S – (قوت Strength)

strength یا قوت مربوط به وضعیت داخلی سازمان است و نقاط مثبت (توان و نقاط قوت) آن را ارزیابی می‌کند و می‌تواند یک حالت هم‌افزایی در سازمان ایجاد کند. هر شرکتی مایل است در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره‌گیری از توانمندی‌ها، استفاده از فرصت‌ها را به حداکثر برساند.

از خود بپرسید :
 • ما در چه چیزی خوب هستیم؟
 • چه کاری را بهتر از هرکس دیگری انجام می‌دهیم؟
 • مزیت رقابتی ما چیست؟
 • چه کاری را انجام می‌دهیم که هیچ‌کس دیگری انجام نمی‌دهد؟
 • چه منابعی را در اختیار داریم؟
 • در بخش تجارت الکترونیک چه مزایایی داریم؟
 • کارمندان ما چه مزیت‌هایی دارند؟
 • شرکت ما چه دارایی ارزشمندی دارد؟
 • مشتریان چه چیزی را درباره‌ی کار ما دوست دارند؟

W – (ضعف Weakness)

weakness یا ضعف مربوط به وضعیت داخلی سازمان است و نقاط منفی (ضعفهای) آن را ارزیابی می‌کند.هدف آن ، کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت‌هاست. گاه شرکت‌ها به دلیل برخورداری از ضعف‌های اساسی، امکان استفاده از فرصت‌های به دست آمده را ندارند، لذا طراحی دوره‌های آموزشی به منظور از بین بردن نقاط ضعف می‌تواند شرکت را در استفاده از فرصت‌ها توانمند کند.

ازخود بپرسید :
 • ما در چه کاری بد هستیم؟
 • رقبای ما چه کاری را بهتر از ما انجام می‌دهند؟
 • مشتریان ما از چه مسائلی به ما شکایت می‌کنند؟
 • تیم ما چه معایبی دارد؟
 • چه عاملی ما را عقب نگه می‌دارد؟
 • کمبود چه منابعی در کار وجود دارد؟
 • چه چیزهایی را می‌توانیم بهبود دهیم؟

O – (اهداف Objectives)

Objectives یا اهداف مربوط به وضعیت خارجی سازمان است و نقاط مثبت (فرصتهای) آن را در ارتباط با بیرون ارزیابی می‌کند.این مورد براساس توانمندی شرکت در مقابل تهدیدات بنا شده‌است و هدف آن افزایش توانمندی‌های موجود و کاهش تهدیدات با طراحی دوره‌های آموزشی است.

از خود بپرسید :
 • چه تغییراتی به مرور می‌تواند کسب و کار شما را بهبود بخشد؟
 • آیا بازار به شیوه‌ی مناسبی تغییر می‌کند؟
 • آیا وضعیت اقتصادی فعلی، شغل ما را به سمت مثبتی هدایت می‌کند؟
 • به سراغ چه فرصت‌هایی هنوز نرفته‌ایم؟
 • چه فرصت‌هایی برایمان مهیا خواهد بود؟
 • آیا هزینه‌ی مواد اولیه‌ی ما کاهش خواهد یافت؟
 • آیا راهی برایمان هست که منابعی را که تابه‌حال نداشته‌ایم به دست آوریم؟

T – (تهدید Threat)

Threat یا تهدید مربوط به وضعیت خارجی سازمان است و نقاط منفی (تهدیدات پیش روی) آن را در ارتباط با بیرون ارزیابی می‌کند. هدف آن ، کاهش تهدیدات تا حد امکان است. شرکتی که در معرض ورشکستگی قرار دارد می‌تواند با برگزاری دوره‌هایی مانند مدیریت راهبردی و … از راهبردهای گوناگونی مانند انحلال، ادغام و تلاش برای بقا استفاده کند.

از خود بپرسید :
 • رقبای فعلی ما چه کسانی هستند؟
 • چه محصولات جدیدی با ورود به بازار ممکن است تجارت الکترونیک ما را تهدید کند؟
 • آیا اندازه‌ی بازار ما کاهش خواهد یافت؟
 • آیا صنعت به گونه‌ای منفی تغییر خواهد کرد که بر کسب و کار ما تاثیر بگذارد؟
 • آیا هزینه‌ی مواد اولیه‌ی ما زیاد خواهد شد؟
 • آیا تقاضایی که موجب عرضه‌ی محصولاتمان شده کمتر خواهد شد؟
 • آیا مقررات به نحوی تغییر خواهند کرد که کسب و کار ما را تهدید کنند؟
 • آیا سازنده و تولیدکننده‌ی ما غیرقابل اعتماد خواهد بود؟

بررسی عناصر SWOT

تحلیل SWOT بر چهار موردی که در اسمش مشخص شده، تمرکز می‌کند و شرکت‌ها را قادر می‌سازد نیروها، اقدامات یا نوآوری‌هایی که بر استراتژی تأثیر می‌گذارند را شناسایی کنند. شناخت این عوامل مثبت و منفی به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا ارتباط مؤثرتری با بخش‌هایی از برنامه که نیازمند بررسی هستند داشته باشند.

افراد معمولا زمانی که تحلیل SWOT انجام می‌دهند، جدولی با چهار ستون رسم می‌کنند تا عوامل مؤثر را نوشته و با هم مقایسه کنند. معمولا نقاط قوت و ضعف با لیستی که از فرصت‌ها و تهدید‌ها تشکیل شده هماهنگی ندارند، گرچه باید به طریقی با هم ارتباط پیدا کنند چون به هر حال به نوعی به هم گره خورده‌اند. پیدا کردن ارتباطی بین تهدیدات بیرونی و نقاط ضعف داخلی، جدی‌ترین مشکلاتی که شرکت با آنها رو‌به‌رو است را برای مدیران مشخص می‌کند.

بعد از اینکه خطرات را مشخص کردید، می‌توانید تصمیم بگیرید آیا بهترین کار حذف نقاط ضعف داخلی، از طریق افزایش منابع شرکت برای اصلاح مشکل است یا کاهش تهدیدات خارجی با کنار گذاشتن مناطق تهدیدآمیز برای فعالیت تجاری.

۱- عوامل درونی

دو حرف اولی که در این نام اختصاری دیده می‌شوند نقاط قوت (S) و نقاط ضعف (W) هستند که به عوامل درونی مربوط می‌شوند و به معنی منابع و تجربیاتی هستند که در دسترس شما قرار دارند. مثال‌هایی از حوزه‌هایی که معمولا این دو مورد را در برمی‌گیرند شامل موارد زیر هستند:

 • منابع مالی، مثل بودجه، منبع درآمد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری
 • منابع فیزیکی، مثل مکان شرکت، امکانات و تجهیزات
 • منابع انسانی، مثل کارکنان، داوطلبان و مخاطبان هدف
 • دسترسی به منابع طبیعی، علائم تجاری، گواهی‌نامه‌ها و حق‌تألیف‌ها
 • فرآیندهای جاری، مانند برنامه‌های مربوط به کارمندان، سلسله‌مراتب بخش‌ها و سیستم‌های نرم‌افزاری

فراموش نکنید : تا زمانی که عوامل داخلی به خوبی ارزیابی نشده باشند، شرکت‌ها نمی‌توانند از منابع خارجی نهایت استفاده را ببرند.

۲- عوامل بیرونی

نیروهای بیرونی بر تمامی شرکت‌، افراد و بخش‌ها تأثیر می‌گذارند. این عوامل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر فرصت‌ها و تهدید‌ها تأثیر دارند و باید به صورت کامل نوشته و بررسی شوند. عوامل بیرونی، معمولا چیزهایی هستند که از کنترل شما و شرکت‌تان خارج هستند، مانند:

 • گرایشات بازار، مثل محصولات و تکنولوژی‌های جدید یا تغییر نیاز مخاطبان
 • گرایشات اقتصادی، مثل گرایشات مالیِ محلی، ملی یا بین‌المللی
 • بودجه‌هایی که از موقوفات، مجلس و منابع دیگر می‌آیند
 • عوامل جمعیتی، مثل سن، نژاد، جنسیت و فرهنگ مخاطبان هدف
 • رابطه با شرکا و تأمین‌کنندگان
 • قوانین سیاسی، محیطی و اقتصادی

بعد از اینکه ستون‌های مربوط به ۴ عامل را پر کردید، باید بر اساس نتیجه، به استراتژی‌های جدید فکر کنید. این استراتژی‌ها باید از نقاط قوت و فرصت‌ها به عنوان اهرمی برای غلبه بر نقاط ضعف و تهدیدها استفاده کنند. «این در اصل حوزه‌ای از توسعه‌ی استراتژیک است، جایی که سازمان‌ها این فرصت را دارند تا بیشترین خلاقیت را داشته باشند و همین‌‌جا است که ایده‌های جدید ظهور پیدا می‌کنند. اما برای رسیدن به این مرحله، تحلیل باید با دقت آماده شده باشد.»

مزایا و محدودیتها استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT

در استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT برای برنامه‌ریزی راهبردی مزایا و محدودیتهایی وجود دارد که دعبارتند از :

مزایا:

 • داده‌های واقعی به منظور درک محیط خارجی و توانمندی‌های داخلی قابل دسترس هستند.
 • این امکان وجود دارد تا تهدیدات و فرصتهای خارجی ارزیابی شوند.
 • یک ارزیابی واقعی از نقاط قوت و نقاط ضعف در مقایسه با رقبا پدید می‌آید.
 • ابعاد جدیدی از موقعیت رقابتی به وجود می‌آید.

محدودیت‌ها:

 • یکی از محدودیتها صرف زمان است.
 • داده‌های جمع‌آوری شده ممکن است بهنگام نباشند.
 • اختلاف نظر در درک فرایند SWOT ممکن است وجود داشته باشد.
 • اعمال سلیقه و نظر شخصی به جای استفاده از اطلاعات واقعی نیز ممکن است به وجود بیآید.

جایگزین‌های تحلیل SWOT

تحلیل SWOT ، یک استراتژی ساده و قابل فهم برای شناسایی نقاط ضعف و تهدیدها در کنار نقاط قوت و فرصت‌ها است. ولی تحلیل SWOT فقط یکی از ابزار مورد استفاده در جعبه‌ی ابزار استراتژی است. وقتی SWOT در کنار مدل‌های تحلیلی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد، مطمئن باشید که ارزش وقتی که بر آن می‌گذارید را دارد و می‌تواند روند تصمیم‌گیری شما را هدایت کند.

ابزارهای تحلیلی دیگری که می‌توانید استفاده کنید، شامل موارد زیر است :

۱- PEST (عوامل سیاسی (political)، اقتصادی (economic)، اجتماعی (social)، و تکنولوژیک (technological))

۲- تحلیل MOST (ماموریت (mission) هدف (objective)، استراتژی‌ها (strategies) و تدابیر (tactics))

۳- تحلیل SCRS (استراتژی، وضعیت کنونی (current state)، نیازها (requirements) و راه حل (solution)) .

همچنین تحلیل SWOT می‌تواند باعث شود کسب‌و‌کار ما به روش متعادل‌تر و عمیق‌تری استراتژی‌ها را بررسی و اجرا کند. تحلیل SWOT در حل مشکلاتی که در حین توسعه‌ی طرح کسب‌و‌کار با آنها مواجه می‌شویم مفید است، اما فراتر از این نمی‌رود. استفاده از تحلیل SWOT به تنهایی ارزش‌هایی اصلی کسب‌و‌کار شما را مشخص نمی‌کند، برنامه‌ریزی بدون شناخت هدف و بدون معیارهایی که پیشرفت شما را در راه رسیدن به آن اهداف اندازه‌گیری کنند، بی‌فایده و ناکارآمد خواهد بود.

چه زمانی از تحلیل SWOT استفاده کنیم؟

چه زمانی از تحلیل SWOT استفاده کنیم؟

یا چرا تجزیه و تحلیل SWOT؟ تحلیل و بررسی SWOT امکان توسعه کلی شرکت را با تلاقی دو نوع داده فراهم می کند: داخلی و خارجی. اطلاعات داخلی در نظر گرفته شده، نقاط قوت و ضعف شرکت خواهد بود. در مورد داده های خارجی، به تهدیدها و فرصت های نزدیک مربوط می شود.

چگونه از روش SWOT استفاده کنیم؟ تحلیل و بررسی SWOT یک شرکت را می توان به دو بخش تقسیم کرد: اول، تجزیه و تحلیل محیط داخلی، که طی آن نقاط قوت و ضعف شرکت شناسایی می شود. سپس به تحلیل محیط خارجی با هدف شناسایی تهدیدها و فرصت ها پرداخته می شود.

همچنین چرا باید تشخیص داد؟ تشخیص بده این امکان را فراهم می کند تا مشکلاتی را که یک شرکت با آن مواجه می شود برجسته کند و زمینه های بهبود آن برای به دست آوردن رقابت را شناسایی کند. … برای تکمیل و بهینه سازی عملکرد درون شرکت.

تحلیل SWOT چیست که توضیح واضح و دقیقی از آن به شما می دهد؟

Qu'تجزیه و تحلیل SWOT را انجام می دهد ؟ L 'تحلیل SWOT (برای نقاط قوت - نقاط ضعف - فرصت ها - تهدیدها) یا در فرانسهتحلیل SWOT (برای نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) EST ابزاری ازتحلیل استراتژی پشتیبانی تصمیم … چرخش یکی از عناصر اصلی طرح کسب و کار است.

چگونه تحلیل SWOT را تفسیر کنیم؟ من'تحلیل SWOT یک تجارت را می توان به دو بخش تقسیم کرد: اول، الف تحلیل محیط داخلی که طی آن نقاط قوت و ضعف شرکت شناسایی خواهد شد. سپس یکی تحلیل محیط خارجی، با هدف شناسایی تهدیدها و فرصت ها.

چرا از نیروهای 5 پورتر استفاده کنیم؟ روش از نیروهای 5 پورتر یک ابزار تحلیل استراتژیک است که برای ارزیابی رقابت در یک بازار استفاده می شود. شامل مطالعه ای از 5 عناصری برای تعریف، با دقت، فرصت ها و تهدیدهایی که بر یک شرکت سنگینی می کند.

چگونه یک تحلیل SWOT انجام دهیم؟ 6 نکته برای موفق شدن آن چرخش

 1. 1- مختصر باشید علاقه به تحلیل SWOT برای روشن کردن یک وضعیت گاهی پیچیده است. …
 2. 2- خود را بر اساس حقایق قرار دهید. …
 3. 3- تحلیل خود را به روز کنید. …
 4. 4- محدوده تحلیل را مشخص کنید. …
 5. 5- از تحلیل خود حداکثر بهره برداری را ببرید. …
 6. 6- خود را بسازید چرخش چندین

آنالیز تشخیصی چیست؟

تجزیه و تحلیل-تشخیصی - تجزیه و تحلیل SWOT

وضعیت بازی قبل از توسعه استراتژی بازاریابی. من'تحلیل نگرانی های بیرونی محیط برند (بازار، مشتریان، رقابت، محیط کلان) است و به دنبال شناسایی فرصت ها و تهدیدها است.

چرا یک تشخیص استراتژیک انجام دهیم؟ برای درک محیط خود، یک شرکت می تواند انجام یک تشخیص استراتژیک (یا تحلیل استراتژیک). این کار تجزیه و تحلیل، تعیین کفایت بین منابع شرکت و عوامل کلیدی موفقیت محیط آن را ممکن می سازد.

چرا یک تشخیص سازمانی؟

Le تشخیص سازمانی نشان‌دهنده فرصتی برای شناخت بهتر تعریف عناصر SWOT تیم‌هایتان است: کار روزانه آن‌ها، درک آن‌ها از سازمان، مشکلاتی که با آن‌ها مواجه می‌شوند، انتظاراتشان، و غیره. مشارکت دادن آن‌ها در طول فرآیند تضمین کننده یک تجزیه و تحلیل عینی و ترویج پایبندی آن‌ها به برنامه عمل است.

چگونه یک SWOT نتیجه گیری کنیم؟ همانطور که در مقدمه دیدیم، SWOT باید سندی باشد که در یک نگاه باید تمام نتیجه گیری های مهمی را که طرف مقابل شما برای گرفتن آنها وقت نمی گذارد، خلاصه کند. به عبارت دیگر، بهتر است شما اطلاعاتی را که می خواهید در آن قرار دهید انتخاب کنید.

چه کسی SWOT را انجام می دهد؟

یک روش تجزیه و تحلیل SWOT بر اساس منطق فازی در سال 2011 پیشنهاد شد و در سال 2015 توسط ریاضیدان کوبایی خاویر پرز-کاپدویلا تکمیل شد. اینجا پیشنهاد می کند که نقاط قوت، فرصت ها، ضعف ها و تهدیدها را با این ایده که در واقعیت به یک اندازه ظاهر نمی شوند، سنجید.

چه کسی پشت SWOT است؟

رولاند کریستنسن، اینجا ماتریس را مدل می کرد SWOT در اوایل دهه 1950. بعداً، کنت اندروز استفاده از آن را توسعه داد quدر دهه 1960 در مدرسه معروف مدیریت رایج و تعمیم یافت.

چگونه یک تحلیل SWOT خوب انجام دهیم؟ با تجزیه و تحلیل واقعیات خارجی شروع کنید و آنها را به عنوان تهدید یا فرصت برای دستیابی به هدف کلی طبقه بندی کنید، سپس واقعیت های داخلی را به عنوان نقاط قوت یا ضعف، همیشه در ارتباط با هدف کلی تجزیه و تحلیل کنید.

چگونه فرصت ها و تهدیدها را شناسایی کنیم؟ تجزیه و تحلیل ریسک: SWOT / SWOT

قرائت دوگانه شبکه: افقی و عمودی، این امکان را فراهم می کندشناسه نقاط قوت / ضعف / فرصت / پدیده با تجزیه و تحلیل فرآیند، QMS یا سازمان از دو زاویه: از طریق عوامل مثبت و منفی. از طریق عناصر خارجی و داخلی

چگونه با نیروهای 5 پورتر تحلیل انجام دهیم؟

ریختن رسیدن شما تحلیل رقابتی، باربر پیشنهاد می کند که به تسلط شما نگاه کنیم 5 جنبه ها، در مقایسه با رقبای شما:

 1. قدرت چانه زنی از مشتریان.
 2. قدرت چانه زنی از تامین کنندگان
 3. تهدید از جایگزینی محصولات یا خدمات
 4. تهدید شرکت های بالقوه بازار

چرا تمرکز بالای مشتریان و/یا تامین کنندگان قدرت چانه زنی آنها را تقویت می کند؟ خریداران دارای یک قدرت مذاکره بالاتر زمانی که بازار است EST الیگوپسونی ( تأمین کنندگان تعداد خریداران)؛ در واقع، دومی به راحتی تعریف عناصر SWOT می تواند تغییر کند تأمین کنندگان به خصوص اگر هزینه های انتقال کم باشد. یا حتی در صورت استاندارد شدن پیشنهاد یا …

چرا محیط کلان را با Pestel مطالعه می کنیم؟

تحلیل و بررسی پاستل تمام خطرات را تعیین می کند et فرصت هایی که می تواند برای یک شرکت ایجاد شود et به بازار آن همچنین تعیین کننده استمطالعه ازمحیط شرکت برای یک سرمایه گذار . علاوه بر آگاهی از خطرات et فرصت ها.

چگونه یک تحلیل SWOT انجام دهیم؟ همانطور که در مقدمه دیدیم، SWOT باید سندی باشد که در یک نگاه باید تمام نتیجه گیری های مهمی را که طرف مقابل شما برای گرفتن آنها وقت نمی گذارد، خلاصه کند. به عبارت دیگر، بهتر است شما اطلاعاتی را که می خواهید در آن قرار دهید انتخاب کنید.

چگونه SWOT را به صورت خوراکی انجام دهیم؟

اگر الف ارائه کنید SWOT بهشفاهی، داستانی را تعریف کنید: - با آنچه اشتباه است شروع کنید، تهدیدها (مثلاً: رقبای که پیشنهادی ارائه می دهند. ). – سپس به سراغ چیزهای خوب در مورد فرصت ها بروید (مثلاً: این یک بازار سودآور است. ).

چگونه در Word SWOT انجام دهیم؟ سند خود را باز کنید کلمه، به افزونه های خود بروید و Lucidchart را از تب Insert انتخاب کنید. 4. از بین اسناد موجود در لیست خود، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید SWOT برای درج در سند خود کلمه.

چگونه از ماتریس SWOT برای تحلیل کسب و کارمان استفاده کنیم؟افزودن دیدگاه

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی کسب و کاراست. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی کسب و کار است.

تحلیل اس دبلیو اُتی که در فارسی با نام تحلیل سوات هم شناخته می‌شود یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک است که برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان استفاده می‌شود. اس دبلیواُتی در انگلیسی حروف اول کلمات قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید(Threat) است. این تحلیل با در کنار هم قرار دادن تحلیل داخلی کسب و کار (نقاط قوت و ضعف) و فرصت­ها و تهدیدات به عنوان عوامل خارجی، به شناسایی موقعیت تعریف عناصر SWOT فعلی کسب و کار کمک می­کند.

نقاط قوت: پتانسیل های که در کسب و کارمان وجود دارد با بهره گیری از آنان می توانیم از فرصت ها بهره برداری کنیم و تهدیدها را کنار بزنیم.

نقاط ضعف: کاستی های که در کسب و کارمان وجود دارد و نمی گذارد آنطور که باید از فرصت ها بهره برداری کنیم و اگر این نقاط ضعف را رفع نکینم ممکن است در مقابل تهدیدها آسیب پذیر باشیم.

فرصت: عواملی مثبتی که در محیط بیرونی هر کسب و کار قرار دارند اما کنترل آن ها در دست ما نیست؛فرصت ها درصورت شناسایی و استفاده به موقع رشد چشمگیری را برای کسب و کارمان به ارمغان خواهند آورد.

تهدید: عواملی که در صورت بروز موجودیت کسب و کارمان را به خطر می اندازند؛ این عوامل هم در محیط بیرونی و خارج از کنترل هستند.

نقاط قوت (Strengths)

1- کسب و کار شما چه کاری را بهتر از دیگران انجام می­دهد؟

2- وجه تمایز شما در فروش محصولات/خدمات چیست؟

3- رقبا و مشتریان موجود در بازار شما چه مواردی را به عنوان نقاط قوتتان می­دانند؟

4- مزیت­های رقابتی شما چیست؟

فرصت­ها (Opportunities)

1- چه تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، تکنولوژیکی، زیست محیطی و قانونی در حال وقوع است که برای شما تغییرات مطلوبی محسوب می­شوند؟

2- تقاضاهای برآورده نشده یا شکاف­های موجود در بازار کجا هستند؟

نقاط ضعف (Weaknesses)

1- دیگران چه کارهایی را بهتر از شما انجام می­دهند؟

2- کدام عناصر کسب و کار شما ارزش افزوده نداشته و یا ارزش افزوده کمی دارند؟

تهدیدات (Threats)

1- چه تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، تکنولوژیکی، زیست محیطی و قانونی در حال وقوع است که برای شما تغییرات نامطلوبی محسوب می­شوند؟

2- با چه محدودیت­های محیطی مواجه هستید؟

قدم اول: جمع آوری اطلاعات کلی صنعت

در بخش تحلیل صنعت، علاوه بر شناخت عوامل محیطی، می­توان روندهای صنعت مورد نظر را نیز در گذشته، حال و آینده مورد بررسی قرار داد. بررسی اندازه تعریف عناصر SWOT صنعت و میزان رشد آن، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در صنعت و شناسایی موانع ورود نیز در این بخش قابل ذکر است.

اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل صنعت، غالبا از منابع اطلاعاتی ثانویه زیر قابل حصول است:

1- پایگاه­های اطلاعاتی وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی مرتبط

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت

3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4- وزارت جهاد کشاورزی

5- مرکز آمار ایران

7- سازمان توسعه تجارت

8- انجمن­ها و اتحادیه ­های کسب و کار

9- مجلات، ماهنامه ­ها، هفته نامه ­ها و روزنامه ­های تخصصی کسب و کار

10- نتایج تحقیقات و گزارشات شرکت­ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی

12- پژوهش ­های قبلی انجام شده در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی

قدم دوم: شناسایی عوامل خارجی

عوامل خارجی همانطور که از اسمش مشخص است مربوط به بیرون کسب و کار است. عواملی که روی کسب و کار ما تاثیر دارد اما در حیطه کنترل ما نیست. هر یک از این عوامل یا فرصتی برای پیشرفت است و یا تهدیدی برای افول و شکست کسب و کار؛ در اینجا هر دو ماتریس عوامل خارجی و داخلی برای یک شرکت خودروسازی فرضی آروده شده است که شما می توانید به عنوان الگو از آن استفاده کنید.

قدم سوم: شناسایی عوامل داخلی

عواملی داخلی و در واقع همان عواملی هستند که نقاط قوت و ضعف هر کسب و کاری با توجه به آن شناسایی و مکتوب می شوند. برای نوشتن نقاط قوت و ضعف، تمام بخش های کسب و کار مثل واحد بازاریابی، واحد فروش، واحد مالی و . . . را در نظر بگیرید و نقاط قوت و ضعف هر یک را بنویسید؛ همچنین یکبار خودتان را جای مشتری بگذارید و به دنبال نقاط و ضعف باشید.

قدم چهارم: تعیین وزن عوامل داخلی و خارجی

عوامل خارجی و داخلی را باید شناخته و آنها را براساس نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها دسته بندی کنیم. سپس میزان اهمیت هر یک از آنها را مشخص کنیم. همانطور تعریف عناتعریف عناصر SWOT صر SWOT که در تصاویر بالا مشاهده می کنید برای به دست آوردن نمره یا وزن هر عامل کافیست به عوامل داخلی و خارجی بر حسب اهمیت یک ضریب اختصاص دهیم. جمع ضریب ها باید یک شود یعنی 100%. همچنین به همه عامل ها با توجه به تاثیری که ممکن است در کسب و کار ما بگذارد یک عدد بین 1 تا 4 را بعنوان رتبه اختصاص می دهیم. حال با ضرب کردن ضریب در رتبه هر عامل نمره یا وزن هر عامل به دست خواهد آمد که می توان موارد مهم تر را شناسایی و اولویت بندی کرد.

بدین ترتیب با تلاقی عوامل داخلی و خارجی علاوه بر ترسیم ماتری SWOT، چهار دسته استراتژِی نیز شناسایی می شوند.

ماتریس SWOT چیست؟

ماتریس SWOT را می‌توان از قدیمی‌ترین ابزارهای استراتژی دانست . SWOT مخفف چهار کلمه strengths، weaknesses، opportunities و threats به معنی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها است که با استفاده از این چهار مولفه علاوه بر ارزیابی عملکرد فعلی سازمان، می‌توان به طور هوشمندانه‌ای بهترین بهره را از فرصت‌های پیش رو برده، تاثیر ضعف‌ها را به حداقل رسانده و از خود در برابر تهدیدات مراقبت نمایید. ماتریس SWOT را می‌توان به نوعی یک مربع در نظر گرفت که هر ضلع آن یکی از عناصر ذکر شده را در بر می‌گیرد.این ماتریس مخفف چهار کلمهٔ کلیدی نقاط قوت (Strengths)، نقاط ضعف (Weaknesses)، فرصت‌ها (Opportunities) و تهدیدها (Threats) است. ۴ بُعد اصلی که هر کسب‌وکاری باید برای رشد خود، آن‌ها را تحلیل و ارزیابی کند.

نقاط قوت

پرداختن به نقاط قوت به هر سازمان و شرکتی نشان می‌دهد که در چه موضوعاتی نسبت به رقبا برتری دارد و چه چیزی آن را از رقبا جدا می‌کند. برند کارفرمایی قوی، فرهنگ سازمانی قوی، مشتریان وفادار، ترازنامه قوی، فناوری منحصر به فرد و غیره.

نقاط ضعف

نقاط ضعف، سازمان را از عملکرد در سطح عالی خود باز می‌دارد. نقاط ضعف مواردی هستند که کسب و کار برای ماندن در رقابت باید در مسیر بهبود آنها قدم بردارد: برند کارفرمایی ضعیف، گردش مالی بالاتر از حد متوسط، سطح بالای بدهی، زنجیره تامین ناکافی یا کمبود سرمایه.

فرصت‌ها

فرصت‌ها به عوامل خارجی‌ای گفته می‌شود که می‌توانند به یک سازمان مزیت رقابتی بدهند. به عنوان مثال، اگر برخی محدودیت‌ها در صنعت خودرو برداشته شود، یک خودروساز می‌تواند خودروهای خود را به بازار جدیدی صادر کند و فروش خود را افزایش دهد و سهم بیشتری از بازار داشته باشد.

تهدیدها

تهدیدها به عواملی گفته می‌شوند که پتانسیل آسیب رساندن به سازمان را دارند. به عنوان مثال، خشکسالی تهدیدی برای یک شرکت تولیدکننده گندم است، زیرا ممکن است تولید و بهره‌برداری این محصول را دچار مشکل کند. سایر تهدیدات رایج عبارت‌اند از مواردی مانند افزایش هزینه مواد، افزایش رقابت، کمبود نیروی کار و غیره.

ماتریس SWOT یک راه عالی برای تدوین استراتژی در کسب و کارها است. به واسطه این ماتریس، همه افراد در جلسات درباره نقاط قوت و ضعف صحبت می‌کنند، فرصت‌ها و تهدیدها را تعریف کنند و با طوفان فکری به ایده‌هایی ناب دست پیدا می‌کنند. اغلب، ماتریس SWOT که در جلسات نوشته می‌شود، دستخوش تغییر می‌شود و این تغییرات است که می‌تواند کسب و کارها را زنده نگه دارد. یک شرکت می‌تواند از SWOT برای استراتژی کلی کسب و کار یا برای بخش خاصی مانند بازاریابی، تولید یا فروش استفاده کند. به این ترتیب، می‌توانید ببینید که چگونه استراتژی کلی تدوین شده توسط SWOT چگونه به بخش مهمی از سازمان تبدیل می‌شود. اگرچه SWOT یک ابزار برنامه ریزی مفید است، اما محدودیت‌هایی نیز در استفاده از آن وجود دارد. این یکی از چندین تکنیک برنامه ریزی کسب و کار است که باید از آن استفاده کرد و نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، هر یک از نکات ذکر شده در دسته‌ها دارای اولویت یکسان نیستند. SWOT میزان اهمیت هر کدام از بخش‌ها را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین، با استفاده از تکنیک‌های دیگر همراه با SWOT می‌توانید برنامه دقیق‌تری برای آینده کسب و کار خود داشته باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.