سیگنال را چگونه نصب کنیم؟


شکل 6: مقایسه تضعیف کابل های مختلف در واحد (dB/100m. (dB/100ft

مفهوم برد در ادوات RF

برد ادوات RF

درک اینکه چگونه فاکتورهای محیطی می‌توانند بر برد سیگنال تاثیر بگذارند، در توسعه سیستم‌های رادیویی تاثیر ویژه‌ای دارند. در این مقاله به بررسی فاکتورهایی که بر برد سیگنال رادیویی تاثیر می‌گذارند می‌پردازیم. انتخاب سخت افزار، عوامل محیطی، محدوده فرکانسی و پیاده‌سازی صحیح از جمله این فاکتورها می‌باشد.

بودجه لینک و تلفات مسیر

برای سادگی کار، مشخصات RF اغلب در واحد دسی‌بل-میلی‌وات یا dBm اندازه‌گیری می‌شود. دسی‌بل یک واحد لوگاریتمی بوده که نسبت توان یک سیستم به یک مرجع است. صفر دسی‌بل معادل نسبت 1 است. به ازای هر 10 dB افزایش، توان حقیقی با ضریب 10 افزایش می‌یابد. dBm بیانگر توان خروجی نسبت به مرجع یک میلی واتی است. از آنجایی که dBm بر مبنای یک مقیاس لگاریتمی است، یک اندازه‌گیری قدر مطلقی است. به ازای هر سه واحد افزایش در dBm، تقریبا توان خروجی دو برابر می‌شود و به ازای هر 10 dBm افزایش، توان ده برابر می‌شود. 10 dBm، ده برابر قدرتمند تر از 0 dBm است و 20dBm ده برابر قدرتمند تر از 10 dBm. با استفاده از فرمول زیر می‌توان mW و dBm را به یکدیگر تبدیل کرد:

مثالی از تبدیل mW به dBm

شکل 1: مثالی از تبدیل mW به dBm

تلفات مسیر، بیانگر میزان کاهش چگالی توان به خاطر انتشار موج رادیویی در محیط است. عامل اصلی تلفات مسیر، کاهش قدرت توان خود امواج رادیویی در طول مسیر است. چگالی توان امواج رادیویی از یک رابطه توان دومی معکوس پیروی می‌کند: چگالی توان متناسب با عکس توان دوم فاصله است (). هر وقت فاصله دو برابر شود، توان دریافتی یک چهارم می‌شود. به عبارت دیگر، به ازای هر 6 dBm افزایش در توان خارجی، برد سیگنال دو برابر می‌شود.

نسبت بین برد و توان خروجی

شکل 2: نسبت بین برد و توان خروجی

اگر توان خروجی و حساسیت گیرنده به صورت dBm باشند، با یک جمع و تفریق ساده می‌توانید حداکثر تلفات مسیر را حساب کنید:

Maximum Path Loss = Transmit Power – Receiver Sensitivity

از آن‌جایی که حساسیت گیرنده کمتر از 0 dBm است، معمولا به صورت یک عدد منفی نشان داده می‌شود.

همچنین توان دریافتی را می‌توان به عنوان تابعی از بودجه لینک در نظر گرفت که با در نظر گرفتن بهره و تلفات سیستم، قدرت سیگنال را در گیرنده اندازه می‌گیرد.

Received Power = Transmit Power + Gains – Losses

در فضای آزاد (ارتباطی ایده آل) قانون توان دوم معکوس تنها فاکتور تاثیر گذار بر طول برد است. در دنیای حقیقی طول برد سیگنال توسط فاکتورهای متعددی تحت تاثیر قرار می‌گیرد:

 • موانعی همچون دیوار، درخت و تپه می‌تواند منجر به تلفات سیگنال شود.
 • رطوبت هوا انرژی RF را جذب می‌کند.
 • اشیا فلزی می‌توانند امواج رادیویی را منعکس کرده و منجر به تداخل با خود سیگنال شوند (به این اثر چند مسیرگی می‌گویند).

مطالعاتی برای توصیف و تعیین کمیت تلفات سیگنال در دنیای واقعی صورت گرفته است. مدل‌های پخش رادیویی می‌توانند قوانین مناسبی برای تنظیمات محیط‌های داخل و خارج فراهم آورند. در این مقاله وارد جزئیات معادلات بودجه لینک نخواهیم شد، بلکه یک دید کلی از فاکتورهای تاثیر گذار بر طول برد RF ارائه خواهیم داد.

برد RF به عنوان تابعی از فرکانس

امواج رادیویی با فرکانس پایین، بیشتر از امواج فرکانس بالا پخش می‌شوند. به عنوان مثال یک موج 900 مگاهرتزی دو برابر بیشتر از موج 4/2 گیگا هرتزی با مدولاسیون و توان یکسان منتشر می‌شود. یک سیگنال رادیویی 900 مگاهرتزی در برابر سیگنال 4/2 گیگا هرتزی، طول موج بلند تری دارد. این ویژگی سبب می‌شود سیگنال 900 مگاهرتزی راحت‌تر از روی موانع عبور کند. همچنین طول موج‌های بزرگتر به سطح بیشتری برای انتشار نیاز دارند. به همین خاطر با افزایش طول موج، آنتن نیز بزرگتر می‌شود.

از آن‌جایی که فرکانس‌های پایین برد بیشتری دارند، اما بخاطر برخی از ملاحظات نیاز به استفاده از فرکانس‌های بالاتر است. این ملاحظات عبارتند از:

 • نیاز به آنتن کوچک
 • نیاز به پهنای باند بیشتر
 • نیاز به باند فرکانسی جهانی برای استفاده در کشورهای متعدد
 • اولویت ارتباط دید مستقیم (Line-of-sight) به جای ارتباط دور برد

امواج رادیویی که از آنتن خارج می‌شوند کمی پخش می‌شوند، به همین خاطر منظور از دید مستقیم در یک سیستم رادیویی، کمی فراتر از دید مستقیم دیداری است.

در فرکانس‌های پایین clearance بیشتری نسبت به فرکانس‌های بالا نیاز است. به عنوان مثال یک موج 4/2 گیگا هرتزی در فاصله 8 کیلومتری، با 6/9 متر منطقه فرنل، clearance 60 درصدی خواهیم داشت. اما برای یک موج 900 مگاهرتزی نیاز به محیطی 2/15 متری است. برای دستیابی به بهترین برد ممکن، آنتن 900 مگا هرتزی باید 60 درصد بالاتر باشد.

انتخاب کابل و آنتن

انواع آنتن های مخابراتی

شکل 3: انواع آنتن های مخابراتی

هنگامی که فرستنده-گیرنده‌ای را برای یک فرکانس مناسب انتخاب می کنید تا بهترین توان ارسال و حساسیت دریافت را داشته باشد، باید بین آنتن و فرستنده-گیرنده که معمولا توسط کابل به یکدیگر متصل می‌شوند، تطبیق ایجاد کنید. آنتن‌ها اشکال و الگوهای انتشار مختلفی دارند؛ برای انتخاب بهترین آنتن لازم است جزئیات بیشتری که در دیتاشیت آن منتشر می‌شود مطالعه شود.

تمامی آنتن‌ها پسیو هستند. یک آنتن ایزوتروپیک ایده آل، سیگنال را در تمامی جهات و بدون بهره (0 dBm) منتشر می‌کند. در حقیقت، آنتن‌ها شدت سیگنال را در برخی جهات کاهش و در باقی جهات افزایش می‌دهند. آنتن‌های همه جهته (omnidirectional) سیگنال را به صورت عمود بر جهت آنتن به صورت الگویی دوناتی منتشر می‌کنند (شکل 4).

الگوی پخش دوناتی

شکل 4: الگوی پخش دوناتی

مثالی از آنتن‌های همه جهته، آنتن‌های تک قطبی و دو قطبی هستند. آنتن دو قطبی از دو رسانای فلزی که موازی یکدیگرند ساخته شده‌اند. آنتن‌های گوش خرگوشی قدیمی و شلاقی، نمونه‌ای از این آنتن‌ها هستند. آنتن‌های تک قطبی یک میله رسانا هستند که بالای صفحه زمین نصب می‌شوند. صفحه زمین نقش مهمی در کیفیت ارسال بازی می‌کند. برای فرکانس‌های پایین، صفحه زمین بزرگی نیاز است؛ به همین خاطر معمولا از زمین استفاده می‌شود. انتن‌های شلاقی و برج‌های رادیویی AM مثالی از آنتن‌های تک قطبی هستند.

با هدایت بخشی از انرژی سیگنال، آنتن می‌تواند سبب تقویت شدت سیگنال شود. یک آنتن دو قطبی می‌تواند بین 1 تا 5 dBm تقویت کنندگی داشته باشد. آنتن‌هایی مانند آنتن‌های شاخه‌ای، بهره بیشتر و در حدود 6 تا 15 dBm دارند. آنتن‌های شاخه‌ای از چندین عنصر شاخته شده‌اند که بیم‌های انتشاری را متمرکز کرده و گین بزرگتری را فراهم می‌آورند. شکل 5 الگوی انتشار یک آنتن شاخه‌ای 900 مگا هرتزی با گین 13dBi را نشان می‌دهد.

الگوی انتشار یک انتن شاخه ای

شکل 5: الگوی انتشار یک انتن شاخه ای

آنتن‌های جهت دار نه تنها گین بهتری دارند بلکه میزان تداخل دریافتی آنتن را نیز کاهش می‌دهند. زیرا آنتن به غیر از انتشار سیگنال در جهت مد نظر، دارای تلفاتی در سایر جهت‌ها می‌باشد. اگر در نزدیکی آنتن یک تداخل شناخته شده‌ای وجود داشته باشد، قرار دادن آنتن به طوری که در آن جهت تلفاتی منتشر کند، باعث کم شدن تداخل خواهد شد. به خاطر خواص ذاتی آنتن شاخه‌ای و دیگر آنتن‌های جهت‌دار، کاربردشان محدود به مواردی است که آنتن باید بر مقصد مشخصی متمرکز شود؛ مانند شبکه‌های نقطه به نقطه. همچنین تقویت کنندگی بیش از حد آنتن می‌تواند سبب نقض قوانین رگولاتوری به خاطر قدرت تشعشع بالا شود. به همین خاطر حتما قوانین رگولاتوری محلی خود را چک کنید.

اغلب برای نصب آنتن در محلی مناسب، به یک کابل برای اتصال آنتن به فرستنده-گیرنده نیاز است. کابل‌ها می‌توانند تلفات زیادی برای سیگنال ایجاد کنند، به همین خاطر باید برای انتخاب نوع و طول کابل جوانب احتیاط رعایت شود. انتخاب کابل ضعیف باعث هدر رفتن تمامی زحمات نصب آنتن در مکان مناسب است. در واقع هر چقدر هزینه کنید همانقدر نتیجه خواهید گرفت (هر چقدر پول بدی همون قدر آش میخوری!). بنابراین مشخصات کابل را به دقت بررسی کرده و بهترین آن را انتخاب کنید. کابل‌هایی با تلفات کم معمولا گران هستند اما انعطاف پذیری کمتری دارند و ممکن است در بعضی موارد کار نکنند.

شکل 6 انواع کابل را نشان می‌دهد. همچنین میزان تلفات مورد انتظار برای یک مسافت مشخص نشان داده شده است. لازم به ذکر است که با افزایش فرکانس، تلفات نیز افزایش می‌یابد. همانطور که نشان داده شده‌است، انتخاب کابل ضعیف سبب ایجاد تلفات زیادی می‌شود. برای یک مسیر 30 متری، کابل LMR-240 نسبت به کابل LMR-400 در فرکانس 2400 مگاهرتزی، 6.1dBm تلفات بیشتری دارد. 6dBm تلفات یعنی نصف شدن مسافتی که لینک برقرار می‌شود.

مقایسه تضعیف کابل های مختلف

شکل 6: مقایسه تضعیف کابل های مختلف در واحد (dB/100m. (dB/100ft

ارتفاع آنتن

پس از انتخاب فرستنده-گیرنده رادیویی با در نظر گرفتن حداکثر تلفات مسیر و انتخاب بهترین آنتن، حال تنها یک کار دیگر باید انجام دهید تا دستگاهتان بیشترین برد رادیویی را داشته باشد؛ نصب آنتن در بلندترین ارتفاع ممکن. آنتن بلند دو مزیت دارد؛ اول اینکه کمک می‌کند از تداخلاتی همچون ماشین‌ها، درختان، آدم‌ها و ساختمان‌ها بالاتر باشید. دوم اینکه باعث ایجاد ارتباط دید مستقیم واقعی با حداقل 60 درصد clearance در منطقه فرنل می‌شوند.

در نهایت، کروی بودن زمین را فراموش نکنید. در فاصله 8 کیلومتری، ارتفاع زمین در وسط مسیر، 95 سانتی متر است و در فاصله 32 کیلومتری، ارتفاع در میانه مسیر 2/15 متر است. برای انتقال سیگنال 2400 مگاهرتزی طی مسیری 8 کیلومتری، نیاز به آنتنی 6/9 متری است. برای ارسال سیگنال 900 مگاهرتزی طی مسیری 32 کیلومتری، نیاز به آنتنی حداقل 46 متری است. در بسیاری از موارد، دستگاه شما ممکن است با آنتن کوتاه نیز کار کند، اما آنتن بلند تر بهتر است. همچنین یک بده بستان بین ارتفاع آنتن و طول کابل مورد نیاز وجود دارد. ممکن است یک آنتن کوتاه به خاطر طول کابل کمتر و در نتیجه تلفات کمتر بهتر کار کند.

قبل از نصب آنتن حتما قوانین رگولاتوری مربوط به حد مجاز ارتفاع آنتن‌ها را بررسی کنید. برخی آژانس‌های محلی و فدرالی محدودیت‌های خاصی برای ارتفاع آنتن‌ها مشخص کرده‌اند.

چگونه در چند ثانیه و بدون نصب هیچ‌گونه نرم‌افزاری وضعیت سیگنال‌دهی وای‌فای خانه را بررسی کنیم؟

در اندروید به راحتی می‌توان فهمید وضعیت سیگنال‌دهی وای‌فای روتر و مودم چگونه است. خط‌های پر به ما تقریبا می‌گویند وای‌فای خوب و قوی یا مناسب یا ضعیف است.

در ویندوز هم با کلیک روی آیکون شبکه یا وای‌فای در نوار وظیفه و مشاهده تعداد خط های سفید روبروی هر اتصال یا وای‌فای خانه می‌توان حدودا متوجه شد اوضاع چگونه است.

ولی برای اینکه به طور دقیق بدانیم سیگنال‌دهی وای‌فای در نقطه‌ای که هستیم؛ چه وضعیتی دارد باید سراغ نرم‌افزارهای تحلیل شبکه وای‌فای برویم.

در سایت شبکه‌چی چندین نرم‌افزار برای این هدف معرفی کردیم. برای مثال، نرم‌افزارهای Wifi Switcher و Wi-Fi Utility طراحی ساده‌ای دارند و به راحتی می‌توان با کمک آن‌ها وضعیت آنتن‌دهی وای‌فای را روی گوشی موبایل بررسی کرد.

ولی غالب اوقات حوصله نداریم نرم‌افزار را روی اینترنت یافته و نصب کنیم یا با گزینه‌ها و تنظیمات آن سر و کله بزنیم. برخی اوقات دانلود یک نرم‌افزار بسیار سخت می‌شود یا اینکه در زمان معرفی آن، رایگان بوده و اکنون پولی شده یا نیازمند ثبت‌نام و رجیستر و تحمل دردسرهای دیگر است.

گاهی اوقات اصلا وقت نصب نرم‌افزار و اجرای آن را نداریم ولی می‌خواهیم در کمتر از چند ثانیه بفهمیم مثلا در اتاق خودمان وضعیت اینترنت و وای‌فای چگونه است. چند درصد از سیگنال‌های وای‌فای به اتاق ما می‌رسند و قدرت و سرعت آن‌ها چقدر است.

بررسی سیگنال‌دهی وای‌فای با یک دستور خط فرمان

خوش‌بختانه، برای در ویندوز یک دستور خط فرمان می‌توان همه مشکلات ما را حل کند:

۱- پنجره خط فرمان ویندوز (Command Prompt) را باز کنید. برای اجرای این پنجره کافی است در نوار جست‌وجوی ویندوز عبارت Command Prompt را اینتر کنید.

۲- دستور «netsh wlan show interfaces» را تایپ کرده و بعد کلید اینتر را بزنید.

۳- یکی دو ثانیه بعد گزارش کاملی از وضعیت شبکه وای‌فای شما نشان داده می‌شود؛ از جمله سرعت دریافت و ارسال اطلاعات شما چقدر است.

۴- مهم‌ترین آیتمی که ما اینجا نیاز داریم؛ آیتم Signal است که قدرت سیگنال‌دهی وای‌فای را در نقطه‌ای که هستید؛ نشان می‌دهد.

معمولا اگر این آیتم بالای ۸۰ الی ۸۵ درصد باشد؛ وای‌فای بسیار خوب و سیگنال‌دهی عالی دارید. اگر بین ۵۰ تا ۸۰ درصد باشد؛ وای‌فای مناسب و اگر خیلی پایین بیاید وای‌فای ضعیف است.

بررسی سیگنال‌دهی وای‌فای با پاورشل

باز هم بدون نصب نرم‌افزار و با استفاده از ابزارهای ویندوز می‌توان وضعیت سیگنال‌دهی وای‌فای را ارزیابی کرد:

۱- در نوار سیگنال را چگونه نصب کنیم؟ جست‌وجوی ویندوز عبارت PowerShell را اجرا کنید.

۲- یک صفحه آبی رنگ ظاهر می‌شود. فرمان زیر را در این صفحه تایپ و اجرا کنید:

(netsh wlan show interfaces) -Match ‘^\s+Signal’ -Replace ‘^\s+Signal\s+:\s+’,’’

۳- با اجرای دستور فوق، درصد سیگنال‌دهی وای‌فایی که به آن متصل هستید؛ نشان داده می‌شود.

نرم‌افزارهای تحلیل شبکه وای‌فای و قدرت سیگنال‌دهی روترها و مودم‌ها، وضعیت سیگنال‌دهی را براساس پارامتر dbm و منفی نمایش می‌دهند که هرچه منفی‌تر باشد؛ وضعیت بهتر است. مثلا، در تصویر زیر وضعیت سیگنال‌دهی وای‌فای منفی ۶۳ دسی‌بل است که خوب ارزیابی می‌شود.

دانستن قدرت سیگنال‌دهی وای‌فای بسیار مفید و کاربردی است. می‌توانید نقاط کور وای‌فای خانه را پیدا کنید؛ دنبال بهترین نقطه از نظر سیگنال‌دهی باشید. روتر را آن‌قدر جابه‌جا کنید تا بهترین نقطه را بیابید و ده‌ها ترفند دیگر که باعث افزایش سرعت اینترنت و وای‌فای می‌شود.

تقویت وای فای مودم و روتر با کمترین هزینه

وایفای برای بسیاری از افرادی که از منزل کار می‌کنند، به اندازه آب حیاتی است. گاهی وایفای به صورت مداوم کند می‌شود، جلسه‌های کاری قطع می‌شود. بعضی اوقات حتی وضعیت کلافه کننده‌تر از این صحبت‌هاست و یک صفحه وب هم باز نمی‌شود و کارهایتان به تعویق می‌افتد. پس از این اتفاقات چه کاری انجام داده‌اید؟ آیا به دنبال حل این مشکل بوده‌اید؟

خوشبختانه روش‌های مختلفی برای تقویت وایفای وجود دارد. اما بستگی دارد که شما چقدر می‌خواهید هزینه کنید و علت مشکل از کجاست؟

تقویت وای فای مودم و روتر با کمترین هزینه

اما قبل از توضیح راه‌های افزایش برد می‌خواهیم توضیح مختصری درباره عملکرد آنتن‌های وایفای بدهیم.

سیگنال وای فای چطور پخش می‌شود؟

مودم‌ها یا روترها از چند آنتن تشکیل شده‌اند. این آنتن‌ها سیگنال‌های وای فای را ارسال و دریافت می‌کنند. در واقع سیگنال‌های رادیویی اطلاعات را از طریق شبکه انتقال می‌دهند. موقعیت روتر یا مودم و طرز قرار گرفتن آنتن‌ها بر روی قدرت سیگنال و دامنه برد وایفای اثر می‌گذارد.

در حالت سیگنال را چگونه نصب کنیم؟ ایده‌آل باید روتر یا مودم را به دور از موانعی مانند دیوار یا وسایل الکترونیکی قرار دهید تا پوشش آنتن و دامنه برد وایفای بالا باشد.

آنتن‌های وایفای بسته به عمودی و افقی بودن سیگنال‌های وایفای را به صورت حلقوی پخش می‌کنند به این صورت که در عکس زیر مشاهده می‌کنید.

انواع راه‌های افزایش برد وای فای

در کل برای افزایش برد وایفای دو راه حل وجود دارد:

 1. با رعایت یک سری از نکات از مودم فعلی خود استفاده کنید.
 2. تجهیزات جدید بخرید و پوشش وای فای را ارتقا دهید.

ما در ادامه این دو مسیر را برای شما توضیح می‌دهیم تا متناسب با شرایط تصمیم بگیرید.

افزایش برد وای فای بدون تجهیزات جدید و رعایت چند نکته

با انجام چند کار اول راه حل‌های ساده را بررسی کنید.

کنترل دستگاه‌های متصل به وایفای

دستگاه‌های متصل به مودم را بررسی کنید. شاید فکر کنید فقط خودتان در کنار خانواده یا همکاران از وای فای استفاده می‌کنید و روحتان هم خبر نداشته باشد همسایه‌ای توانسته به مودم یا روتر شما وصل شود!

به عبارت دیگر امنیت مودم وای فای شما ضعیف باشد و مودم شما را هک کرده باشند. می‌توانید از تنظیمات مودم یا روتر بررسی کنید که چند نفر به آن وصل هستند. بعد می‌توانید برای مطمئن شدن از امنیت وای فای رمز آن را تغییر دهید.

توجه کنید که رمزی که برای وای فای انتخاب می‌کندی باید طولانی، شامل حروف بزرگ و کوچک و ترکیبی از اعداد و حروف باشد.

امکان wps سیگنال را چگونه نصب کنیم؟ را در تنظیمات مودم غیر فعال کنید چون با دکمه wps هرکسی که به مودم دسترسی دارد می‌تواند به آن وصل شود. برای امنیت بیشتر هم می‌توانید مک آدرس‌ها دستگاه‌هایی که می‌خواهید وصل شوند را وارد کنید تا به جز این دستگاه‌ها هیچ دستگاه دیگری اجازه اتصال نداشته باشند.

ابزار QOS یا کیفیت سرویس

نسل جدید مودم‌ها دارای ابزار QOS است. اما این ابزار چیست و چگونه کار می‌کند؟

این ابزار یک ابزار قابلیت کیفیت سرویس (QOS) است و به شما اجازه می‌دهد پهنای باند برنامه‌های مورد نظرتان را انتخاب کنید. یعنی برنامه‌های مهم را در اولویت اول استفاده از حداکثر سرعت اینترنت قرار دهید و دیگر کارها را در مراحل بعدی. برای مثال به هنگام بازی آنلاین خواهر کوچکتان، اولویت سرعت بیشتر را با تماس‌های ویدیویی می‌گذارید و بازی آنلاین باعث قطع شدن تماس نمی‌شود. با این برنامه‌ریزی هردو کار بدون قطعی انجام می‌شود.

تنظیمات برنامه QOS در قسمت تنظیمات پیشرفته مودم (advanced settings) قرار دارد. نکته: این برنامه در مودم‌های قدیمی وجود ندارد.

بهترین جا برای مودم وای فای کجاست؟

مودم یا روتر باید در مکان مرکزی خانه و در ارتفاع مناسبی نصب شود. برای مثال در قسمت پذیرایی خانه. اگر می‌خواهید سیگنال‌ وایفای در بهترین حالت خود قرار داشته باشد آن را داخل کمد یا کابینت قرار ندهید. همچنین آنتن‌های مودم را به صورت عمودی تنظیم کنید تا سرعت آن بیشتر شود.

آنتن وای فای را از دستگاه‌های نویز دار دور کنید

قرار گرفتن مودم در کنار دستگاه‌های الکترونیکی دیگر باعث ایجاد نویز و سیگنال را چگونه نصب کنیم؟ ضعیف شدن سیگنال‌های اینترنت می‌شود. بهتر است مودم را با فاصله از دستگاه‌های الکترونیکی نظیر تلویزیون و تلفن بیسیم و مایکروویو قرار دهید.

تغییر کانال وای فای

مودم‌های وایفای نسل جدید معمولا چند کاناله طراحی شده‌اند. اما اکثر مودم‌ها روی حالت پیش فرض هستند و مصرف کنندگان از یک کانال مشترک استفاده می‌کنند. در این صورت احتمال تداخل سیگنال کانال‌های وایفای، سرعت اینترنت را ضعیف می‌کند. در این شرایط بهتر است که قسمت تنظیمات مودم بررسی کنید و ببینید که وایفای‌های نزدیک شما از چه کانالی استفاده می‌کنند. شما کانال اتصال خود را روی کانالی که خلوت‌تر است و کم‌ترین تداخل را دارد، تنظیم کنید.

یا با نصب برنامه Wi-Fi Analyser در گوشی خودتان کانال‌هایی که سیگنال بهتری دارند را پیدا کنید و بعد از تنظیمات موردم یا روتر کانال را تغییر دهید.

تغییر فرکانس مودم

فرکانس دستگاه وایفای خود را بررسی کنید. چیزی به سادگی تغییر فرکانس باند می‌تواند سرعت اینترنت شما را افزایش دهد. اکثر روترها از باند 2.4 گیگاهرتزی پشتیبانی می‌کنند اما بعضی دو فرکانسی هستند و پهنای باندی تا حدود 5 گیگاهرتز دارند.

احتمالا تغییر دادن آن به 5 گیگاهرتز تداخل کمتری ایجاد کند. زیرا افراد کمتری از این فرکانس استفاده می‌کنند. برای تنظیمات فرکانس مودم باید به تنظیمات مودم وایفای خود بروید و آن را تغییر دهید.

آپدیت کردن فریمور مودم

تقریبا تمامی مودم ها قابلیت آپدیت شدن را دارند. کافی است از قسمت تنظیمات آن را فعال کنید تا با آپدیت شدن نسخه‌های به روز از امکانات و عملکردهای بیشتری بهره ببرید.اگر این امکان در تنظیمات مودم وجود نداشت، باید به سایت سازنده مودم سری بزنید و نسخه‌ آپدیت شده را از آن‌جا دریافت کنید.

تقویت سیگنال مودم با ورق آلومینیومی

یکی از راه‌های ساده برای افزایش برد وای فای استفاده از ورق آلومینیومی برای بازتاباندن یا تقویت یک طرفه سیگنال است.

وقتی مودم در کنار مانعی مانند دیوار قرار داشته باشد، مقدار زیادی از سیگنال استفاده نمی‌شود. در این صورت با قرار دادن یک ورقه آلومینیومی بین مودم و مانع، سیگنال‌هایی که بی استفاده به سمت دیوار یا مانع هدایت می‌شدند به سمت دیگر هدایت می‌شوند. البته این کار تاثیر خیلی زیادی ندارد و نباید انتظار زیادی داشته باشید.

افزایش برد وای فای با خرید تجهیزات تقویت کننده

اگر راه‌های بالا برای افزایش برد وای فای کارساز نبود پس باید بروید سراغ افزایش پوشش سیگنال با نصب تجهیزات تقویت کننده سیگنال وای فای. نیاز نیست حتما هزینه زیادی برای این کار کنید.

تعویض آنتن روتر یا مودم

اگر مودمی دارید که قابلیت نصب آنتن خارجی روی آن وجود دارد. برای ارتقای سرعت آن می‌توانید آنتن خارجی روی آن نصب کنید که هزینه آن از خرید یک مودم جدید ارزان‌تر است. از آن‌جایی که سیگنال‌های آنتن وایفای به صورت حلقوی پخش می‌شوند، قرار گرفتن آنتن‌های بیشتر بر روی مودم باعث پوشش دادن فضای بیشتری برای آنتن‌دهی می‌شود.

آنتن‌های اکسترنال در مناطقی که سرعت اینترنت ضعیف است کاربرد دارد. این آنتن‌ها در مدل‌های مختلفی وجود دارند. اما بهتر است از قبل خرید مدل مودم و مدل انتخابی آنتن تقویتی را بررسی کنید تا بتوانید متناسب با نیازتان خرید کنید و البته هنگام قرار دادن آن دقت کنید که در فضای باز و به دور از دیوارهای بلند و یا وسایل الکترونیکی باشد.

استفاده از آداپتورهای پاورلاین

یکی از راه‌های موثر برای افزایش برد وایفای آداپوتورهای پاورلاین هستند.

یک آداپتور پاورلاین تهیه کنید و سپس از طریق کابل لن(LAN) آن را به مودم وصل کنید و آداپتور را نیز به نزدیک‌ترین پریز برق به مودم متصل کنید. سپس آداپتور دیگری را که باید وایفای داخلی داشته باشد (مدلی با وایفای داخلی) به پریز برق در اتاق یا طبقه‌ای دیگر متصل کنید. در صورتی که در آن اتاق مجزا سیگنال مورد نیاز اینترنت را دریافت کند، این سیستم درست کار می‌کند.

پاورلاین‌ها هرکدام شبکه وایفای میانبر برای خود ایجاد می‌کنند و شما به جز شبکه اصلی می‌توانید یک شبکه وایفای جداگانه روی هر پاورلاین داشته باشید. با این قابلیت وایفای نیازی به رفت و برگشت کامل به روتر اصلی برای گرفتن آنتن و سیگنال ندارد و با این روند عملکرد کلی دستگاه‌ها و سیگنال‌ها بهبود پیدا می‌کند و با کندی سرعت اینترنت مواجه نخواهید شد.

تقویت وای فای با نصب رنج اکستندر

یک تقویت کننده وایفای یا رنج اکستندر خریداری کنید. مدل Powerline WiFi Pro Amplifier از رنج اکستندر یا تقویت کننده شیائومی را به راحتی می‌توانید به پریز برق متصل کنید. با گوشی به آن متصل شوید و تنظیم کنید که سیگنال‌های وایفایی که از آن آنتن می‌گیرد را تقویت کند. این اکستندر در ابعاد کوچکی طراحی شده است و به کابل LAN نیاز ندارد و تنها از طریق پریز برق برد وایفای شما را افزایش می‌دهد.

تقویت کننده‌های مودم سیگنال را از مودمی که در یک طبقه یا سمت دیگر ساختمان قرار گرفته است دریافت می‌کنند و آن سیگنال را بازپخش می‌کنند.

پس بهتر است آن را در مرکز یک ساختمان یا منزل نصب کنید و فاصله آن با مودم اصلی زیاد نباشد. اگر برای تقویت سیگنال این دستگاه تقویت کننده را در گوشه‌ای قرار دهید فقط باعث کاهش سرعت اینترنت می‌شود.

لوکیشن ایده‌آل برای نصب تقویت کننده بین مودم اصلی و دستگاه‌های وایرلس مد نظرتان است. در یک راهروی باز یا اتاقی جادار می‌تواند مکان مناسبی برای نصب باشد.

بهتر است این وسیله را دور از وسایل الکترونیکی دیگر که باعث تداخل و نویز می‌شوند قرار دهید. مانند: گجت‌ها، ماکریوو، گوشی‌های بی‌سیم

این دستگاه‌های تقویت کننده برای دریافت سیگنال از نصف ظریف خود استفاده می‌کند و برای انتقال آن از نیمی دیگر از ظرفیت خود. در نتیجه باعث نصف شدن سرعت سیگنال اصلی می‌شود. معمولا در هنگام وب‌گردی روزمره متوجه این افت سرعت نمی‌شوید. اما در هنگام انتقال فایل‌هایی با کیفیت بالا این افت سرعت احساس می‌شود. به همین دلیل برای انجام کارهای سنگین‌تر پاور لاین گزینه مناسب‌تری به نظر می‌رسد.

تقویت کننده‌های سیگنال فقط سیگنال را تقویت می‌کنند. اگر این وسیله را در جایی که سیگنال وایفای ضعیفی دارد قرار دهید، فقط همان سیگنال ضعیف را در همه جا پخش می‌کنند. پس بهتر است آن را در مکانی قرار دهید که سیگنال وایفای آن قوی باشد و بتواند آن را بازپخش کند.

استفاده از وایفای مش (Wi-Fi Mesh Networking)

جدیدترین تکنولوژی برای افزایش برد وایفای و پوشش دهی سیگنال وایفای تکنولوژی وایفای مش است. این فناوری در سال‌های اخیر توسط شرکت ایسوس تولید شده است و تا این لحظه آخرین روش و تنکولوژی موجود برای افزایش برد وایفای بوده است.

این تکنولوژی به این شکل عمل می‌کند که شما چند دیوایس مختلف را در مکان‌های مختلف ساختمان اداری یا منزل خود قرار می‌دهید و این دیوایس ها به صورت هماهنگ باهم فعالیت می‌کنند و سیگنال‌های وایفای را به نقاطی که آنتنی وجود ندارد می‌رسانند.

مزیت تکنولوژی وایفای مش نسبت به رنج اسکتندرها این است که به هنگام نبود سیگنال برای اتصال به اینترنت بین شبکه‌های مختلف جا به جا نمی‌شوید. وایفای مش به طور خودکار هرکجا که بهترین سیگنال را دریافت کند، به آن شبکه متصل می‌شود. شرکت ایسوس در تولید وایفای مش از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده کرده است که وایفای مش به صورت خودکار بین شبکه‌های مختلف سوییچ می‌کند و بهترین سیگنال را سیگنال را چگونه نصب کنیم؟ برای اتصال انتخاب می‌کند.

کدام روش برای افزایش برد وایفای مناسب‌تر است؟

ما روش‌های افزایش برد وایفای را توضیح دادیم. می‌توانید با رعایت یک سری از نکات از مودم یا روتر فعلی خود همچنان استفاده کنید و یا برای ارتقای مودم و روتر خود تجهیزات جدید خریداری کنید و برد وایفای را افزایش دهید.

۱۰ روش برای تقویت شبکه Wi-Fi در خانه و محل کار

تقویت وای فای

استفاده از شبکه WiFi به یکی از کاربردی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های اتصال به اینترنت در خانه و محل کار تبدیل شده است. ولی گاهی همین روش مفید می‌تواند مشکلاتی آزاردهنده را برای ما ایجاد کند. اگر شما هم در استفاده از شبکه وای‌فای دچار مشکلاتی نظیر افت سرعت، ضعف سیگنال یا مشکلاتی ازاین‌دست هستید، در این مطلب با ۱۰ روش برای تقویت وای‌فای آشنا خواهید شد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها سیگنال شبکه خانه یا محل کار خود را تقویت کنید.

۱. از فناوری‌های به‌روز شبکه وای‌فای استفاده کنید

۰۱ - تقویت شبکه WiFi

یکی از بهترین روش‌ها برای اطمینان از سرعت و امنیت کامل شبکه WiFi، استفاده کردن از سخت‌افزارهای به‌روز است. در این زمینه راهنمای خرید مودم می‌تواند کمک زیادی به شما بکند. مهم‌ترین چیزی که باید بدانید این است که استانداردهای A، B و G قدیمی و کند هستند، استاندارد N عالی است، ولی استاندارد ۸۰۲.۱۱ac می‌تواند بالاترین سرعت را برایتان فراهم کند. توجه داشته باشید که برای بهره بردن از سرعت کامل، علاوه بر روتر، کارت شبکه‌ی کامپیوتر یا هر گجتی که با آن به شبکه وصل می‌شوید هم باید از استاندارد AC پشتیانی کند.

۲. محل مناسب قرارگیری روتر را بیابید

۰۲ - تقویت شبکه WiFi

شاید برخی از روترها و مودم‌ها ظاهر چندان زیبایی نداشته باشند، ولی نباید آن‌ها را در داخل کابینت مخفی کنید. اگر دوست دارید سیگنال وای‌فای در بهترین حالت قرار داشته باشد، باید مودم در فضایی باز و فاقد هرگونه دیوار یا مانع قرار دهید. آنتن‌های مودم در حالت عمودی قرار دهید و تا جای ممکن ارتفاع محل قرارگیری مودم را بالا ببرید. در نهایت اطمینان حاصل کنید روتر تا جای ممکن در بخش مرکزی منزل یا محل کار قرار داشته باشد تا در کل فضای ساختمان بهترین پوشش ممکن را فراهم کند.

۳. کانال رادیویی مناسب را پیدا کنید

۰۳ - تقویت شبکه WiFi

اگر همسایه‌های شما هم از روتر وای‌فای استفاده کنند این احتمال وجود دارد که تداخل سیگنال‌ها موجب تضعیف آن‌ها شود. روترهای بی‌سیم می‌توانند در چند کانال مختلف کار کنند و شما بهتر است روتر خود را روی کانالی قرار دهید که کمترین تداخل ممکن را داشته باشد. برای پیدا کردن بهترین کانال وای‌فای در منزل یا محل کارتان می‌توانید از ابزارهایی نظیر Wi-Fi Stumbler یا Wi-Fi Analyzer استفاده کنید.

۴. تداخل ناشی از سایر لوازم الکترونیکی را به حداقل برسانید

۰۴ - تقویت شبکه WiFi

این تنها سایر روترها نیستند که می‌توانند با امواج شبکه وای‌فای شما تداخل داشته باشند. تلفن‌های بی‌سیم، اجاق‌های مایکروویو و سایر لوازم خانگی هم می‌توانند سیگنال وای‌فای را تخریب کنند. استفاده از روترهای دوبانده (Dual-Band) می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. همچنین می‌توانید تلفن بی‌سیمی خریداری کنید که در باند دیگری کار می‌کند. اگر هم ترجیح می‌دهید سخت‌افزار سیگنال را چگونه نصب کنیم؟ جدیدی نخرید، می‌توانید شانس خود را با دور کردن مودم وایرلس از وسایلی که احتمال تداخل دارند امتحان کنید.

۵. با تمهیدات امنیتی بهتر دزدان وای‌فای را ناکام بگذارید

۰۵ - تقویت شبکه WiFi

حتی اگر روتر شما پسورد داشته باشد باز هم ممکن است به‌راحتی هک شود. راه‌های ساده‌ای وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید مچ دزدان وای‌فای را بگیرید، ولی بهترین کار این است که با رعایت بهتر نکات امنیتی راه را بر روی آن‌ها سد کنید. استفاده از پسوردهای WPA کاملا ضروری است ولی حتی این پسوردها را هم می‌توان هک کرد. خاموش کردن قابلیت WPS روتر و استفاده از فیلتر مک آدرس جزو بهترین روش‌ها برای مقابله با حملات هک پسورد وای‌فای است.

۶. اپلیکیشن‌هایی را که پهنای باند را اشغال می‌کنند کنترل کنید

۰۶ - تقویت شبکه WiFi

اگر شخصی در شبکه به‌صورت مکرر از ویدیو چت، بازی‌های آنلاین، فایل‌های تورنت یا سرویس‌های استریمینگ استفاده کند، در واقع پهنای باند را اشغال و سرعت اینترنت را برای سایر افراد کاهش می‌دهد. خوشبختانه شما می‌توانید از چیزی به نام Quality of Servise یا با اختصار QoS بهره بگیرید تا این فعالیت‌ها را کنترل کند. با استفاده از تنظیمات QoS روتر می‌توانید اپلیکیشن‌های خاصی را در اولویت استفاده از پهنای باند قرار دهید تا مهم‌ترین اپلیکیشن‌ها به پهنای باند مورد نیازشان دسترسی داشته باشند.

۷. محدوده‌ی پوشش وای‌فای را با ترفندهای دست‌ساز افزایش دهید

۰۷ - تقویت شبکه WiFi

اگر با رعایت تمام نکات گفته‌شده هنوز هم روتر شما به‌طور کامل فضای خانه یا محل کار را پوشش نمی‌دهد، می‌توانید محدوده‌ی پوشش آن را با ترفندهایی دست‌ساز گسترش دهید. یکی از ترفندهای موردعلاقه‌ی ما استفاده از ورق‌های آلومینیوم فویل است. البته همان‌طور که در تصویر می‌بینید می‌توانید برای این روش از یک قوطی فلزی نوشابه هم استفاده کنید. نتیجه‌ی این روش‌ها خیره‌کننده نیست ولی درهرحال با به کار بردن آن‌ها قادر خواهید بود بدون زحمت زیاد اندکی حداکثر فاصله‌ی پوشش روتر را افزایش دهید.

۸. سیگنال روتر را با هک کردن تقویت کنید

۰۸ - تقویت شبکه WiFi

یکی از روش‌های عالی دیگر برای گسترش دادن پوشش روتر این است که آن را هک و فریمور DD-WRT (یا یکی از فریمورهای مشابه دیگر) را روی آن نصب کنید. این فریمور نه‌تنها امکانات امنیتی بسیار زیاد و قابلیت‌های بهبودیافته‌ی دیگری را در اختیار شما قرار می‌دهد، بلکه امکان تقویت کردن قدرت سیگنال انتقال اطلاعات را هم فراهم خواهد کرد. البته توجه داشته باشید که این کار می‌تواند به روتر آسیب بزند، ولی اغلب روترها می‌توانند افزایشی تا سقف ۷۰میلی وات را بدون ایجاد هیچ مشکلی تحمل کنند. با این کار محدوده‌ی پوشش شبکه‌ی وای‌فای شما به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.

۹. روتر قدیمی خود را به ریپیتر تبدیل کنید

۰۹ - تقویت شبکه WiFi

اگر هیچ‌کدام از ترفندهای قبلی کارساز واقع نشود، به یک گسترش‌دهنده‌ی پوشش شبکه نیاز خواهید داشت. رنج اکستندرها خیلی گران نیستند ولی اگر نمی‌خواهید برای خرید سخت‌افزار جدید هزینه‌ای بپردازید، می‌توانید با استفاده از فریمور DD-WRT، یک روتر وایرلس قدیمی را به اکستندر تبدیل کنید. توجه داشته باشید که احتمالا سرعت اتصال شما از طریق این اکستندر به‌خوبی اتصال مستقیم نخواهد بود. ولی درهرحال اگر برای دسترسی به شبکه‌ی وای‌فای در مرزهای خانه‌ی خود مشکل دارید، این روش با هزینه‌ای ناچیز کارتان را راه می‌اندازد.

۱۰. برای روتر زمان‌بندی ریبوت شدن تنظیم کنید

۱۰ - تقویت شبکه WiFi

اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که مجبورید برای حفظ عملکرد خوب روتر هرازگاهی آن را ریبوت کنید، یک راه‌حل بهتر برای این کار وجود دارد. می‌توانید ابتدا آزمایش‌هایی را ترتیب دهید تا مطمئن شوید مشکل ناشی از گرما، فریمور قدیمی یا دانلود بیش‌ازحد نیست ولی در نهایت یک شیوه‌ی ساده برای حل مشکل وجود دارد؛ کافی است روتر را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که روزی یک‌بار یا بیشتر به‌صورت خودکار ریبوت شود. برای این کار می‌توانید از فریمور DD-WRT یا یک خروجی قدیمی تایمردار استفاده کنید. بدین ترتیب احتمالا کمتر نیاز پیدا خواهید کرد تا روتر را به‌صورت دستی ریبوت کنید.

چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون

چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون

طبق آزمایشاتی که در نیویورک انجام شده است، دریافت سیگنال به طور عمده به فاصله آنتن گیرنده از دکل فرستنده، زمین و محیط اطراف (ساختمان های همجوار، درختان و ….) بستگی دارد. برخی از آنتن ها نسبت به مدل های دیگر کارایی بهتری داشتند اما پیش بینی این که آنتن در کجا بهترین کارایی را دارد سخت بود. تعدادی از آنتن ها جهت دار بودند به طوری که آنها نیاز به چرخش به سمت دکل فرستنده داشتند. آنتن های چند جهته ( آنتن های 360 درجه ) که امواج را از همه جهت دریافت می کنند در اکثر موارد و برای مکان های شهری مناسب هستند اما ممکن است برای ایستگاه های دورتر مناسب نباشند. غالبا آنتن های ارزان خوب هستند اما آنتن های بهتر گران ترند. بنابراین توصیه می شود که بهترین گزینه را جهت خرید آنتن انتخاب نمایید. شما برای این کار از فروشگاهی که دارای سیاست بازگشت و گارانتی مناسب است خرید کنید ( آنتن تلویزیون = آنتن لالی الکترونیک ).

آنتن تلویزیون

آنتن تمام جهت (360 درجه) مدل le150 لالی الکترونیک با تقویت کننده

تقویت آنتن با تنظیم ارتفاع

نصب آنتن تلویزیون در ارتفاع مناسب در گیرندگی سیگنال های ارسالی بسیار مهم است. یکی از دلایلی که آنتن های هوایی بهتر از آنتن های رومیزی ( داخل آپارتمانی ) کار می کنند همین امر است.

اگر از آنتن رومیزی استفاده می کنید حتی الامکان سعی نموده آنتن را در کنار پنجره قرار دهید. آنتن های رومیزی در طبقات بالا جوابدهی مطلوبی دارند در واقع هر چه ارتفاع محل استقرار آنتن از سطح زمین بیشتر باشد دریافت سیگنال بهتر انجام می گیرد.

تقویت آنتن با پیدا کردن ایستگاه ها

بسیاری از آنتن ها جهت دار هستند به این معنی که آنها می بایست به سمت دکل فرستنده امواج تلویزیونی تنظیم شود اصطلاحا می بایست آنتن فرستنده و آنتن گیرنده همدیگر را ببینند. اما آنتن های نسل سیگنال را چگونه نصب کنیم؟ جدید تمام جهت یا 360 درجه می باشند و در شهر ها که موانع زیادی میان فرستنده و گیرنده می باشند کاربرد بیشتر و بهتری دارند.

آنتن تلویزیون با تقویت کننده

آنتن اکتیو LE707 لالی الکترونیک با تقویت کننده

یک آنتن چند جهته می تواند سیگنال ها را از همه جهات دریافت کند اما قادر به گرفتن سیگنال از ایستگاه های دورتر نیست. هنگامی که شما آنتن های مختلف را آزمایش می کنید از طریق کانال های تلویزیونتان ببینید که محل آنتن به طرف کدام ایستگاه بهتر است.

تقویت سیگنال با متوقف کردن تداخلات

هر چیزی که بین آنتن تلویزیون خانگی ( آنتن رومیزی ) و دکل فرستنده امواج است می تواند پذیرش سیگنال شما را دچار اخلال نماید. اگر امکان دارد آنتن را در نزدیکی پنجره قرار دهید، حتی الامکان از آنتن های دارای تقویت کننده استفاده نمایید، آنتن را در جهات مختلف آزمایش نموده تا بهترین دریافت را داشته باشید. آنتن های رومیزی شرکت لالی الکترونیک با پایه های مختلف می تواند آنتن را در وضعیت مطلوبی قرار دهد.

آنتن تلویزیون رومیزی

آنتن رومیزی LE252 لالی الکترونیک با تقویت کننده

دستگاه تقویت کننده آنتن تلویزیون

چنانچه آنتن تلویزیون بدون تقویت کننده می باشد و دریافت امواج به شکل نامطلوبی می باشد می توانید از یک دستگاه تقویت کننده برای بالابردن کیفیت دریافت امواج استفاده نمایید. سیگنالهای دریافتی از طریق آنتن به آمپلی فایر ( تقویت کننده) منتقل می شود تا تقویت شوند که می تواند قدرت سیگنال را در ایستگاه های دورتر افزایش دهد. اگر شما قصد دارید که یک آنتن را برای دو تلویزیون استفاده کنید تقویت کننده می تواند مفید باشد ( تقویت کننده مدل LE150B ) .کارشناسان تقویت کننده های حول ۱5db را پیشنهاد می دهند.. اگر شما یک آنتن با تقویت کننده دارید اول تقویت کننده آن را بردارید، اگر دریافتتان خوب بود آن را کلا بردارید.

تقویت کننده مدل LE150B لالی الکترونیک با دو خروجی برای دو دستگاه تلویزیون

کابل آنتن و چند نکته ساده

تا جایی که امکان دارد، از یک کابل آنتن یک تکه، از آنتن تا گیرنده دیجیتال ( رسیور ) یا تلویزیون استفاده کنید. کابل آنتن چند تکه یکی از مهمترین عوامل افت کیفیت تصویر در تلویزیون می باشد. اگر مجبورهستید که از کابل آنتن دو تکه یا چند تکه استفاده کنید، باید از فیشهای رابط مخصوص که coaxial coupler نام دارند استفاده کنید.

اتصال کابل آنتن مانند سیم برق نیست! اگر سیم آنتن دو تکه را مانند سیم های برق به هم بتابانید، بخش زیادی از اطلاعات ارسالی یا سیگنالهای تصویر را از دست خواهید داد. نحوه اتصال دو سیم آنتن را در عکس زیر ببینید.

نحوه اتصال دو سیم آنتن

کابل آنتن تلویزیون

نحوه اتصال فیش آنتن تلویزیون به سیم آنتن تلویزیون

1) از کابل کواکسیال 75 اهم دارای مغزی و شیلد مس و استاندارد استفاده نمایید.

2) روکش بیرونی کابل را در حدود 15 میلیمتر برش داده و جدا نمایید.

نحوه اتصال فیش آنتن تلویزیون به سیم آنتن تلویزیون

نحوه اتصال فیش آنتن تلویزیون به سیم آنتن تلویزیون

نحوه اتصال فیش آنتن تلویزیون به سیم آنتن تلویزیون

شیلد (بافت مسی) را به روی پوشش بیرونی کابل برگردانید.

3 ) روکش مغزی را مطابق شکل در حدود 10 میلیمتر بطوری جدا کرده به مغزی آسیبی نرسد.

نحوه اتصال فیش آنتن تلویزیون به سیم آنتن تلویزیون

4) کابل را از داخل فیش (کانکتور) مناسب عبور دهید (مطابق شکل).

نحوه اتصال فیش آنتن تلویزیون به سیم آنتن تلویزیون

5) مطمئن شوید که تارهای شیلد با مغزی اتصال نداشته و سیم مغزی را هم تراز با فیش بریده تا یکنواخت شوند.

نحوه اتصال فیش آنتن تلویزیون به سیم آنتن تلویزیون

اگر شما با روش های غیر متعارف و غیر استاندارد، کابل آنتن را به فیش متصل کنید، بعد از مدتی بر اثر گرما یا ضربه یا جابجایی، اتصال کابل خراب می شود و شاید تشخیص اینکه مشکل تصویر تلویزیون شما از فیش آنتن است، دیگر آسان نباشد.

آنتن مركزی

در ساختمان هایی که تعداد زیادی گیرنده تلویزیونی وجود دارد (همانند هتل ها و برج های مسکونی و ادارات و …) در صورتی که بخواهیم برای هر گیرنده یک آنتن جداگانه نصب کنیم مشکلاتی پیش خواهد آمد که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

 • محدودیت فضای پشت بام برای نصب تعداد زیادی آنتــن
 • انعکاس و تداخل امواج بر روی آنتن ها
 • هزینه نسبتا بالای نصب آنتن برای یکایک گیرنده ها و هزینه نصب و سیم کشی تا گیرنده
 • تاثیر منفی در زیبایی نمای ساختمان و ایجاد انبوهی از آنتن در پشت بام
 • هزینه بالای سیم کشی آنتن ها تا گیرنده تلویزیون نیز مشکلاتی به همراه خواهد داشت.

با توجه به موارد مذکور بهترین راه حل برای برطرف کردن این مشکل نصب یک دستگاه آنتن و استفاده از آن برای تمام گیرنده ها می باشد. به دلیل این که سیگنال در یافتی توسط این آنتن برای تمام گیرنده ها کافی نمی باشد، می بایست از تجهیزات جانبی برای افزایش مقدار سیگنال و توزیع آن بین گیرنده ها استفاده کنیم. عملی کردن این روش با استفاده از تجهیزات سیستم ها ی آنتن مرکزی میسر می گردد.

یک سیستم کامل آنتن مرکزی مجموعه ای از تجهیزات اولیه دریافت سیگنال تلویزیونی و تجهیزات پردازش و تقویت سیگنال و توزیع آن از طریق کابل های کواکسیال مناسب بین گیرنده های تلویزیون می باشد و هدف از اجرای آن برقراری سطح سیگنال مناسب برای هر گیرنده جهت دریافت تصویری با کیفیت قابل قبول می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.