سکون بورس تهران


درخواست سهامداران خودرویی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شمار کثیری از سهامداران خودروسازان کشور در پی «مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با عرضه خودرو در بورس کالا» در نامه ای سرگشاده از سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار به رسمیت شناختن حق قانونی خود و عرضه خودرو در بورس کالا شده اند.

به گزارش بورس ۲۴، شمار کثیری از سهامداران خودروسازان کشور در پی «مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با عرضه خودرو در بورس کالا» در نامه ای سرگشاده از سازمان بورس و اوراق بهادار که همواره سعی کرده همسو با منافع حقوق سهامداران حرکت کند، خواستار به رسمیت شناختن حق قانونی خود و عرضه خودرو در بورس کالا به منظور کشف عادلانه قیمت ها، حذف رانت گسترده فروش فعلی، حمایت از تولید و سهامداران شرکت های خودروسازی شده اند.

در این نامه تصریح شده: دخالت‌های نابه‌جا در اقتصاد که انحراف در تخصیص منابع را به دنبال دارد، همواره مورد مذمت همه اقتصاددانان بوده است.اقتصاد ایران در ۴ دهه اخیر شاهد دخالت‌هایی بوده که اگرچه با نیت خیرخواهی از سوی سیاست‌گذار همراه بوده، اما با پیامدها و نتایج نامطلوب همراه شده است. تجلی دخالت‌های نابه‌جا در اقتصاد را می‌توان در ناکارآمدی و نبود بهره‌وری در صنایع مختلف رصد کرد. دولت در صنعت خودروسازی به مثابه بسیاری از صنایع، نقش حامی و دخالت‌گر را همواره در ۴ دهه اخیر حفظ کرده و همین وضعیت باعث شده، صنعت خودروسازی در محیط گلخانه‌ای، در نقطه سکون باقی بماند و توان رشد نداشته باشد. اگرچه بخشی از سهام دو خودروساز معروف ایرانی با نگاه صحیح در بازار سهام عرضه شد و فصل جدیدی در این صنعت رقم خورد، اما متاسفانه این صنعت همچنان متاثر از دخالت‌های نابه‌جا، وضعیت نامطلوبی را از سر می‌گذارند.

براساس قانون، سهامداران هر شرکت به محض این که آن شرکت در بازار سهام عرضه شد، باید در مدیریت آن نقش پُررنگ‌تری داشته باشند اما در چهار دهه گذشته به واسطه حضور سکون بورس تهران پُررنگ دولت در اقتصاد، صنعت خودروسازی عملاً در دست دولت باقی مانده است.

در ادامه این نامه آمده است : دولت با وجود این که بخشی از سهام دو شرکت خودروساز را در بازار سهام عرضه کرد اما هم در فرآیند تولید و هم در نظام قیمت‌گذاری، همچنان به صورت آشکار دخالت می‌کند.در یک دهه اخیر، مدل‌های مختلفی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی (چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس) ارائه و مطرح شد اما متاسفانه همه این مدل‌ها به دلیل نادیده گرفتن حق سهامداران، بدون سرانجام ماند.در شرایطی که دولت و مجلس هر دو در درک مشترک، قائل به واردات خودرو شده‌اند اما اخیراً سازمان حمایت به عنوان بازوی ستاد تنظیم بازار به صورت دستوری و آشکار بورس کالا را الزام کرده که از عرضه خودرو در بورس کالا ممانعت به عمل آورد.این درحالی است که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهکار حذف رانت سیستم قرعه کشی مورد تایید اقتصاددانان و کارشناسان با مشورت مجلس و دولت در حیطه دایره حق قانونی سهامداران شرکت‌های خودروساز است.

سهامداران ایران خودرو و سایپا در این نوشتار با بیان این که مصوبه مزبور سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر عدم عرضه خودرو در بورس کالا عملاً دخالت آشکار بدون درنظرگرفتن حق سهامداران تلقی می‌شود ، خاطر نشان کرده اند: ما سهامداران شرکت های خودروساز به پشتوانه قانون، این را حق خود می‌دانیم که اعتراض خود را نسبت به دخالت‌های آشکار و پنهان سیاست‌گذاران در صنعت خودرو و تضییع حقوق سهامداران اعلام کنیم و خواستار به رسمیت شناختن حق قانونی خود و اجرای عرضه خودرو در بورس کالا به منظور کشف عادلانه قیمت ها، حذف رانت گسترده فروش فعلی، حمایت از تولید و سهامداران شرکت های خودروسازی هستیم.

درخواست سهامداران خودرویی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شمار کثیری از سهامداران خودروسازان کشور در پی «مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با عرضه خودرو در بورس کالا» در نامه ای سرگشاده از سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار به رسمیت شناختن حق قانونی خود و عرضه خودرو در بورس کالا شده اند.

به گزارش بورس ۲۴، شمار کثیری از سهامداران خودروسازان کشور در پی «مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با عرضه خودرو در بورس کالا» در نامه ای سرگشاده از سازمان بورس و اوراق بهادار که همواره سعی کرده همسو با منافع حقوق سهامداران حرکت کند، خواستار به رسمیت شناختن حق قانونی خود و عرضه خودرو در بورس کالا به منظور کشف عادلانه قیمت ها، حذف رانت گسترده فروش فعلی، حمایت از تولید و سهامداران شرکت های خودروسازی شده اند.

در این نامه تصریح شده: دخالت‌های نابه‌جا در اقتصاد که انحراف در تخصیص منابع را به دنبال دارد، همواره مورد مذمت همه اقتصاددانان بوده است.اقتصاد ایران در ۴ دهه اخیر شاهد دخالت‌هایی بوده که اگرچه با نیت خیرخواهی از سوی سیاست‌گذار همراه بوده، اما با پیامدها و نتایج نامطلوب همراه شده است. تجلی دخالت‌های نابه‌جا در اقتصاد را می‌توان در ناکارآمدی و نبود بهره‌وری در صنایع مختلف رصد کرد. دولت در صنعت خودروسازی به مثابه بسیاری از صنایع، نقش حامی و دخالت‌گر را همواره در ۴ دهه اخیر حفظ کرده و همین وضعیت باعث شده، صنعت خودروسازی در محیط گلخانه‌ای، در نقطه سکون باقی بماند و توان رشد نداشته باشد. اگرچه بخشی از سهام دو خودروساز معروف ایرانی با نگاه صحیح در بازار سهام عرضه شد و فصل جدیدی در این صنعت رقم خورد، اما متاسفانه این صنعت همچنان متاثر از دخالت‌های نابه‌جا، وضعیت نامطلوبی را از سر می‌گذارند.

براساس قانون، سهامداران هر شرکت به محض این که آن شرکت در بازار سهام عرضه شد، باید در مدیریت آن نقش پُررنگ‌تری داشته باشند اما در چهار دهه گذشته به واسطه حضور پُررنگ دولت در اقتصاد، صنعت خودروسازی عملاً در دست دولت باقی مانده است.

در ادامه این نامه آمده است : دولت با وجود این که بخشی از سهام دو شرکت خودروساز را در بازار سهام عرضه کرد اما هم در فرآیند تولید و هم در نظام قیمت‌گذاری، همچنان به صورت آشکار دخالت می‌کند.در یک دهه اخیر، مدل‌های مختلفی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی (چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس) ارائه و مطرح شد اما متاسفانه همه این مدل‌ها به دلیل نادیده گرفتن حق سهامداران، بدون سرانجام ماند.در شرایطی که دولت و مجلس هر دو در درک مشترک، قائل به واردات خودرو شده‌اند اما اخیراً سازمان حمایت به عنوان بازوی ستاد تنظیم بازار به صورت دستوری و آشکار بورس کالا را الزام کرده که از عرضه خودرو در بورس کالا ممانعت به عمل آورد.این درحالی است که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهکار حذف رانت سیستم قرعه کشی مورد تایید اقتصاددانان و کارشناسان با مشورت مجلس و دولت در حیطه دایره حق قانونی سهامداران شرکت‌های خودروساز است.

سهامداران ایران خودرو و سایپا در این نوشتار با بیان این که مصوبه مزبور سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر عدم عرضه خودرو در بورس کالا عملاً دخالت آشکار بدون درنظرگرفتن حق سهامداران تلقی می‌شود ، خاطر نشان کرده اند: ما سهامداران شرکت های خودروساز به پشتوانه قانون، این را حق خود می‌دانیم که اعتراض خود را نسبت به دخالت‌های آشکار و پنهان سیاست‌گذاران در صنعت خودرو و تضییع حقوق سهامداران اعلام کنیم و خواستار به رسمیت شناختن حق قانونی خود و اجرای عرضه خودرو در بورس کالا به منظور کشف عادلانه قیمت ها، حذف رانت گسترده فروش فعلی، حمایت از تولید و سهامداران شرکت های خودروسازی هستیم.

بازار سهام در سکون

بازار سهام در سکون

بورس تهران در واپسین روزهای مهلت تسویه اعتبارات به شبکه کارگزاری شاهد کم رمقی در روند معاملات بود تا جایی که ارزش داد و ستدهای خرد در .

دنیای اقتصاد- شروین شهریاری:بورس تهران در واپسین روزهای مهلت تسویه اعتبارات به شبکه کارگزاری شاهد کم رمقی در روند معاملات بود تا جایی که ارزش داد و ستدهای خرد در هفته جاری برای چند روز زیر مرز روانی 100 میلیارد تومان سکون بورس تهران قرار گرفت. عمق رکود وقتی آشکار می‌شود که به ارزش معاملات خرد بیش از 500 میلیارد تومانی در روزهای اوج زمستان گذشته توجه شود. شاخص بورس نیز در هفته جاری مسیر کاهشی خود را با شیب 4/ 0 درصدی ادامه داد تا عقربه بازدهی بازار زیان تقریبا 5 درصدی را از ابتدای سال نشان دهد. در همین حال، خبرهای رسیده از بازار بین بانکی از افزایش مجدد نرخ سود به مرز 20 درصد حکایت دارد که بنا به گفته رئیس کانون بانک‌های خصوصی به دلیل احتیاط سیاست‌گذار پولی در زمینه سیاست‌های انبساطی جهت مقابله با مخاطره افزایش تورم روی داده است؛ وضعیتی که در صورت تداوم به نوبه خود با یک فاز تاخیر در نرخ سود بدون ریسک در بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی نیز منعکس خواهد شد. به این ترتیب در کنار چشم انداز ضعیف افزایش سودآوری شرکت‌ها در کوتاه مدت، انقباض اعتباری و رشد نرخ سود در بازار بین بانکی هم به عوامل نامساعد اضافه شده تا در مجموع انگیزه رونق در بازار سهام در کوتاه مدت محدود بماند.

بخشنامه جدید چاره‌ساز می‌شود؟

در روزهای اخیر شاهد ابلاغ مقررات جدید مربوط به صندوق‌های مربوط به «اوراق بهادار با درآمد ثابت» و صندوق‌های «تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت» توسط اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس بودیم. این صندوق‌ها پیش از این مجاز به اختصاص 70 درصد منابع خود به سپرده‌های بانکی و بقیه به اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه بودند و حداکثر 10 درصد از منابع هم بنا به تشخیص مدیر می‌توانست برای خرید سهام به کار گرفته شود. بر اساس مقررات جدید، «حداکثر» 60 درصد منابع صندوق‌ها می‌تواند به سپرده‌گذاری در بانک اختصاص یابد و 40 درصد بقیه، ناگزیر باید صرف خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه شود. در این میان، سقف مجاز سرمایه‌گذاری در سهام نیز از 10 درصد قبلی به 15 درصد افزایش یافته است. نکته مهم این است که تمدید یا افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها (که معمولا مدیران این نهادها به‌طور ادواری به آن برخورد می‌کنند) از این پس تنها منوط به عدم تخطی از نصاب فوق خواهد بود. با توجه به عبور ارزش روز دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها از 90 هزار میلیارد تومان (9 درصد کل نقدینگی کشور) این بخشنامه به معنای اختصاص حداقل 36 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق‌ها به خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه است.

باید دقت داشت که اکنون حجم کل اوراق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس و فرابورس حتی با پذیرش‌های اخیر به سختی به مرز 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد که به معنای کمبود اوراق با درآمد ثابت قابل خرید توسط صندوق‌ها در بازار است. در این میان، با توجه به سهم غالب 60 درصدی صندوق‌های قابل ورود در بازار سهام (صندوق‌های موسوم به اوراق بهادار با درآمد ثابت) و توانایی آنها در اختصاص 15 درصدی منابع به سهام، امکان بالقوه تقاضای 8 هزار میلیارد تومانی سهام از سوی این نهادها طبق بخشنامه جدید در بورس وجود دارد که تا کنون کمتر از 20 درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، با عنایت به مخاطرات سرمایه‌گذاری در سهام باید منتظر بود و دید بخشنامه اخیر موجب تشویق بیشتر صندوق‌ها به خرید سهام می‌شود یا مدیران این نهادهای مالی، به ملاحظات مربوط به تعهدات ضمنی این صندوق‌ها به مشتریان از بابت پیش‌بینی نرخ سود و بافت غیر‌حرفه‌ای سرمایه‌گذاران (که عمدتا مراجعان به بانک‌ها هستند و با هدف کسب سود بدون ریسک بالاتر از سپرده، پول خود را به این عرصه آورده اند) وزن بیشتری در تصمیم‌گیری خواهند داد.

تحرک در انبوه‌سازان

از ویژگی‌های دوران رکود بورس تهران یکی این است که صنایع کوچک‌تر ناگهان و بدون دلیل مشخص قبلی مورد هجوم تقاضای عمدتا سرمایه‌گذاران حقیقی قرار می‌گیرند و با ایجاد رالی‌های کوتاه مدت، بارقه‌ای از امید در گوشه‌ای از بازار حتی به‌طور موقت فراهم می‌شود. صنعت انبوه‌سازی کمتر از یک درصد ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهد و به لحاظ انگیزه نیز همیشه می‌توان برای آن در لابه‌لای سطور اخبار بهانه کافی برای موج‌سازی پیدا کرد. در هفته جاری به ویژه از روز سه‌شنبه شرایط مشابهی برای این گروه به وجود آمد ضمن آنکه برخی تحلیلگران نموداری هم از برخورد شاخص این صنعت با کف حمایتی سخن می‌گفتند. با این حال، افت چشمگیر سودآوری اکثر شرکت‌های ساختمانی در گزارش‌های مربوط به پیش‌بینی سود سال مالی آتی منجر به آن شده که متوسط نسبت قیمت بر درآمد گروه بر اساس پیش‌بینی آتی در آستانه 10 واحد قرار گیرد. به این ترتیب، فارغ از انگیزه‌های رالی اخیر، برای تغییر وضعیت بنیادی سهام انبوه سازان نیاز است تا شواهد کافی از امکان تعدیل مثبت پیش‌بینی‌های بدبینانه اخیر فراهم شود؛ شرایطی که البته منوط به ادامه روند افزایش حجم و قیمت معاملات مسکن در سطح کشور است که چندی است نشانه‌هایی از آن دیده می‌شود.

ماه سخت بازارهای جهانی

از خلال بررسی تاریخچه یک قرن اخیر فعالیت بازارهای سهام در کشورهای غربی (با محوریت ایالات متحده) مشخص می‌شود که ماه سپتامبر بدترین دوره به لحاظ عملکرد منفی و نیز شدت نوسان قیمت‌ها بوده است. ماه اکتبر هم در این زمینه جایگاه دوم را سکون بورس تهران به خود اختصاص می‌دهد. این مصداق تاریخی در سال جاری نیز در حال تکرار در بازارهای جهانی است تا آنجا که از جمعه گذشته، نوسان شدیدی عرصه بازارهای جهانی سهام، قرضه و کالا را در نوردیده است. منشا نوسانات این بار به نگرانی از عقب نشینی بانک‌های مرکزی از سیاست‌های انبساطی باز می‌گردد که حتی احتمال آن اندام بازارهای به شدت وابسته به انبساط پولی را به لرزه انداخته است. مهم‌ترین اتفاق در این زمینه در جلسه هفته آینده اعضای کمیته پولی فدرال رزرو روی می‌دهد؛ جایی که بازارها منتظرند تا ببینند بانک مرکزی بزرگ‌ترین‌ اقتصاد جهان بالاخره با اجرای مرحله دوم افزایش بهره کوتاه‌مدت، پیچ سیاست‌های پولی را سفت می‌کند یا با ادامه سیاست‌های تساهل‌گرایانه بانک‌های مرکزی، پیش‌بینی فعلی بازار آتی که احتمال 80 درصدی برای عدم افزایش بهره دلار را نشان می‌دهد محقق می‌شود.

شاخص بورس در سکون مطلق/ کاهش 60 درصدی معاملات اوراق بدهی

در هفته‌ای که گذشت تعداد یک میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 993 میلیارد ریال معامله شد که 59 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته را نشان می‌دهد.

شاخص بورس در سکون مطلق/ کاهش 60 درصدی معاملات اوراق بدهی

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ در پایان معاملات هفته منتهی به 13 بهمن ماه 95، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با 0.8 درصد کاهش نسبت به آخرین رقم خود در هفته گذشته با عدد 77 هزار و 975 واحد به کار خود پایان داد.

بر اساس این گزارش در ابتدای معاملات هفته‌ای که گذشت شاخص کل بورس تهران (TEDPIX) به رقم 77 هزار و 714 واحد رسید و در آخرین روز معاملاتی با عدد 77 هزار و 975 واحد به کار خود پایان داد.

در این هفته شاخص بازار اول نیز با 0.9 درصد و شاخص بازار دوم با 0.7درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 9477 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل افزایش 9 درصدی را نشان می دهد.

اطلاعات دریافتی از بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد طی هفته‌ای که گذشت تعداد 5757 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 335 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 31 درصد و 33 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

همچنین تعداد یک میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 993 میلیارد ریال معامله شد که 59 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد.

این درحالی است که تعداد 37 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 387 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 87 درصد و 94 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

بازار سهام در سکون

بازار سهام در سکون

بورس تهران در واپسین روزهای مهلت تسویه اعتبارات به شبکه کارگزاری شاهد کم رمقی در روند معاملات بود تا جایی که ارزش داد و ستدهای خرد در .

دنیای اقتصاد- شروین شهریاری:بورس تهران در واپسین روزهای مهلت تسویه اعتبارات به شبکه کارگزاری شاهد کم رمقی در روند معاملات بود تا جایی که ارزش داد و ستدهای خرد در هفته جاری برای چند روز زیر مرز روانی 100 میلیارد تومان قرار گرفت. عمق رکود وقتی آشکار می‌شود که به ارزش معاملات خرد بیش از 500 میلیارد تومانی در روزهای اوج زمستان گذشته توجه شود. شاخص بورس نیز در هفته جاری مسیر کاهشی خود را با شیب 4/ 0 درصدی ادامه داد تا عقربه بازدهی بازار زیان تقریبا 5 درصدی را از ابتدای سال نشان دهد. در همین حال، خبرهای رسیده از بازار بین بانکی از افزایش مجدد نرخ سود به مرز 20 درصد حکایت دارد که بنا به گفته رئیس کانون بانک‌های خصوصی به دلیل احتیاط سیاست‌گذار پولی در زمینه سیاست‌های انبساطی جهت مقابله با مخاطره افزایش تورم روی داده است؛ وضعیتی که در صورت تداوم به نوبه خود با یک فاز تاخیر در نرخ سود بدون ریسک در بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی نیز منعکس خواهد شد. به این ترتیب در کنار چشم انداز ضعیف افزایش سودآوری شرکت‌ها در کوتاه مدت، انقباض اعتباری و رشد نرخ سود در بازار بین بانکی هم به عوامل نامساعد اضافه شده تا در مجموع انگیزه رونق در بازار سهام در کوتاه مدت محدود بماند.

بخشنامه جدید چاره‌ساز می‌شود؟

در روزهای اخیر شاهد ابلاغ مقررات جدید مربوط به صندوق‌های مربوط به «اوراق بهادار با درآمد ثابت» و صندوق‌های «تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت» توسط اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس بودیم. این صندوق‌ها پیش از این مجاز به اختصاص 70 درصد منابع خود به سپرده‌های بانکی و بقیه به اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه بودند و حداکثر 10 درصد از منابع هم بنا به تشخیص مدیر می‌توانست برای خرید سهام به کار گرفته شود. بر اساس مقررات جدید، «حداکثر» 60 درصد منابع صندوق‌ها می‌تواند به سپرده‌گذاری در بانک اختصاص یابد و 40 درصد بقیه، ناگزیر باید صرف خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه شود. در این میان، سقف مجاز سرمایه‌گذاری در سهام نیز از 10 درصد قبلی به 15 درصد افزایش یافته است. نکته مهم این است که تمدید یا افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها (که معمولا مدیران این نهادها به‌طور ادواری به آن برخورد می‌کنند) از این پس تنها منوط به عدم تخطی از نصاب فوق خواهد بود. با توجه به عبور ارزش روز دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها از 90 هزار میلیارد تومان (9 درصد کل نقدینگی کشور) این بخشنامه به معنای اختصاص حداقل 36 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق‌ها به خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه است.

باید دقت داشت که اکنون حجم کل اوراق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس و فرابورس حتی با پذیرش‌های اخیر به سختی به مرز 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد که به معنای کمبود اوراق با درآمد ثابت قابل خرید توسط صندوق‌ها در بازار است. در این میان، با توجه به سهم غالب 60 درصدی صندوق‌های قابل ورود در بازار سهام (صندوق‌های موسوم به اوراق بهادار با درآمد ثابت) و توانایی آنها در اختصاص 15 درصدی منابع به سهام، امکان بالقوه تقاضای 8 هزار میلیارد تومانی سهام از سوی این نهادها طبق بخشنامه جدید در بورس وجود دارد که تا کنون کمتر از 20 درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است. با سکون بورس تهران این حال، با عنایت به مخاطرات سرمایه‌گذاری در سهام باید منتظر بود و دید بخشنامه اخیر موجب تشویق بیشتر صندوق‌ها به خرید سهام می‌شود یا مدیران این نهادهای مالی، به ملاحظات مربوط به تعهدات ضمنی این صندوق‌ها به مشتریان از بابت پیش‌بینی نرخ سود و بافت غیر‌حرفه‌ای سرمایه‌گذاران (که عمدتا مراجعان به بانک‌ها هستند و با هدف کسب سود بدون ریسک بالاتر از سپرده، پول خود را به این عرصه آورده اند) وزن بیشتری در تصمیم‌گیری خواهند داد.

تحرک در انبوه‌سازان

از ویژگی‌های دوران رکود بورس تهران یکی این است که صنایع کوچک‌تر ناگهان و بدون دلیل مشخص قبلی مورد هجوم تقاضای عمدتا سرمایه‌گذاران حقیقی قرار می‌گیرند و با ایجاد رالی‌های کوتاه مدت، بارقه‌ای از امید در گوشه‌ای از بازار حتی به‌طور موقت فراهم می‌شود. صنعت انبوه‌سازی کمتر از یک درصد ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهد و به لحاظ انگیزه نیز همیشه می‌توان برای آن در لابه‌لای سطور اخبار بهانه کافی برای موج‌سازی پیدا کرد. در هفته جاری به ویژه از روز سه‌شنبه شرایط مشابهی برای این گروه به وجود آمد ضمن آنکه برخی تحلیلگران نموداری هم از برخورد شاخص این صنعت با کف حمایتی سخن می‌گفتند. با این حال، افت چشمگیر سودآوری اکثر شرکت‌های ساختمانی در گزارش‌های مربوط به پیش‌بینی سود سال مالی آتی منجر به آن شده که متوسط نسبت قیمت بر درآمد گروه بر اساس پیش‌بینی آتی در آستانه 10 واحد قرار گیرد. به این ترتیب، فارغ از انگیزه‌های رالی اخیر، برای تغییر وضعیت بنیادی سهام انبوه سازان نیاز است تا شواهد کافی از امکان تعدیل مثبت پیش‌بینی‌های بدبینانه اخیر فراهم شود؛ شرایطی که البته منوط به ادامه روند افزایش حجم و قیمت معاملات مسکن در سطح کشور است که چندی است نشانه‌هایی از آن دیده می‌شود.

ماه سخت بازارهای جهانی

از خلال بررسی تاریخچه یک قرن اخیر فعالیت بازارهای سهام در کشورهای غربی (با محوریت ایالات متحده) مشخص می‌شود که ماه سپتامبر بدترین دوره به لحاظ عملکرد منفی و نیز شدت نوسان قیمت‌ها بوده است. ماه اکتبر هم در این زمینه جایگاه دوم را به خود اختصاص می‌دهد. این مصداق تاریخی در سال جاری نیز در حال تکرار در بازارهای جهانی است تا آنجا که از جمعه گذشته، نوسان شدیدی عرصه بازارهای جهانی سهام، قرضه و کالا را در نوردیده است. منشا نوسانات این بار به نگرانی از عقب نشینی بانک‌های مرکزی از سیاست‌های انبساطی باز می‌گردد که حتی احتمال آن اندام بازارهای به شدت وابسته به انبساط پولی را به لرزه انداخته است. مهم‌ترین اتفاق در این زمینه در جلسه هفته آینده اعضای کمیته پولی فدرال رزرو روی می‌دهد؛ جایی که بازارها منتظرند تا ببینند بانک مرکزی بزرگ‌ترین‌ اقتصاد جهان بالاخره با اجرای سکون بورس تهران مرحله دوم افزایش بهره کوتاه‌مدت، پیچ سیاست‌های پولی را سفت می‌کند یا با ادامه سیاست‌های تساهل‌گرایانه بانک‌های مرکزی، پیش‌بینی فعلی بازار آتی که احتمال 80 درصدی برای عدم افزایش بهره دلار را نشان می‌دهد محقق می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.