استراتژی بر اساس گپ


۱. مقدمه

آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی

اختصاص زمان مناسب، کنترل خود، روانشناسی و مدیریت ذهن برای معامله‌گران (خصوصا برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت)، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک فرد برای تحقق معاملات موفق و مستمر در نوسان‌گیری، باید ابتدا مسئولیت کامل اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده و نتایج حاصل از آن‌ها را (چه این نتایج توام با کسب سود و چه توام با حصول ضرر باشند) بپذیرد. توجه به کلیه موارد مذکور، در این آموزش تلاش می‌شود به هر سه بعد مثلث موفقیت در نوسان‌گیری که شامل: بحث فنی، روانشناسی و مدیریت ریسک است، پرداخته شود و شیوه آماده‌سازی برای ورود به عرصه نوسان‌گیری برای معامله‌گران نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی

دکتر عبدالرحمن حائری

دکتری تخصصی مهندسی صنایع

دکتر عبدالرحمن حائری، دارای دکتری تخصصی مهندسی صنایع از پردیس دانشکده‌‌های فنی دانشگاه تهران و در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و مباحث بازارهای مالی و توسعه فردی از زمینه‌های تخصصی و پژوهشی ایشان به شمار می‌آید.

توضیحات تکمیلی

در بحث نوسان‌گیری، عموم آموزش‌ها و مباحث بر روی شناسایی سهم و نقطه ورود به سهم، متمرکز شده است. در حالی که بسیاری از اوقات رخ می‌دهد که معامله‌گران به درستی یک موقعیت معاملاتی را شناسایی کرده‌اند، استراتژی بر اساس گپ اما در نهایت از پس مدیریت آن برنیامده و با با ضرر از آن خارج شده‌اند.

باید توجه داشت که برای موفقیت در نوسان‌گیری هم مانند سایر رویکردهای حضور و فعالیت در بورس و بازارهای مالی، علاوه بر جنبه‌های فنی و به کارگیری فنون و استراتژی‌های موفق و تست شده، نسبت به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نیز اهتمام ویژه‌ای داشت، چرا که لازم است که یک نوسان‌گیر موفق تا جایی استراتژی بر اساس گپ که شرایط بازار و روند حرکتی قیمتی سهم مورد نظر اجازه می‌دهد، با روند همراه شده و اجازه رشد سودهای کسب شده را بدهد. در این راستا، تعیین حد ضرر و حد تعریف شده و هدف‌گذاری شده برای سود قابل کسب از یک معامله و میزان نقدینگی تخصیص‌یافته به یک معامله از اهم مطالب و محورهای مورد توجه برای نوسان‌گیری موفق و مستمر است.

در نهایت افزون بر همه این موارد، اختصاص زمان مناسب، کنترل خود، روانشناسی و مدیریت ذهن برای معامله‌گران (خصوصا برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت)، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک فرد برای تحقق معاملات موفق و مستمر در نوسان‌گیری، باید ابتدا مسئولیت کامل اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده و نتایج حاصل از آن‌ها را (چه این نتایج توام با کسب سود و چه توام با حصول ضرر باشند) بپذیرد. علاوه بر این، باید با کنترل هیجانات و همین‌طور استرس وارده، بتواند از اختلال در تصمیم‌گیری‌های طبیعی و عمل به استراتژی معین‌شده، جلوگیری نماید.

با توجه به کلیه موارد مذکور، در این آموزش تلاش می‌شود به هر سه بعد مثلث موفقیت در نوسان‌گیری که شامل: بحث فنی، روانشناسی و مدیریت ریسک است، پرداخته شود و شیوه آماده‌سازی برای ورود به عرصه نوسان‌گیری برای معامله‌گران نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه
  • فلسفه نوسان‌‌گیری
  • نوسان‌‌گیری، خوب یا بد؟
  • مثلث موفقیت در نوسان‌گیری
  • سوالات و تمرینات
  • بایدهای نوسان‌گیری
  • بایدهای نوسان‌گیری از بعد فنی
  • بایدهای نوسان‌گیری از بعد روانشناسی و ذهنی
  • بایدهای نوسان‌گیری از بعد مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
  • نبایدهای نوسان‌‌گیری
  • نبایدهای نوسان‌گیری از بعد فنی
  • نبایدهای نوسان‌گیری از بعد روانشناسی و ذهنی
  • نبایدهای نوسان‌‌گیری از بعد مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
  • روی چه سهمی نوسان بگیریم؟
  • روی چه سهمی نوسان نگیریم؟
  • منطق و فلسفه روش
  • برداشت نادرست از گپ
  • چارچوب نوسان‌‌گیری با استفاده از گپ‌های قیمتی
  • شناسایی گپ مناسب برای ورود
  • استراتژی‌ های (Strategia) ورود و ترید (Trade)
  • استراتژی اول
   • بر اساس فرض پر شدن گپ
   • بر اساس تداوم حرکت بعد از گپ
   • در نظرگیری گپ به عنوان یک ناحیه حمایت / مقاومت
   • ترکیبی
   • منطق و فلسفه روش
   • دیدگاه‌‌های مختلف به مقاومت
   • سوال مفهومی در مورد روش
   • پاسخ سوال مفهومی (با مثال از نماد همراه)
   • حالات مختلف ورود (مثال: نماد توریل)
   • تعیین حد ضرر در نوسان‌گیری بر اساس مقاومت (مثال: نماد توریل)
   • تعیین حد سود (مثال: نماد توریل)
   • منطق و فلسفه روش
   • سوال مفهومی
   • پاسخ سوال مفهومی
   • چگونگی ورود در استراتژی بدون سایه
   • ورود (مثال: نماد دانا)
   • حد ضرر در استراتژی بدون سایه (مثال: نماد دانا)
   • تعیین حد سود در استراتژی بدون سایه (مثال: نماد دانا)
   • تمرین حساس‌‌سازی و آمادگی
   • پاسخ تمرین حساس‌‌سازی و آمادگی
   • انواع استراتژی‌‌های پوششی نوسان‌ گیری
   • استراتژی پوششی دوطرفه
   • تمرین مفهومی در استراتژی پوششی دوطرفه
   • پاسخ تمرین مفهومی در استراتژی پوششی دوطرفه
   • استراتژی پوششی یک‌‌طرفه
   • استراتژی پوششی چندتایی
   • ورود در استراتژی‌ های پوششی
   • حد ضرر در استراتژی‌های پوششی
   • حد سود در استراتژی‌‌های پوششی
   • جابجایی استاپ (Trailing Stop)
   • تمرین روی نماد خگستر
   • پاسخ تمرین روی نماد خگستر
   • موارد تکمیلی - استراتژی پوششی در روند نزولی
   • تمرین در مورد روش‌های بالا آوردن و جابجا نمودن استاپ
   • پاسخ تمرین در مورد روش‌های بالا آوردن و جابجا نمودن استاپ
   • استراتژی پوششی چندتایی (مثال نماد فخوز در تایم فریم یک‌ساعته)
   • استراتژی پوششی چندتایی (مثال نماد ذوب در تایم فریم یک‌ساعته)
   • ملاحظات استراتژی پوششی چندتایی
   • تمرین مقایسه روش مناسب بک تست
   • پاسخ تمرین مقایسه روش مناسب بک تست
   • بک تست استراتژی نوسان‌گیری
   • مستندسازی نتایج بک تست
   • اطلاعات مورد نیاز برای ثبت
   • معیارهای ارزیابی استراتژی نوسان ‌گیری
   • آماده‌‌سازی فنی
    • تعیین عناصر محوری استراتژی
    مفید برای
    • بورس و بازار سهام

    پیش نیاز

    آنچه در این آموزش خواهید دید:

    آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

    فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

    پیش نمایش‌ها

    ۱. مقدمه

    ۲. ملاحظات مورد توجه در نوسان‌گیری

    ۳. نوسان‌گیری با شکاف قیمتی (گپ)

    ۴. نوسان‌گیری بر اساس مقاومت‌ها

    ۵. نوسان‌گیری بر اساس ویژگی‌های کندل‌ها

    ۶. پیش‌نیازها، آماده‌سازی‌ها و موارد پشتیبان در نوسان‌گیری

    آموزش‌های مرتبط با آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی

    آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

    آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

    آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal

    آموزش باینری آپشن - نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی با Binary Option

    راهنمای سفارش آموزش‌ها

    در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
    • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
    • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

    اطلاعات تکمیلی

    نام آموزش آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی
    ناشر فرادرس
    کد آموزش FVFN99063
    مدت زمان ۵ ساعت و ۸ دقیقه
    زبان فارسی
    نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
    حجم دانلود ۵۰۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

    توضیحات بیشتر

    • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
    • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
    آموزش‌های پیشنهادی برای شما

    آموزش باینری آپشن - نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی با Binary Option

    آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

    مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال - از مقدماتی تا پیشرفته

    آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal

    آموزش مقدماتی الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی

    آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی

    آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی

    آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و سرمایه گذاری در بازارهای مالی با Moving Average

    آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

    مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

    دیگر آموزش‌های این مدرس

    آموزش اثر مرکب برای موفقیت

    آموزش الگوهای شمعی یا کندل‌ استیک استراتژی بر اساس گپ در بورس و بازارهای مالی – تکمیلی

    آموزش ارزهای دیجیتال و رمزارزها و اصول سرمایه گذاری در این بازار – تکمیلی

    آموزش ارزهای دیجیتال و رمزارزها و اصول سرمایه گذاری در این بازار – مقدماتی

    نظرات

    آموزش رو دیدم از نظر مطالب گفته شده میزان تسلط مدرس، نوع ارائه و کیفیت ویدئو ها میتونم در حد متوسط هست.
    امیدوارم در زمینه بورس بتونید آموزش های قوییتر و بهتری ارائه کنید.

    بیشتر آموزش های بورس شما رو تهیه کردم و از محتوا و تسلط مدرس خیلی راضی هستم.
    تشکر از شما و مدرس گرامی

    به نظرم فقط صحبت میشه و ی سری توصیه هست. با این آموزش نباید انتظار داشته باشید نوسان گیری رو یاد بگیرید.

    اگر با نوسان گیری آشنایی ندارید، این میتونه دوره خوبی باشه تا از لحاظ ذهنی آشنا و تقویت بشید برای ورود به نوسان گیری، اما به شما یاد نمیده چه سهمی رو استراتژی بر اساس گپ پیدا کنید و 2 3 مدل استراتژی بیشتر به شما یاد نمیده. در کل اگر آشنایی قبلی دارید با بحث نوسان گیری و دنبال یه آموزش برای افزایش به دانشتون از لحاظ انتخاب سهم و تکنیکال هستید این آموزش برای شما نیست. اما اگر تازه قصد ورود به بازار رو دارید آموزش مفیدی برای علاقه مندان تازه وارد است.

    سپاس از آقای حائری بزرگوار که خیلی خوب مطالب رو شرح دادن واقعا یکی از دوره های بی نقصی بود که دیدم ، ای کاش استراتژی های بیشتری رو شرح میدادین هر چند واقعا توی این چند استراتژی معاملاتی هم که گفتین خیلی عالی و کاربردی بود. منتظر دوره های دیگه ای از شما هستیم. زنده باشید

    physiological topics in speculation | Speculation | speculation speculation with gaps | Speculation strategy | speculation with candles | speculation with resistance | technical topics in speculation | trade | Trailing Stop | آماده سازی برای نوسان گیری | آماده‌ سازی برای نوسان‌ گیری از بعد فنی | آماده ‌سازی فنی | آماده‌ سازی‌ ها در نوسان‌ گیری | استراتژی بدون سایه | استراتژی پوششی چندتایی | استراتژی پوششی در روند نزولی | استراتژی پوششی دو طرفه | استراتژی پوششی یک ‌طرفه | استراتژی ترکیبی | استراتژی نوسان‌ گیری | استراتژی ‌های پوششی نوسان‌ گیری | استراتژی های موفق | استراتژی ‌های نوسان‌ گیری | استراتژی‌ های ورود و ترید | اطلاعات مورد نیاز برای ثبت | بازارهای مالی | بایدهای نوسان گیری | بایدهای نوسان‌ گیری از بعد فنی | برداشت نادرست از گپ | بعد ذهنی در نوسان گیری | بعد روانشناسی و ذهنی در نوسان گیری | بعد فنی در نوسان گیری | بک تست استراتژی نوسان گیری | بک تست استراتژی نوسان‌گیری | بورس | پر شدن گپ | پیش نیازها در نوسان گیری | تداوم حرکت بعد از گپ | تعیین حد سود | تعیین حد سود در نوسان گیری | تعیین حد ضرر | تعیین حد ضرر در نوسان گیری | تعیین عناصر محوری استراتژی | جابجایی استاپ در نوسانگیری | حد سود | حد سود در استراتژی بدون سایه | حد سود در استراتژی‌ های پوششی | حد سود در نوسان‌ گیری | حد ضرر | حد ضرر در استراتژی بدون سایه | حد ضرر در استراتژی‌ های پوششی | حد ضرر در نوسان ‌گیری | حد هدف گذاری شده | روانشناسی در نوسان گیری | روانشناسی و مدیریت ذهن | روش بالا آوردن استاپ | روش جابجا نمودن استاپ | رویکرد موفقیت در نوسان ‌گیری | ژورنال‌ نویسی | سرمایه گذاری بلندمدت | سود قابل کسب از یک معامله | سیستم دو بخشی | شکاف قیمتی | شناسایی سهم | شناسایی گپ مناسب برای ورود | عدم امکان ورود | فعالیت در بورس و بازارهای مالی | فلسفه نوسان گیری | فنون نوسان گیری در بورس | کسب سود از تفاوت قیمت خرید و فروش | مثلث موفقیت در نوسان گیری | مدیریت ذهن برای معامله گران | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک در نوسان گیری | مدیریت سرمایه | مستندسازی نتایج بک تست | ملاحظات مورد توجه در نوسان گیری | منطق و فلسفه روش | موارد پشتیبان در نوسان‌ گیری | موفقیت در نوسان گیری | میزان نقدینگی تخصیص یافته به یک معامله | ناحیه حمایت | ناحیه مقاومت | نبایدهای نوسان گیری | نقطه ورود به سهم | نوسان گیری | نوسان گیری از بعد روانشناسی | نوسان‌ گیری از بعد روانشناسی و ذهنی | نوسان‌ گیری از بعد فنی | نوسان گیری از بعد مدیریت سرمایه | نوسان گیری با شکاف قیمتی | نوسان گیری با عبور از سقف قیمتی | نوسان گیری با گپ | نوسان ‌گیری با گپ قیمتی | نوسان گیری بر اساس مقاومت ها | نوسان‌ گیری براساس ویژگی‌ های کندل ‌ها | نوسان گیری در بازه های زمانی کوتاه مدت | نوسان گیری در بورس | نوسان گیری موفق | نوسان‌گیری بر اساس ویژگی‌ های کندل‌ ها | ورود در استراتژی بدون سایه | ورود در استراتژی‌ های پوششی | ورود در نقطه مناسب | وسان‌ گیری بر اساس مقاومت | ویژگی های کندل ها

    آشنایی با ۴ نوع گپ قیمت در بازار ارزهای دیجیتال!

    طی چند ماه گذشته موضوع بحث جامعه ارزهای دیجیتال حول محور گپ یا شکاف های قیمتی موجود در نمودار قراردادهای آتی بیت کوین CME (بازار بورس شیکاگو) بوده است. بیت کوین به طور شبانه روزی در صرافی های بزرگ مورد معامله قرار می گیرد اما روزهای آخر هفته در CME معامله این ارز دیجیتال صورت نمی گیرد. این موضوع اغلب با شروع مجدد معاملات در CME باعث ایجاد شکاف یا یک فضای خالی در نمودار قراردادهای آتی می شود.

    یک جمله معروف در فیزیک وجود دارد که می گوید “طبیعت از خلاء تنفر دارد.” این جمله ای است که به ارسطو نسبت داده شده است، اما بعدا توسط ذره گراهایی نظیر اپیکور و لوکرتیوس مورد انتقاد قرار گرفت که در طبیعت هیچ خلایی وجود ندارد، زیرا طیف چگال تر پیرامون ماده، بلافاصله خلاء موجود را پر می ‌کند. مردم این مفهوم را گسترش داده اند تا جایی که امروزه در بسیاری از جنبه های زندگی از جمله تجارت و تجزیه و تحلیل تکنیکال کاربرد دارد.

    شکاف‌ های قیمت یا همان گپ‌ ها یا به تعبیر ژاپنی‌ ها پنجره، یکی از مهم‌ ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به شمار می رود. کلاً منظور از گپ ‌های قیمتی این است که در آن حیطه قیمتی هیچ گونه معامله‌ ای توسط معامله‌ گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه‌ توخالی در نمودارها شده که هر یک از این GAPZONE ها یا به‌ اصطلاح محدوده ‌ای که معامله ‌ای در آن صورت نگرفته، می ‌تواند معرف یک ‌روند در آن ناحیه باشد. گپ ‌ها به‌ طورکلی به ‌صورت صعودی و نزولی معرفی می‌ شوند.

    باید عنوان کرد که گپ یک فضای پر نشده یا فاصله ای در نمودار است که به دلیل نوسان شدید ایجاد می شود. در روند صعودی، گپ قیمت هنگامی ایجاد می‌ شود که بالاترین قیمت یک کندل کمتر از پایین ترین قیمت کندل بعد از خود باشد. برعکس در روند نزولی، گپ قیمت هنگامی رخ می دهد که پایین ترین قیمت یک کندل بیشتر از بالاترین قیمت کندل بعدی باشد.

    گپ ها معمولا در بازار، بخصوص بازار سهام رخ می دهند و می توانند اطلاعات و چشم اندازهای خوبی در مورد حرکات اصلی بازار ارائه دهند. یک گپ وقتی بوجود می آید که قیمت بسته روز قبل و قیمت باز روز بعد با هم تفاوت داشته باشد. در زمان هایی که فراریت قیمت زیاد باشد گپ های میان روزی نیز ایجاد می شود.

    ۴ نوع گپ قیمت وجود دارد که هر کدام به روش های مختلفی مورد معامله قرار می گیرند. ضروری است که سرمایه گذاران بتوانند بین آنها تفاوت بگذارند.

    گپ شکست (Breakaway gap): گپ شکست، نوعی گپ یا شکاف قیمتی است که بر روی سطوح حمایت و یا مقاومت بوجود می آید. این گپ هنگامی مشاهده می ‌شود که قیمت از روند بدون تغییر، دارای یک نوسان قوی باشد. این گپ در ترکیب با الگوهای مشخص در نمودارهایی مانند محدوده های معاملاتی یا مثلث های صعودی و نزولی، برای معامله گران بسیار مفید واقع خواهد شد. گپ شکست با حجم معاملات چشمگیر پس از آن، نشانه ای از روند قوی است و پر شدن آن بعید به نظر می‌ رسد.

    گپ رایج (Common gap): همانطور که از اسم این گـپ ها پیداست، کاملا عادی هستند و چیز خاصی در خود ندارند. این گـپ ها معمولا زمانی بوجود می آیند که بازار در حالت بغرنج قرار داشته باشد. اندازه گپ های معمولی نیز بزرگ نیست و در اکثر موارد نیز به سرعت پر می شوند. این گپ به نام گپ الگو، گپ معاملاتی و گپ موقت نیز شناخته می‌ شود. معامله گران این نوع گپ را اغلب در محدوده های معاملاتی و طی نوسان sideway یا همان نوسان متراکم مشاهده می ‌کنند. این گپ ها اغلب پر می‌ شوند، اما اطلاعات بسیار کمی در خصوص شرایط قیمت پس از وقوع خود را ارائه می ‌دهند. این گپ به ندرت در الگوی قیمت نمودارها وجود دارد. باید عنوان کرد که این گپ صرفا محدوده ای است که حداقل مقدار معاملات برای پر کردن گپ وجود دارد.

    گپ خستگی (Exhaustion gap): گپ خستگی معمولا در انتهای روندهای بزرگ اتفاق می افتد. در این حالت قیمت گپ پایانی را در جهت روند ساخته و سپس قیمت بر می گردد. این گپ، بعد از یک حرکت تند یا طولانی ‌مدت اتفاق می‌ افتد و معمولا قبل از آن شکاف ‌هایی قرار می ‌گیرند و معمولا با افزایش شدید حجم معاملات همراه است. این گپ نشان ‌دهنده‌ پایان روند فعلی است و در حقیقت، معامله‌ گران از روند موجود در بازار خسته شده ‌اند که استراتژی بر اساس گپ این امر نیز باعث تشکیل این گپ می‌ شود و در این نوع گپ نیز حجم معاملات به‌ صورت سنگینی افزایش پیدا می کند، بنابراین این نوع شکاف می ‌تواند به‌عنوان یک شکاف ادامه‌ دهنده نیز محسوب شود، ولی دو عامل باعث تشخیص خواهند شد؛ اولا، اینکه در پایان یک‌ روند صعودی یا نزولی است؛ ثانیا، با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه خواهد بود. این گپ ها، محتمل ترین گپ هایی هستند که باید پر شوند.

    گپ اندازه گیری (Measuring gap): به اسم گپ فرار یا گپ ادامه دهنده نیز شناخته می ‌شود. این نوع گپ در میانه الگوی قیمت رخ می ‌دهد و نشانه ای از هجوم خریداران یا فروشندگانی است که عقیده و نظر مشترکی در مورد آینده دارایی ها دارند. گپ های اندازه گیری طی روند بدون تغییر یا محدوده ازدحام رخ نمی ‌دهد، بلکه طی کاهش یا افزایش سریع قیمت رخ می دهند. گپ های فرار معمولاً برای مدت زمان قابل توجهی پر نمی شوند. این نوع از گـپ در طی یک روند رخ می دهد. اگر این گپ در یک روند صعودی رخ دهد، نشان دهنده ادامه حرکت صعودی خواهد بود و اگر در روند نزولی رخ دهد نیز حاکی از وارد شدن فروشندگان بیشتر و ادامه روند نزولی می باشد. البته مشاهده این گـپ ها دلیلی بر ورود بی موقع به بازار نیست، بلکه باید آن را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید.

    توجه به حجم معاملات می ‌تواند به شناخت و تمایز گپ اندازه گیری و گپ خستگی کمک کند. به طور معمول، حجم معاملات زیاد قبل از گپ خستگی رخ می‌ دهد. یکی از اشتباهات رایجی که در خصوص گپ ها رخ می دهد، اشتباه کردن در شناخت گپ اندازه گیری و گپ خستگی است. این موضوع می ‌تواند باعث شود که سرمایه گذار خود را در وضعیت اشتباه قرار دهد و طی نیمه دوم روند صعودی نتواند سود خوبی به دست آورد.

    گپ خستگی و گپ اندازه گیری، نوسان قیمت را در جهت های مخالف یکدیگر پیش بینی می‌ کنند، بنابراین شناخت تفاوت های هر کدام بسیار ضرورت دارد. هم‌چنین این نکته قابل ذکر است که به محض پر شدن یک گپ، توقف آن بعید به نظر می‌ رسد، زیرا هیچ محدوده حمایتی یا مقاومتی آنی در این گپ وجود ندارد.

    حرف پایانی

    احتمال وقوع گپ های اندازه گیری یا گپ های شکست به مراتب کمتر از گپ متداول و گپ خستگی می باشد. درک تفاوت بین انواع گپ ها می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران در کسب و کار در هر بازاری کمک کند.

    اولویت تاچ شدن گپ لول ها

    این موضوع بحث بسیار جذابی هست و همانطور که قطعا تا حالا خیلی ها متوجه این موضوع شده اند بازار برخلاف انتظار ما لول های یک روز را طی همان روز تاچ نمی کند در ادامه روند جاری جهت تکمیل لولهای از قبل باقی مانده حرکت می کند.

    آیا الویت تاچ شدن این نقاط قابل تعیین است ؟

    جواب هم آری هست هم خیر !

    اولویت تاچ شدن قیمت ها – طبق مشاهدات انجام شده روی سرورهای محاسباتی ، براساس تاچ شدن به محض ایجاد است. آمارهای موجود در سایت هم وقتی نشان می دهد که بیش از نیمی از سطوح اعلام شده در کمتر از یک روز تاچ می شوند گویای همین موضوع است.

    اما موضوع به همین سادگی نیست که ما یکسری نقاط را داشته باشیم و پشت سر هم بتوانیم پوزشن بگیریم . اگر چنین بود که دیگر بازار از کنترل خارج میشد و هرکسی با داشتن این نقاط میتوانست میلیاردها دلار سود بسازد و نظام تمام بازارهای مالی از هم فرو می پاچید.

    اما آیا دستهایی پشت پرده هستند که اجازه سود کردن را به ما نمی هند؟

    قطعا به شما اعلام می کنیم که خیر هیچ دست پنهانی در بازار وجود ندارد ، اما عاملی در بازار وجود دارد که ماهیت اصلی بازارهای مالی است به نام عرضه و تقاضا که در ادامه تاثیراتش در بازار را توضیح می دهیم.

    عامل عرضه و تقاضا و تاثیراتش در بازار

    باید اول توضیحاتی در مورد Liquidity Provider ها بدهیم و اساس انجام معاملات در بازار فارکس. البته جهت سهولت در توضیح موضوع علیرغم وجود اشکالات فنی سعی شده تا توضیحات کاملا ساده و گیرا مطرح شود.

    همانطور که می دانید فرایند ورود و خروج به معاملات در بازار به آن صورتی که ما در متاتریدر می بینیم نیست !
    یعنی برای خروج از معاملات ما در بازار مفهومی به نام Close نداریم بلکه وقتی پوزشن خریدی ایجاد می شود با پوزشن فروش تسویه می شود و وقتی پوزشن فروشی ایجاد می شود با پوزشن خرید تسویه می شود که در پلتفرم متاتریدر به صورت Close نمایش داده می شود.

    بنابراین دریافتیم که به ازای معاملات خرید ما باید معاملات فروشی وجود داشته باشد و برعکس.
    این امر بیانگر چه موضوعی است ؟ یعنی Liquidity Provider ای که به بروکر شما سرویس می دهد باید معامله ای داشته باشد که بتواند بدون سود و ضرر آن را به شما تخصیص دهد. اما معامله یک تریدر خرد به فرض یک لات است که با لوریج ۱به ۱۰۰ در حدود ۱۰۰۰ دلار می شود. و این مقدار عددی بسیار بسیار ناچیز در دریای شناور سرمایه های موجود در این بازار است و یک سرویس دهنده نمی تواند به ازای تک تک این معاملات خرد معاملاتی در بازار ایجاد کند.

    آنچه که در واقعیت این بازار رخ می دهد این است که LP ها در مناطق مختلفی خرید و فروشهایی دارند که طرفشان بانکها و LP های دیگر است در واقع یک سبد ارزی بسیار بزرگ دارند. دارایی های بانکها و LP ها هم همگی به صورت تک ارز بوده و مفهومی به اسم جفت ارز ندارند یعنی مجموعه ای از میلیاردها دلار امریکا ، پوند انگلیس ، یورو و غیره – که به دقت خریداری و مدیریت می شوند که چگونگی این امر از حوصله این مطلب خارج است و همین تنوع به ما امکان انجام معاملات مختلف بر روی برابری جفت ارزها را می دهد.

    معاملات LP ها غالبا مجموعه ای از سودها و ضررها را برای این مجموعه ها می سازد که مجموعه تحلیلگران آن سازمان وظیفه به حداقل رساندن ضرر حجم بسیار بالایی از معاملات در نقاط مختلف بازار را بر عهده دارند و اگر بتوانند حتی این مجموعه عظیم را علاوه بر بالانس نگه داشتن کمی هم مثبت کنند مشمول پاداشهای زیادی می شوند زیرا در سرمایه های بسیار بزرگ درصد بسیار کم هم مبلغ قابل توجهی است.

    اصل در این سازمان ها ۱- بر ثابت نگه داشتن ارزش دارایی ارزی ۲- کسب هرچه قدر سود با ریسکی نزدیک به صفر است.

    پس متوجه شدیم LP ها در نقاط مختلف بازار خرید ها و فروشهایی را انجام می دهند و به دلیل اختلاف حجم قابل توجهی که دارند ما با استفاده از مکانیزمی که اسمش را گپ لول گذاشتیم که همان اختلاف حجم معاملاتی است رد پای ورود این سرمایه های بزرگ را شناسایی می کنیم.

    اشباع خرید و اشباع فروش

    از سوی دیگر بحث بسیار مهمی وجود دارد تحت عنوان اشباع خرید و اشباع فروش در بازار

    هیچ مجموعه ای چه بانک چه LP ها نمی توانند همیشه خریدار مثلا دلار باشند یا همیشه فروشنده ارزی باشند بلکه همیشه باید توازنی در سبدهایشان ایجاد کنند که ریسک آنها را به حداقل برساند دقیقا به همین دلیل پس بعد از مدتی شروع به تسویه معاملاتشان و متعادل ساخت سبد ارزی خود می نمایند.

    وقتی که مثلا یک LP مقدار دلارش بیش از اندازه نیازش بشود دلار مازاد خود را در شبکه بانکی جهانی عرضه می نماید که طی این اقدام با توجه به افزایش عرضه دلار ، ارزش دلار آرام آرام کاهش می یابد و جفت ارزهای وابسته به دلار تغییراتی را شاهد خواهند بود ، مثلا جفت ارز دلار/ین ژاپن شاهد کاهش برابری و پوندانگلیس/دلار شاهد افزایش برابری خواهد بود و برعکس این موضوع هم در جهت خرید یک ارز و افزایش تقاضا و بالطبع افزایش ارزش آن وجود دارد.

    این موضوع فلسفه ایجاد اندیکاتورهای تعیین اشباع بازار است که همه به خوبی میدانیم هیچ کدام در بازارهای مختلف نتیجه قابل قبولی ندارند اما علت به وجود آمدن این دیدگاه اشباع خرید و اشباع فروش این بوده است که دریابیم بزرگان بازار به چه صورت بازی خواهند کرد و قدم بعدی آنها را حدس بزنیم.

    مشکل دیگر اندیکاتور (همه اندیکاتورها) ، ثابت بودن دوره آنهاست که کاملا ناقص و محدود است زیرا دلیلی وجود ندارد که همیشه مثلا وضعیت یک LP به ازای دوره های فرضا ۵ روزه یا ۱۴ روزه به وضعیت اشباع برسد و این موضوع کاملا تصادفی و متاثر از عرضه و تقاضای موجود در بازار می باشد.

    با تمام این توصیفات متاسفانه باید بگوییم که ما اگرچه ممکن است در برخی شرایط بتوانیم اولویت حرکت قیمت به سمت نقاط را مشخص کنیم اما این درصد شاید در کمتر از نیمی از زمان بازار باشد.

    ما فقط می توانیم رد پای حرکت کارگزاری ها ، بانکها و LP ها را در بازار شناسایی کنیم که به کمک گپ لول این اتفاق با بیشتر دقت ممکن رخ می دهد و در کنارش باید با شناسایی روند حاکم بر بازار تشخیص بدهیم که کدام سطوح در حال استراتژی بر اساس گپ تسویه هستند.

    پس روشن شد که ما تریدرهای خرده پا در کجای این بازار جای داریم و متاسفانه برخلاف نظر همه که دنبال پیش بینی های عجیب غریب از آینده بازار هستند باید بپذیریم هیچ کس نمی تواند آینده بازار را به درستی و دقت بالایی پیش بینی کند و فقط میتوانیم دنباله روی عرضه و تقاضایی باشیم که در این بازار رخ میدهد.

    اگر بدانیم در چه نقاطی قرار است تسویه ها صورت بگیرد و بتوانیم تشخیص دهیم که الان وضعیت ارزها در وضعیت اشباع هستند یا نه و یا اینکه جهت حدودی حرکت بازار را درست تشخیص بدهیم میتوانیم از این بازار کسب سود کنیم.

    بنا بر توضیحات فوق قطعا متوجه شده اید که علت اینکه تمام سیستمهای معاملاتی که برگذشته بازار استوار هستند چه سیستم های اندیکاتوری و چه حتی حمایت و مقاومت های تکنیکی که اگرچه در ظاهر جذاب هستند اما در واقع بارها و بارها دیده ایم که بازار آنها را شکسته و به سمت اهداف خودش حرکت کرده ، نمی توانند به صورت مستمر یک سودآوری نسبی داشته باشند همین امر هست که از واقعیت بازار فاصله زیادی دارند و پیرو نتیجه عرضه و تقاضا یعنی قیمت هستند آنهم تازه با یک دوره اختلاف مثلا ۱۰ یا ۲۰ کندله! درصورتی که ما در گپ لول صحبت از ذات بازار یعنی همان عرضه و تقاضا داریم.

    نمودارهای مختلف روانشناسی و غیره – در معاملات هم که نشان میدهند وقتی بازار مثلا صعود خودش را تکمیل کرده و ما تازه قصد وارد شدن به بازار را داریم همین است که ما هیچ وقت نتوانسته ایم دست بازیگران بزرگ را بخوانیم و تشخیص بدهیم که جریان بازار به چه دلیل ، به کدام جهت و برای چه هدفی در حرکت است که این امر در گپ لول تا حد زیادی قابل تعیین و تشخیص شده است.

    ضمنا قویا پیشنهاد میکنیم کمی نگاه خودمان را به بازاری به این عظمت تغییر بدهیم و تصور نکنیم که با یک فلش خرید و فروش یک اندیکاتور در این بازار موفق میشویم.

    متاسفانه چون آنقدر روشها و ابزارهای ساده لوحانه در این بازار دیده ایم ، متاسفانه فکر میکنیم که بازار فارکس به همین سادگی است و هنگامیکه روشی قوی ارائه میشود که نگاهی مفهومی به بازارهای مالی دارد و دقیقا روی اصل و ذات بازار دست میگذارد و سعی میکند واقعیات پیچیده بازار را به ساده ترین و قابل استفاده ترین شکل ممکن مطرح نماید به نظر عجیب و غیرکاربردی به نظر می رسد اما اگر کسی به استفاده از آن مسلط شود قطعا بی نیاز از هیچ ابزاری می تواند از این بازار کسب سود کند.

    در گپ لول شما به ماهیت بازار دسترسی دارید یعنی ردپای بازیگران اصلی بازار با استفاده از عرضه و تقاضاهایی که به طور غیرمعمول ایجاد میکنند و در آینده تسویه خواهند شد.

    ما بصورت روزانه اهداف آینده بازار را ارائه می کنیم :

    آمارهای چند ساله نشان می دهند که این اهداف در ۹۸% موارد تاچ شده اند !

    تمامی آمارها در سایت ما بصورت رایگان در دسترس شماست ، آنها را بررسی کنید .

    گپ‌ در فارکس و انواع آن

    بعد از مدتی حضور در بازار فارکس متوجه خواهید شد که ایجاد شدن گپ‌های قیمتی امری رایج است و شما به راحتی می‌توانید آنها را در نمودار شناسایی کنید.
    این گپ‌ها بیشتر زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت‌های پایانی و آغازی دو کندل با یکدیگر تلاقی نداشته باشند.
    در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم گپ‌های مختلف قیمت را بررسی کرده و سرنخ‌هایی را برای انجام معامله با آنها ارائه دهیم.

    گپ چیست؟

    زمانی که قیمت آغازی کندل نسبت به قیمت‌های پایانی نوار قبلی به سمت بالا یا پایین (به شدت) حرکت کند، گپ‌ها در نمودارها ظاهر می‌شوند.
    این روند مانع از همپوشانی اندیکاتورهای معاملاتی نسبت به یکدیگر می‌شود.

    معمولاً کندل‌های نمودارهای معاملات فارکس از همان جایی باز می‌شوند که کندل قبلی متوقف شده است.
    پس از کامل شدن دوره، کندل ظاهر می‌شود و راه را برای دوره جدید باز می‌کند.
    کندل جدید بلافاصله پس از پایان آخرین دوره باز می‌شود.

    گپ در فارکس

    توجه داشته باشید بازار اسپات فارکس در طول ساعات معاملاتی مداوم، نقدینگی بالایی دارد.
    به این ترتیب ایجاد گپ قیمتی بین بازار بسته شده و هفته معاملاتی جدید امری تعجب برانگیز نیست.
    به این نوع گپ، گپ آخر هفته می‌گویند.

    از جمله دلایل مهم برای رخ دادن گپ‌ها پس از پایان تعطیلات آخر هفته وقوع رویدادهای اقتصادی یا سیاسی در زمان بسته بودن بازارها است.
    در این شرایط بازار با عدم بالانس عرضه و تقاضا رو به رو شده و به این ترتیب کار خود را آغاز خواهد کرد.

    پس از بازگشایی بازار فارکس ، هر رویداد خبری قابل توجهی که در آخر هفته رخ می‌دهد، فوراً بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.
    همین امر باعث می‌شود که جفت ارزها، تحت تاثیر اخبار، روند صعودی یا نزولی را طی کنند.

    انواع گپ‌ها

    در حالی که بیشتر گپ‌های فارکس بعد از تعطیلات آخر هفته اتفاق می‌افتند، در برخی موارد، معامله‌گران در طول هفته نیز شاهد گپ‌هایی خواهند بود.
    در اینجا به چند نوع گپ متداول که در طول هفته رخ می‌دهند اشاره خواهیم کرد:

    گپ‌های ادامه دار

    این گپ‌ها بیشتر در میانه روندها اتفاق می‌افتند.
    در طول یک روند صعودی، گپ صعودی نشان دهنده تداوم روند است در همین راستا خریداران بیشتری نیز برای افزایش قیمت‌ها وارد بازار معاملات می‌شوند.
    در اغلب مواقع چنین گپ‌هایی به اندازه کافی پایدار نیستند.
    باید گفت که تغییرات شدید قیمت نشان دهنده تغییر در داینامیک فروشنده و خریدار است.

    گپ‌ در فارکس

    گپ‌های Breakaway

    در معاملات فارکس با استفاده از گپ‌های قیمت، معامله‌گران از اصطلاح «breakaway gap» برای شناسایی تغییرات مطلوب قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند.
    معمولاً زمانی که قیمت‌ها از محدوده‌های معاملاتی خاص خارج می‌شوند، معامله‌گران اغلب می‌توانند گپ‌های استراتژی بر اساس گپ Breakaway را مشاهده کنند.
    همچنین آنها می‌توانند شاهد چنین گپی در روند معکوس باشند.

    گپ خستگی یا Exhaustion Gap

    این نوع گپ بیشتر در میانه یک دوره روند اتفاق می‌افتد.
    معمولاً، قبل از معکوس شدن روند، گپ نهایی در جهت روند ایجاد می‌شود که نشانه‌ای از خستگی روند است.
    در این شرایط کارشناسان به معامله‌گران فارکس توصیه می‌کنند که تا کامل شدن کندل صبر کنند.
    این کندل می‌تواند تغییر جهت قیمت را تأیید کند و مانع از دریافت سیگنال‌های معاملاتی غلط شود.

    گپ معمولی

    اکثر افراد در دنیای فارکس این گپ را جزو کم اهمیت‌ترین گپ‌ها می‌دانند به این علت که چنین گپ قیمتی می‌تواند در هر موقعیتی ظاهر شود.
    اغلب معامله‌گران فارکس که در بازه‌های زمانی کوتاه معامله می‌کنند از آن برای معاملات درون‌ روزی استفاده می‌کنند.

    چگونه با استفاده از گپ‌ها در فارکس معامله کنید؟

    برخی از معامله‌گران، جفت ارزهای خاصی را برای کشف گپ‌های فارکس و استفاده از آنها در استراتژی معاملاتی خود انتخاب می‌کنند.
    از سوی دیگر، بسیاری از معامله‌گران نیز از انجام معاملات بر اساس گپ‌ها اجتناب می‌کنند زیرا معتقدند گپ‌ها در نمودارها به ندرت کامل می‌شوند.

    بازار دائما در حال حرکت و غیر قابل پیش بینی است.
    به همین دلیل می‌توان گفت انجام چنین معاملاتی مانند سایر روش‌ها، قانون خاصی برای کسب سود ندارد.
    بازار فارکس در طول هفته کاری فعال است.

    اکثر معامله‌گران موفق این گپ‌ها را در زمان بازگشایی بازارها (یکشنبه‌ها) و پایان کار آنها (جمعه) تحت نظر می‌گیرند.
    معمولا گپ‌ها در نمودارها به شکل کندل‌های بزرگ ظاهر می‌شوند.
    به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند با تغییرات کندل درباره ثبت پوزیشن خود در جهت ایده‌آل تصمیم‌گیری کنند.

    چگونه می‌توان ریسک را به حداقل رساند؟

    از آنجا که ایجاد گپ در بازار فارکس تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، میزان ریسک معامله با آن در مقایسه با سایر معاملات نیز بیشتر است.
    بنابراین، تا زمانی که مهارت معاملاتی کافی در مورد نحوه عملکرد گپ‌ها در فارکس به دست نیاورید، نباید معامله کنید.

    برای تعیین فرصت‌های معاملاتی مناسب در بازار باید صبور باشید.
    به شما پیشنهاد می‌دهیم قبل از ورود به معاملات لایو حتما این استراتژی را در حساب دمو تمرین کنید و با آمادگی مناسب وارد بازار معاملات شوید.
    در معامله با برخی جفت ارزها با گپ قیمتی بیشتری مواجه می‌شوید.

    به عنوان مثال، بات تایلند به اندازه دلار آمریکا یا یورو نقدینگی ندارد.
    بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که با گپ‌های قیمتی بیشتری مواجه شوید.
    اگر می خواهید براساس روند‌های ایجاد شده در بازار فارکس پیش بروید، بهتر است با جفت ارزهای اگزاتیک معامله کنید.
    این ارزها به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهند و در نتیجه آن شاهد گپ‌های قیمت خواهید بود.

    استراتژی‌های جذاب معاملاتی پرایس اکشن

    اسراتژی معاملاتی پرایس

    استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن تنها به تفسیر کندل ها، الگوهای کندل استیک، حمایت و مقاومت، تحلیل پیوت پوینت، تئوری موج الیوت و الگوهای نمودار بستگی دارد. این استراتژی‌ها اغلب با تحلیل قیمت و حجم (VPA) که در آن حجم با پرایس اکشن تفسیر می‌شود تا تصویر شفاف‌تری از وضعیت سهام نشان داده شود، اشتباه می‌شوند.

    در این مقاله به بررسی تعدادی از بهترین استراتژی‌ها و الگوهای پرایس اکشن می‌پردازیم تا دید بهتری بدست آورید

    آموزش ارز دیجیتال به صورت غیرحضوری و کاملا جذاب است

    6 استراتژی معاملات پرایس اکشن:

    • outside bar در حمایت یا مقاومت

    یک مثال در مورد outside bar صعودی برای افرادی که با outside bar آشنا نیستند، زمانی است که کف قیمت فعلی از کف قیمت روز گذشته بالاتر باشد، اما افزایش قیمت‌ها و نقاط بسته شدن بالای سقف قیمت روز قبل باشند.

    مثال نزولی این مورد همان تنظیمات است، برعکس پرایس اکشن.

    آموزش ارزهای دیجیتال با تدریس استاد کریمی شاد ، برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیحیتال مراجعه نمایید

    6 استراتژی پرایس اکشن

    بنابراین، موضوع تنها به یافتن یک کندل استیک بیرونی و قرار دادن یک معامله مربوط نمی‌شود. همان‌گونه که در نمودار بالای NIO مشاهده می‌کنید، بهتر است تا یک روز بیرونی پس از یک شکست بزرگ در روند را شاهد باشید. در مثال NIO، برای تقریباً 3 ساعت در یک نمودار 5 دقیقه‌ای پیش از شروع شکست، شاهد روند صعودی بودیم.

    پس از شکست، NIO با یک روز نزولی بیرونی (outside down day) پایان یافت که در بعدازظهر به فروش منجر شد.

    • جهشی در سطح حمایت

    جهش زمانی اتفاق می‌افتد که یک سهام کف یک رنج معاملاتی را تست کند تا فوراً به رنج بازگردد و روند جدید را تغییر دهد. بر اساس آنچه Jim Forte گفته است: جهش‌ها، سقوط‌ها و تست‌ها معمولاً در اواخر رنج معاملاتی روی می‌دهند و به بازار و بازیکنان غالب آن اجازه می‌دهند تا سرمایه موجود را به‌صورت قاطع پیش از آغاز یک کمپین افزایش قیمت تست کنند.

    حجم می‌تواند زمانی که یک جهش تأیید می‌شود کمک‌کننده باشد؛ با این‌وجود تمرکز این مقاله بر بررسی استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن است تا به کندل استیک‌ها نیز توجه کنیم.

    تفسیر غلط و رایج جهش‌ها در میان معامله‌گران، انتظار کشیدن برای آخرین کف جهش برای نفوذ است. برای روشن شدن مطلب، در صورتی یک جهش می‌تواند رخ دهد که قیمت سهام به 1% تا 2% کف سوئینگ برسد.

    تنظیمات معاملاتی به‌ندرت مطابق خواسته‌های شما پیش می‌روند، بنابراین وسوسه برای چند سنت اهمیتی ندارد. برای درک بیشتر لطفاً به مثال زیر از تنظیمات یک جهش توجه کنید.

    جهش در سطح حمایت

    بازگشت جهش

    توجه کنید که تاکنون به کف قبلی نفوذی صورت نگرفته است، اما با توجه به پرایس اکشن می‌توان گفت که سهام از کف قیمت بازگشت داشته است. ازاین‌رو، یک معامله طولانی صورت گرفته است.

    • inside bar ها پس از شکست

    inside bar ها زمانی اتفاق می‌افتند که کندل استیک‌ها بسیاری با شروع پرایس اکشن با یکدیگر جمع شده‌اند تا ناحیه حمایت یا مقاومت ایجاد کنند. کندل استیک‌ها زمانی که معامله‌گران حاکم بازار را تحت‌فشار قرار می‌دهند تا سهام بیشتری را در خود جمع کند، درون سقف یا کف یک نقطه سوئینگ قرار خواهند گرفت.

    ازنظر تئوری، چیزی شبیه شکل زیر ایجاد می‌شود:

    falling three raising

    برای به تصویر کشیدن مجموعه‌ای از inside bar ها پس از یک شکست، لطفاً به نمودار روزانه NIO نگاهی بیندازید.

    inside bar پس از شکست

    این نمودار NIO کاملاً منحصربه‌فرد است زیرا پس از تلاش چهارم یا پنجم برای کاهش سقف قیمت، بازار شاهد یک شکست بود. سپس inside bar ها حاضر به پس دادن سودهای به‌دست‌آمده از شکست نشدند. سپس NIO در ادامه روز همچنان افزایش یافت.

    لطفاً توجه کنید که inside bar ها نیز می‌توانند پیش از یک شکست روی دهند که این موضوع احتمالات را در مورد این‌که بازار به ناحیه مقاومت برسد را تقویت می‌کند.

    مزیت دیگر inside bar ها این است که ناحیه حمایتی برای شما ایجاد می‌کند تا حد خود را در زیر آن قرار دهید. به‌ این‌ترتیب حد را در یک اندیکاتور یا کف یک کندل استیک قرار نمی‌دهید.

    این یک استراتژی متداول است. این پول بک‌ها سریع اغلب حرکت‌های بالاتر قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

    • کندل هایی با سایه بلند

    کندل استیک با سایه بلند، یک تنظیم معاملات روزانه رایج دیگر است. به این کندل‌ها اغلب کندل‌های چکش یا ستاره دنباله‌دار می‌گویند.

    این تنظیمات شامل یک گپ بالا یا پایین در صبح می‌شود که فشاری پس‌ازآن وجود دارد که پس‌ازآن فروکش می‌کند. این پرایس اکشن یک سایه بلند ایجاد می‌کند. بیشتر مواقع، این پرایس اکشن احتمالاً دوباره تست می‌شود.

    علت این است که بسیاری از معامله‌گران، دیر وارد این پوزیشن‌ها می‌شوند که سبب شکست آن‌ها در معامله هنگام بازگشت می‌شود. زمانی که مجبور به فروش می‌شوند، فشار متقابل کاهش خواهد یافت و بازار مجدداً صعودی خواهد شد. این موضوع معمولاً به یک افزایش مجدد منجر می‌شود.

    اکنون به ذکر چند مثال می‌پردازیم:استراتژی بر اساس گپ

    کندل با سایه بلند

    آیا در این نمودارهای می‌توانید پرایس اکشن موجود را ببینید؟

    توجه کنید که NIO پس از سایه‌های بلند، تعدادی insider bar را در جهات مختلف پیش از شکست ایجاد می‌کند. پس‌ازاین شکست، بازار در جهت روند جدید به حرکت ادامه خواهد داد.

    • اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های روزانه

    آیا تاکنون عبارت «تاریخ خود را تکرار می‌کند» را شنیده‌اید؟ معامله‌گری نیز مشابه آن است.

    به‌عنوان یک معامله‌گر این‌که اجازه دهید تا احساسات و امید شما بر منطقتان غلبه کند کار ساده‌ای است. قصد ما این است تا نمودار قیمت و منابع را بررسی کنیم.

    واقعیت همیشه به این شکل نیست.

    معامله‌گران در بازارهای موردعلاقه خود زندگی کرده و نفس می‌کشند. با توجه به سطح درست سرمایه‌داری، این معامله‌گران منتخب می‌توانند نوسانات قیمت این سهام را نیز کنترل کنند.

    با دانستن این موضوع، برای درک بهتر پرایس اکشن سهامی که با آن‌ها به‌صورت روزانه آشنا نیستید، چه می‌توانید انجام دهید؟

    اندازه‌گیری سوئینگ‌های قیمت روزهای گذشته، بهترین نقطه برای شروع است.

    زمانی که تحلیل را آغاز می‌کنید، متوجه می‌شوید که درصد مشخصی از حرکت‌ها در نمودار مشاهده خواهند شد. برای مثال، شاید متوجه شوید که پنج حرکت آخر بازار همه 5% تا 6% بودند.

    اگر شما به معاملات سوئینگ مشغول هستید، رنجی بین 18% تا 20% را شاهد هستید. در انتها نباید انتظار داشته باشید تا بازارها شاهد سوئینگ دو تا سه برابر سوئینگ‌های پیشین خود باشند.

    مطمئناً بازار محدودیتی ندارد و می‌تواند روزهای آرامی نیز داشته باشد. با این‌وجود بهتر است که احتمالات را در نظر بگیریم و بزرگ‌ترین فرصت را با ریسک کردن برای کسب سود مقایسه کنیم. در درازمدت همیشه آهسته و پیوسته پیش رفتن برنده است.

    برای به تصویر کشیدن این نکته نمودارها را بررسی می‌کنیم.

    اندازه گیری سوئینگ‌های روزانه

    سوئینگ‌ها را ارزیابی کنید

    توجه کنید که NIO در یک دوره 2 هفته‌ای چطور سوئینگ‌های فراوانی را تجربه کرد. با این‌وجود، هر سوئینگ به‌طور متوسط 1-2 دلار بود. بااینکه تصویری از 5 دقیقه NIO را مشاهده می‌کنید، در هر بازه زمانی رابطه قیمتی یکسانی را شاهد هستید.

    آیا ازنظر شما به‌عنوان یک معامله‌گر منطقی است که در هر معامله روزانه انتظار سود 5-10 یا 15 دلاری داشته باشید؟ گاهی بازار شاهد چنین شرایطی است، اما پیش از این‌که چنین شرایطی رخ دهد احتمالاً حرکت‌های قیمت 1-2 دلاری بیشتری وجود خواهد داشت.

    در آن زمان، اگر بتوانید هر یک از این سوئینگ ها را با موفقیت معامله کنید، همان تأثیر را از انجام معامله موفق بدون ریسک و سردرد خواهید گرفت.

    • بازگشت باقیمت کم

    در مورد فیبوناچی به‌طور مختصر باید گفت که می‌تواند ابزار مفیدی در معاملات پرایس اکشن باشد. ساده‌ترین شکل آن که بازگشت کمی دارد اثبات مثبت است که در آن روند قوی است و احتمال ادامه آن وجود دارد.

    بازگشت باقیمت کم

    بازگشت کوچک‌تر

    این موضوع در صورتی صحیح است که از بازه زمانی 11 صبح فراتر روید زیرا شکست‌ها پس از صبح با شکست مواجه هستند؛ بنابراین، برای فیلتر کردن این نتایج، باید روی سهامی تمرکز کنید که در جهت درست و بدون پول بک‌های کوچک‌تر روند داشته‌اند.

    بهره‌برداری از زمان:

    منظور از معامله این است که چه کسی می‌تواند سود را از edge در بازار استراتژی بر اساس گپ تشخیص دهد. با اینکه بررسی نمودارها و برنده‌های پیشین کار ساده‌ای است، اما این کار به‌صورت لحظه‌ای دشوار است. درواقع بازار شبیه بازی موش و گربه است.

    تنظیم‌های اشتباه میان کمیت‌ها و پول هوشمند همه‌جا دیده می‌شود.

    شما به‌عنوان یک معامله‌گر پرایس اکشن نمی‌توانید به دیگر اندیکاتورهای خارج از زنجیره برای رسیدن به این نتیجه که ساختار اشتباه است، متکی باشید. با این‌وجود، از آنجایی‌که شما در زمان حال زندگی می‌کنید و به آنچه مستقیماً در پیش روی شما قرار دارد واکنش نشان می‌دهید، باید قوانین جدی در مورد زمان خروج داشته باشید.

    با در نظر گرفتن این موضوع، به‌جای یک اندیکاتور تکنیکال، زمان ابزار مفیدی است که می‌توانید به کار ببرید.

    برای آگاهی بیشتر باید بدانید که ساختار نمودار همیشه اولین سیگنال شما است، اما اگر نمودارها مشخص نباشند، زمان همیشه عامل تصمیم‌گیرنده خواهد بود.

    من در بررسی تمام معاملات برنده خود در یادداشتی شخصی نوشتم که وجه بیش از 85% آن‌ها ظرف 5 دقیقه پرداخت شد.

    اگر برای مدتی به کار معامله‌گری مشغول بوده‌اید، بررسی کنید که به‌طور متوسط برای کسب سود چقدر زمان مصرف‌شده است؟

    نحوه محافظت در برابر تغییر جهت‌ها برخلاف روند بازار (Head Fakes) (تنظیمات اشتباه):

    در ادامه تعدادی از تغییر جهت‌های بازار را به‌صورت نمونه بررسی می‌کنیم تا بدانیم که در صورت تنظیمات اشتباه با چه شرایطی روبرو هستیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.