شش قدم تا ثروت


یک چشم انداز روشن با پشتیبانی یک برنامه‌دقیق و معین به شما احساس فوق العاده‌ای از اعتماد و قدرت شخصی می‌دهد. برایان تریسی

راز جذب ثروت؛ ۷ طرزفکر افراد ثروتمند که ثروت را در زندگیتان جاری میکند!!

امروزه تقریبا بیشتر همه افراد به دنبال راز بدست آوردن ثروت و جذب فوری پول هستن.

اما بسیاری از این افراد تعریف واقعی ثروت را نمی‎‌دانند و گاهی اوقات دارایی و ثروت را مثل هم می‌دانند و فکر می‌کنند که ثروت همان دارایی است!

اما واقعیت این است که ثروت فقط شامل دارایی نمی‌شود و جنبه‌های دیگر مثل خوشبختی، حس آرامش و … را نیز شامل می‌شود.

در این مقاله به ۷ نوع طرز فکر افراد ثروتمند و موفق پرداخته‌ام که به شما برای ارتعاش ثروت کمک می‌کند.

چگونه ثروت را جذب کنیم؟

واقعیت این است که بیشتر اوقات محدودیت‎های ذهنی ؛

و درواقع داشتن باورهای محدود کننده، مانعی محکم برای جذب ثروت و موفقیت در زندگی می‌شوند.

اکثر افراد فکر می‌کنند که موانع بیرونی مثل خانواده، شغل، جامعه، دوستان و … باعث می‌شود که موفق نباشند.

اما به طور معمول عوامل بیرونی مانع از رسیدن ما به رویاهایمان نمی‌شوند.

بلکه این عوامل درونی هستند که مانع رسیدن ما رویاهایمان می‌شوند.

اگر شما می‎خواهید در زندگیتان موفقیت و ثروت بسازید، ابتدا باید ذهنیت و طرزفکرتان را تغییر دهید.

۱.اهدافتان را مشخص کنید.

(راز جذب ثروت) هدف گذاری کردن

در ابتدا بهتر به نقل قولی درمورد هدف از وین دایر (سخنران انگیزشی) بپردازیم.

انسان‌ها باید در زندگی خود هدف داشته باشند. اهداف باید برای مقاصدی سودمند و پسندیده تعیین شوند.

بهتر است بدانید که بین اهداف و موفقیت رابطه مستقیم وجود دارد.

افرادی که دارای اهداف مشخصی هستند بسیار موفق‌تر و موثرتر از افرادی هستند که در زندگی اهداف مشخصی ندارند.

اما تعیین هدف نیز فرایندی جداگانه دارد. شما باید اهداف اصلی و در حقیقت هدف طلایی زندگیتان را پیدا کنید و تمرکزتان را بر روی آن بگذارید.

هدفی که تمامی هدف‌های کوچک شما را در بر بگیرد و شما را به شخصیتی که دوست دارید تبدیل کند.

باید در نظر بگیرید که برای رسیدن به اهدافتان چه چیزی را از دست می‌دهید. در واقع باید برای اهدافتان بها بدهید تا بتوانید به آن‌ها برسید.

ایجاد هدف تنها اولین قدم و مهم ترین قدم در مسیر موفقیت و ثروتمندی است.

در مرحله بعد از تعیین اهداف شما باید شروع به انجام کارهایی روی آورید که در راستای اهدافتان است و در حقیقت کارهای مورد علاقه شما را در بر می‌گیرد.

۲.آینده مهم‌تر از زمان حال است!

یک چشم انداز روشن با پشتیبانی یک برنامه‌دقیق و معین به شما احساس فوق العاده‌ای از اعتماد و قدرت شخصی می‌دهد.

برایان تریسی

راز جذب ثروت؛ ۷ طرزفکر افراد ثروتمند که ثروت را در زندگیتان جاری میکند!!

امروزه تقریبا بیشتر همه افراد به دنبال راز بدست آوردن ثروت و جذب فوری پول هستن.

اما بسیاری از این افراد تعریف واقعی ثروت را نمی‎‌دانند و گاهی اوقات دارایی و ثروت را مثل هم می‌دانند و فکر می‌کنند که ثروت همان دارایی است!

اما واقعیت این است که ثروت فقط شامل دارایی نمی‌شود و جنبه‌های دیگر مثل خوشبختی، حس آرامش و … را نیز شامل می‌شود.

در این مقاله به ۷ نوع طرز فکر افراد ثروتمند و موفق پرداخته‌ام که به شما برای ارتعاش ثروت کمک می‌کند.

چگونه ثروت را جذب کنیم؟

واقعیت شش قدم تا ثروت این است که بیشتر اوقات محدودیت‎های ذهنی ؛

و درواقع داشتن باورهای محدود کننده، مانعی محکم برای جذب ثروت و موفقیت در زندگی می‌شوند.

اکثر افراد فکر می‌کنند که موانع بیرونی مثل خانواده، شغل، جامعه، دوستان و … باعث می‌شود که موفق نباشند.

اما به طور معمول عوامل بیرونی مانع از رسیدن ما به رویاهایمان نمی‌شوند.

بلکه این عوامل درونی هستند که مانع رسیدن ما رویاهایمان می‌شوند.

اگر شما می‎خواهید در زندگیتان موفقیت و ثروت بسازید، ابتدا باید ذهنیت و طرزفکرتان را تغییر دهید.

۱.اهدافتان را مشخص کنید.

(راز جذب ثروت) هدف گذاری کردن

در ابتدا بهتر به نقل قولی درمورد هدف از وین دایر (سخنران انگیزشی) بپردازیم.

انسان‌ها باید در زندگی خود هدف داشته باشند. اهداف باید برای مقاصدی سودمند و پسندیده تعیین شوند.

بهتر است بدانید که بین اهداف و موفقیت رابطه مستقیم وجود دارد.

افرادی که دارای اهداف مشخصی هستند بسیار موفق‌تر و موثرتر از افرادی هستند که در زندگی اهداف مشخصی ندارند.

اما تعیین هدف نیز فرایندی جداگانه دارد. شما باید اهداف اصلی و در حقیقت هدف طلایی زندگیتان را پیدا کنید و تمرکزتان را بر روی آن بگذارید.

هدفی که تمامی هدف‌های کوچک شما را در بر بگیرد و شما را به شخصیتی که دوست دارید تبدیل کند.

باید در نظر بگیرید که برای رسیدن به اهدافتان چه چیزی را از دست می‌دهید. در واقع باید برای اهدافتان بها بدهید تا بتوانید به آن‌ها برسید.

ایجاد هدف تنها اولین قدم و مهم ترین قدم در مسیر موفقیت و ثروتمندی است.

در مرحله بعد از تعیین اهداف شما باید شروع به انجام کارهایی روی آورید که در راستای اهدافتان است و در حقیقت کارهای مورد علاقه شما را در بر می‌گیرد.

۲.آینده مهم‌تر از زمان حال است!

یک چشم انداز روشن با پشتیبانی یک برنامه‌دقیق و معین به شما احساس فوق العاده‌ای از اعتماد و قدرت شخصی می‌دهد.

برایان تریسی

آموزه هشتم: از پاریز تا پاریس

پاریز کلاس ششم ابتدایی نداشت. ناچار می‌بایست ده فرسخ راه را پیموده به سیرجان بروم. عصر با «الاغ تور» از پاریز راه می‌افتادیم؛ سه فرسخ کوهستانی آب و آبادی داشت؛ امّا از«کرّان» به بعد هفت فرسنگ تمام بیابان ریگزار بود. آب از این ده برمی‌داشتیم و صبح، هنگامچریغ آفتاب کنار قنات حسنی در شهر سیرجان اتراق می‌کردیم. نخستین سفر من، شهریور ماه ۱۳۱۶ شمسیبرای کلاس ششم دبستان چنین انجام گرفت. ده فرسنگ راه را دوازده ساعته می‌رفتیم.

باستانی پاریزی

قلمرو زبانی: پاریز: نام روستایی / فرسخ: فرسنگ، شش کیلومتر / پیمودن: طی کردن (بن ماضی: پیمود، بن مضارع: پیما) / الاغ تور: مسافرت با الاغ / چریغ آفتاب: چراغ آفتاب، طلوع آفتاب، صبح زود / اتراق کردن: موقتا در جایی اقامت گزیدن، توقف چند روزه در سفر به جایی /

پیام: سفر

از کلاس سوم دبیرستان ناچار می‌بایست به کرمان برویم؛ بنابراین بعد از دو سه سال ترک تحصیل که دوباره وسایل فراهم شد، ۳۵ فرسنگ راه بین سیرجان و کرمان را دو شبه با کامیون طی کردیم. دو سال دانشسرای مقدّماتی طی شد. ادامۀ تحصیل در تهران پیش آمد. این همان سفری است که هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران برای من تداعی شد؛ زیرا آن روز سیصد تومان پول مجموعا تهیّه کرده بودم که به تهران بیایم و این، مخارجِ قریب شش ماه من بود.

قلمرو زبانی: دانشسرا: مؤسسه آموزشی برای تربیت آموزگار یا دبیر/ تداعی: یاد آوری، به خاطر آوردن / مخارج: هزینه ها / قریب: نزدیک(هم‌آوا؛ غریب: ناآشنا)

وقتی از پاریز به رفسنجان آمدم، به من سفارش شد که بردن سیصد تومان پول تا تهران همراه یک محصّل، خطرناک است! ناچار باید از یک تجارتخانۀ معتبر به تهران حواله گرفت. به سفارش این و آن به تجارتخانه امین مراجعه کردم. اتاقی بود با یک میز و دو صندلی؛ پیرمرد لاغر – که بعداً فهمیدم امین صاحب تجارتخانه است – پشت میز نشسته بود. هیچ باور نداشتم اینجا یک تجارتخانه باشد. گفتم حوالۀ سیصد تومان برای تهران لازم دارم. او گفت بده، پول را بده. خجالت دهاتی مانع شد بگویم شما که هستید؟ بی اختیار سیصد تومان را دادم. پیرمرد از داخل کازیۀ روی میز یک پاکت کهنه را که از جایی برایش رسیده بود، برداشت. کاغذ مثلّث روی پاکت را که برای چسباندن در پاکت به کار می‌رود، پاره کرد. روی آن حوالۀ سیصد تومان به تهران نوشت و امضایی کرد و به من داد. امضای امین داشت؛ امّا نه نشانۀ تجارتخانه داشت، نه کاغذ بزرگ بود، نه ماشین تحریر و نه ماشین نویس و نه ثبت و نمره؛ هیچ و هیچ … .

قلمرو زبانی: محصّل: دانش آموز/ حواله: نوشته ای که به موجب آن دریافت کننده ملزم به پرداخت پول یا مال به شخص دیگری است / دهاتی: روستایی / کازیۀ: جاکاغذی /

نخستین روزی که از پاریز خارج شدم (۱۳۱۶) سیرجان را آخر دنیا حساب می‌کردم، و امسال (۱۳۴۹) که به اروپا رفتم، گمانم این است که عالمی را دیده ام؛ امّا چه استبعادی دارد که عمری باشد و روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم! آرزوها پایان ندارد. آدمی به هر جا می‌رود، گمان می‌کند به غایت القُصوای مقصود خود رسیده است؛ در صورتی که دنیا بی پایان است.

قلمرو زبانی: استبعادی: دور دانستن، بعید شمردن چیزی / غایت القصوا: حد نهایی چیزی، کمال مطلوب

عبور هواپیما از روی دریای مدیترانه همیشه آدمی را غرق دریای تصوّرات تاریخی می‌کند؛ البتّه توقّف ما در امّان و آتن بیش از نیم ساعت طول نکشید و به قول بیرجندی‌ها، در این دو شهر یک «سرپری» زدیم. از امّان به بعد تغییر زمین آشکار شد. سواحل شرقی مدیترانه از زیباترین نواحی عالم است. بیشتر راه را از روی دریا گذشتیم. جزیره‌های کوچک و بزرگ، مثل وصله‌های رنگارنگ بر طیلسان آبی مدیترانه دوخته شده است.

سرپر زدن: توقف کوتاه / سواحل: ج ساحل / نواحی: ج ناحیه (هم‌آوا؛ نواهی: نهی شده ها؛ محرمات) / طیلسان: گونه ای ردا / دوختن: (بن ماضی: دوخت؛ بن مضارع: دوز) / قلمرو ادبی: عبور …غرق می‌کرد: استعاره / دریای تصوّرات: اضافه تشبیهی/ کوچک و بزرگ: تضاد / مثل وصله‌های رنگارنگ …: تشبیه

فرودگاه آتن، نوساز و مربوط به دوران حکومت سرهنگ‌هاست و مثل اینکه مردم هم از این حکومت چیزهای چشمگیری دیده اند. شوخی روزگار است که مهد دموکراسی عالم، یعنی آتن، که دو هزار و هشتصد سال قبل حتّی برای آب خوردن در شهر هم، مردم رأی می‌گرفتند و رأی می‌دادند، از بیم عقرب جرّارۀ دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ‌ها پناه ببرد.

قلمرو زبانی: چشمگیر: شایان توجه، با ارزش و مهم / مهد: گهواره / بیم: ترس / جراره: ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمی که دمش روی زمین کشیده می‌شود / دموکراسی: مردم سالاری / غاشیه: سوره ای از قرآن یکی از نامهای قیامت/ مار غاشیه: ماری بسیار خطرناک در وزخ / قلمرو ادبی: سرهنگ‌ها: مجاز از نظامیان / شوخی روزگار: اضافه استعاری/ مهد دموکرسی عالم:‌ استعاره از یونان / عقرب جرّارۀ دموکراسی: اضافه تشبیهی / مار غاشیۀ حکومت سرهنگ‌ها: اضافه تشبیهی / از بیم عقرب جرّارۀ … به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ‌ها پناه بردن: زبانزد؛ به معنای از ترس چاله در چاه افتادن /

پیام: از ترس چاله در چاه افتادن

رم، پایتخت ایتالیا، شهری است قدیمی، دیوارهای قطور و باروهای دود خوردۀ آن به زبان حال بازگو می‌کند که روزگاری از فراز همین برج‌ها، فرمان به سواحل دریای سیاه داده می‌شده و کرانه‌های فرات، خط از کرانۀ رود تیبر می‌خواندند و امّا دنیا همیشه به یک رو نمی‌ماند. آخرین چراغ امپراتوری روم را موسولینی روشن کرد که چند صباحی تا حبشه و قلب افریقا پیش راند؛ امّا همه می‌دانیم که «دولت مستعجل» بود. چه خوش گفته اند که امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم‌های ثروتمند، معمولاً از سوء هاضمه می‌میرند.».

قلمرو زبانی: قطور: ستبر / بارو: دیوار قلعه / فراز: بالا / کرانه: کناره، ساحل / به یک رو نمی‌ماند: به یک گونه / صباح: بامداد، سپیده دم، پگاه / مستعجل: زود گذر، شتابنده / سوء هاضمه: بدگواری / قلمرو ادبی: دود خوردۀ: کنایه از دیرین / سواحل: مجاز از مردم سواحل / کرانه: مجاز از مردم کرانه / خط می‌خواندند: کنایه از فرمابری می کردند/ چراغ روشن کردن: کنایه از رونق دادن / صباح: مجاز از مدت اندک/ دولت مستعجل: تلمیح به شعر حافظ (راستی خاتم فیروزه بواسحاقی / خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود)/

پیام: گذرا بودن پادشاهی ها، حرص و ولع کشورگشایی موجب نابودی امپراتوری‌ها شش قدم تا ثروت شده است

دیوارهای کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازه‌های آن باقی است، حکایت از روزگاران گذشته دارد. یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می‌زد؛ امّا امروز به جای همۀ آن حرف‌ها وقتی اعتصاب کارگران فقیر ماهیگیر و کشتی ساز ایتالیا را می‌بینیم، باید این شعر معروف خودمان را تکرار کنیم (گویا از حاج میرزا حبیب خراسانی است)

قلمرو زبانی: طاق ضربی: سقف خمیده و گنبدی / قلمرو ادبی: دنیا: مجاز از مردم دنیا / روم: مجاز از مردم روم / چشم داشت: کنایه از توجه داشتن / چشم می‌زد: کنایه از اینکه «می‌ترسید»

پیام: ناپایداری قدرت

۱- کاووس کیانی که کی اش نام نهادند / کی بود و کجا بود و کی اش نام نهادند؟

قلمرو زبانی: کیانی: منسوب به کی؛ هر یک از پادشاهان داستانی ایران از کی قباد تا دارا / کی: پادشه / جهش ضمیر / قلمرو ادبی: واج آرایی «ک»، «ن» و «ی» / تلمیح / جناس: کی نخست و دوم (۱- پادشاه ۲- چه زمانی) / قالب: قطعه

بازگردانی: کاووس کیانی که او را پادشاه نام نهادند کی زندگی می‌کرد و کجا بود و کی او را نام نهادند؟

پیام: ناپایداری قدرت

۲- خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان / این ملک که بغداد و ری اش نام نهادند

قلمرو زبانی: ملک: سرزمین / قلمرو ادبی: رنگین شده از خون: کنایه از جان باختن

بازگردانی: این سرزمین، سرزمینی است که به خاطر جان باختن انسانی‌های ستم دیده بسیاری از خون رنگین شده است و ما آن را بغداد و ری نام نهاده ایم.

پیام: آبادانی وابسته به جانفشانی مردم است

۳- صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب / تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند

قلمرو زبانی: صد: مجاز از بسیار / جفا: ستم / قلمرو ادبی: تیغ جفا: اضافه تشبیهی / سر، تن: تناسب / چوب: مجاز از نی / جانبخشی

بازگردانی: بسیار تیغ ستم بر سر و تن چوب نی وارد شد تا اینکه از خویش تهی شد و تبدیل به ساز نی شد.

پیام: با رنج و دشواری پیشرفت به انجام می‌رسد

۴- دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی / مرداد مه و گاه دی اش نام نهادند

قلمرو زبانی: مردادمه: مرداد ماه / قلمرو ادبی: واج آرایی «م» و «د» / دل گرمی: کنایه از امیدواری / دم سردی: کنایه از غمگینی / دل گرمی و دم سردی: تضاد / اغراق / حسن تعلیل

بازگردانی: امیدواری و غمگینی ما بود که گاهی آن را مردادماه و گاه دی نام نهادند.

پیام: تأثیر اندیشه انسان

۵- آیین طریق از نفس پیر مغان یافت / آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند

قلمرو زبانی: طریق: طریقت / مغان: موبدان زرتشتی؛ در ادبیات عرفانی، عارف کامل و مرشد / فرخنده پی: خوش قدم / قلمرو ادبی: نفس: مجاز از سخن / تلمیح به داستان خضر

بازگردانی: آن خضر که او را خوش قدم نام نهادند آیین طریقت را از سخن پیر مغان یاد گرفت.

پیام: لزوم پیروی از پیر، لزوم داشتن آموزگار، تأثیر نفس گرم پیر (مرشد) بر مرید

با راه آهن به بروکسل پایتخت بلژیک می‌رفتیم. در بین راه در کشور فرانسه یک ایستگاه وجود داشت که دسته گلی تازه در کنار بنایی یادبود نهاده بودند و بر بالای آن با خطّ درشت و بسیار روشن نوشته شده بود: «در اینجا چهل و هشت هزار نفر در برابر سپاه نازی ایستادند و همه کشته شدند.» و در آخر آن این جمله به زبان فرانسه نوشته شده بود: «این مطلب را هیچ وقت فراموش نکنید.»

من بعد از خواندن این مطلب متوجّه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است! بیست سی سال پیش چه کارها کرده که امروز اصلاً به خاطر نمی‌آورد! امّا نه، تاریخ فراموشکار نیست. در کنار بروکسل کوه و تپّه‌های بسیاری وجود دارد که «واترلو» خوانده می‌شوند. این همان جایی است که جنگ عظیم ناپلئون روی داد و سرنوشت او را تعیین کرد. یک تپّۀ یادگاری بزرگ که حدود پنجاه متر ارتفاع دارد، در آنجا شش قدم تا ثروت بر پاست که اطراف آن را چمن کاشته اند و بر بالای آن مجسّمۀ شیری را نهاده اند. خواهید گفت این تپّه چگونه پیدا شده؟ زنانی که در جنگ‌های ناپلئونی شوهر و اقوام خود را از دست داده بودند، هر کدام، یک طَبَق پر از خاک کرده اند و در اینجا ریخته اند. مجموع شش قدم تا ثروت این طبق‌های خاک، این تپّه را به وجود آورده است تا ما به بالای آن برویم و محوّطۀ میدان را تماشا کنیم.

قلمرو زبانی: اقوام: خویشاوندان؛ م قوم / طبق: سینی گرد / قلمرو ادبی: دنیا: مجاز از مردم دنیا / تاریخ: مجاز از تاریخ نگار / از دست دادن: کنایه از دچار فقدان شدن

علاوه بر آن، یک پانوراما در اینجا ساخته شده که از شاهکارهای هنری است. یک چادر بزرگ که قطر آن از پنجاه متر بیشتر است، در وسط زده اند. بر دیوارۀ آن از اطراف، منظرۀ جنگ واترلو را به صورت نقّاشی مجسّم کرده اند. تمام میدان به خوبی نقّاشی شده؛ یک طرف سرداران ناپلئون با سپاهیان منظّم، در آن گوشه، توپخانه، در جای دیگر سپاهیان دشمن و بالاخره ناپلئون در آن دور دست بر اسب سفید، متفکّر، به دورنمای جنگ می‌نگرد. چند شعاع کم نور خورشید از پس ابرها این نکته را بازگو می‌کند که روزی آفتابی نیست. وحشت ناپلئون از بارندگی است که توپخانۀ او را از تحرّک باز خواهد داشت.

جالب آنکه راهنمای ما می‌گفت تمام این مناظر بر اساس تعریف ویکتورهوگو از میدان جنگ – در جلد دوم کتاب بینوایان – ساخته شده؛ یعنی نقّاش و طرّاح همان توصیفات ویکتورهوگو را نقاشی کرده اند. من شاید حدود سی و پنج سال پیش این شرح را در پاریز خوانده بودم. حالا دوباره در ذهنم مجسّم می‌شد.

قلمرو زبانی: پانوراما: پرده نقاشی که در ساختمانی که سقف مدور دارد به دیوار سقف بچسبانند چنان که هر کس در آنجا بایستد گمان کند که افق را در اطراف خود می‌بیند؛ سراسرنما(مصوبه فرهنگستان) / مناظر: ج منظره / مجسّم کرده اند: جسمیّت دادن / قلمرو ادبی:

وقتی در پاریس بودم، یک روز، نامه‌ای از پاریز به پاریس به نام من رسید. نامه را آقای هدایت زاده، معلمّ کلاس سوم و چهارم ابتدایی من، برایم نوشته بود؛ به یاد گذشته‌ها و خاطرات پاریز و خواندن بینوایان ویکتورهوگو.

این معلمّ شریف باسواد سفارش کرده بود که اگر سر قبر ویکتور هوگو رفتم، از جانب او فاتحه‌ای برای این نویسندۀ بزرگ طلب کنم. این نامه مرا به فکر انداخت. متوجّه شدم که قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدّن فرانسوی را حتّی در دل دهات دورافتادۀ ایران مثل پاریز، هم فرا برده است. کاری شش قدم تا ثروت که نه سپاه ناپلئون می‌توانست بکند و نه نیروی شارلمانی و نه سخنرانی‌های دوگل.

قلمرو زبانی: پاریز: نام روستایی / شارلمانی:‌ بنیانگذار پادشاهی روم / دوگل: رئیس جمهور فرانساه / قلمرو ادبی: جناس: پاریز؛ پاریس / فاتحه‌: مجاز از سوره الحمد/ قلم این نویسنده: مجاز از نوشته / دل دهات: ‌اضافه استعاری

اگر این 7 ویژگی را دارید هیچوقت پولدار نخواهید شد! (راز ثروتمند شدن)

اگر این 7 ویژگی را دارید هیچوقت پولدار نخواهید شد!

آیا شما هم جزو گروهی هستید که فکر می کنند پولدار شدن به شانس بستگی دارد و به همین دلیل برای ثروتمند شدن تلاش نمی کنید؟ یک سری عادت های زندگی هستند که به درستی انجام نمی شوند و به همین دلیل باعث شدند تا هیچ وقت رنگ خوشبختی و پولدار شدن را نچشید.

ثروتمند شدن یک موضوع است و اینکه چگونه ثروتمند باقی بمانیم یک امر مهم تر! یکی از مشکلاتی که افراد فقیر در زندگی خود دارند این است روش های حفظ ثروت را بلد نیستند و علاوه بر آن عادت های غلط زندگی باعث شده تا نتوانند از دارایی های خود محافظت کنند.

اگر کنجکاو شدید تا بدانید راز ثروتمند شدن چیست؟ با این 7 ویژگی که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت همراه باشید.

اگر درآمد ماهیانه زیادی دارید، لزوماً ثروتمند نیستید!

حتماً در دور و اطراف خود خانواده های بسیاری وجود دارند شش قدم تا ثروت که علی رقم درآمد بالای زن و مرد در یک خانواده 2 نفره باز هم از بی پولی گلایه دارند و می توان گفت با فقر دست و پنجه نرم می کنند! اما به راستی چرا این اتفاقات برای افراد به وجود می آید؟

در واقع این دسته از افراد با قشر فقیر جامعه هیچ تفاوتی ندارند و مشکل اصلی آن ها در طرز تفکر و نداشتن مهارت های لازم برای مدیریت کردن هزینه های زندگیشان است. اولین قدم برای رفع این مشکل این است که عادت های افراد بی پول را ترک کنید.

افراد بی پول همیشه از سرنوشت گله دارند

جالب است که افراد بی پول تمام وقایعی که از نظرشان به درستی اتفاق افتاده است را از تلاش های خود می بینند ولی هر آن چیزی که جزو برنامه ریزی هایشان نبوده را به حساب سرنوشت می گذارند! اینجا درست همان نقطه ایست که ضرب المثل “باد آورده را باد می برد” صدق می کند.

چون در حقیقت این گروه از افراد برای همان موفقیت های خود هم تلاشی نداشته اند و با خوش شانسی به آن ها دست یافته اند. اینجا همان نقطه ایست که تفاوت بین یک فرد ثروتمند را با فرد بی پول مشخص می کند که فرد پولدار خودش را مسئول سرنوشتش می داند بنابراین برای ثروتمند شدن تلاش می کند.

7 عادت اشتباه ثروتمند شدن

پس انداز کردن را جایگزین کسب درآمد نکنید

اگرچه یکی از فاکتورهای اصلی کسب ثروت پس انداز کردن آن است اما نباید از موضوع اصلی یعنی کسب درآمد غافل شوید! ثروتمندان بزرگ دنیا به درستی می دانند که اندوخته کردن مال تنها از ارزش آن کم می کند در حالیکه با برنامه ریزی هایی که می توانند با درآمدشان داشته باشند در واقع برای به دست آوردن ثروت بیشتر تلاش کرده اند.

فراموش نکنید که لازمه پس انداز کردن ، داشتن درآمد کافیست. یک فرد ثروتمند همواره به دنبال راه هایی برای گسترش کسب و کار خودش است و برای آن برنامه ریزی می کند.

از سرمایه گذاری های گروهی واهمه نداشته باشید

رامیت ستهی، نویسنده یکی از کتاب های پر فروش دنیا در زمینه ثروتمند شدن می گوید: “میلیونرهای دنیا به طور متوسط فقط 20 درصد از سرمایه خود را در سپرده گذاری ها مصرف می کنند” و این نشان می دهد که روی همه درآمد سالیانه خود حساب باز نمی کنند.

طبیعتاً هر چقدر میزان سرمایه گذاری شما بیشتر باشد زودتر به نتیجه و سوددهی خواهید رسید اما اگر شرایط و بودجه کافی برای اینکار ندارید از شرکت در پروژه های بزرگ سرمایه گذاری واهمه نداشته باشید. گاهی بودن در این پروژه ها از چندین سرمایه گذاری کوچک به تنهایی سوددهی بالاتری دارند.

خود اشتغالی سریع ترین راه برای رسیدن به ثروت، امتحان کنید!

حتما شنیده اید که می گویند: “حقوق بازنشستگی یک آب باریکه است” و همان ضرب المثل قدیمی را تداعی می کند که: “کاچی به از هیچی!” جالب است بدانید که انسان های موفق به ازای هر کاری که انجام شش قدم تا ثروت می دهند انتظار دریافت حقوق و درآمد دارند و به یک حقوق ثابت اکتفا نمی کنند.

اگر نگاهی به لیست برترین کارآفرین های دنیا بیندازید متوجه می شوید که همه این افراد کسب و کارهای مستقل خود را داشته و به حقوق های مستمری اعتقادی ندارند.

رویاهای خود را پیدا کنید نه اینکه از رویای دیگران پیروی کنید

تا زمانی که به عنوان ابزاری برای رسیدن به رویاهای دیگران کار می کنید هیچ وقت نمی توانید رویاهای خود را دنبال کنید. به این ترتیب حس رضایتمندی از کار و حرفه خود نخواهید داشت. اگر کمی دقیق این موضوع را در زندگی خود بررسی کنید متوجه علت ماندگاری فقر در زندگی خود می شود.

فراموش نکنید که همین اهداف کوتاه هستند که در زندگی باعث شده اند تا به کم قانع باشید! این جمله را در زندگی دائماً با خود تکرار کنید که هیچ وقت یک آب باریکه رودهای خروشان را به طرف شما سرازیر نمی کند پس تا قله رویاهای خود را بلند در نظر نگرفته اید انتظار ثروتمند شدن را نداشته باشید.

از فرصت ها درست استفاده کنید

همه ما ممکن است در زندگی تجربه این را داشته باشیم که از فرصت هایی که برایمان پیش آمدند به درستی استفاده نکردیم. این ویژگی ریشه در ناتوانی ما در گفتن “نه” و یا قدرت تصمیم گیری درست داشته باشد. ترس از آینده، هیجانات و یا اضطراب از دیگر عواملی هستند که مانع از استفاده درست و به جا از فرصت های مناسب زندگیمان شده اند.

یک مثال ساده می تواند سفر نرفتن والدین باشد که همیشه فرزندان خود را بهانه قرار می دهند. تغییر گاهی می تواند معجزه کند. به بهانه های مختلف فرصت های خوبی که در مسیر زندگیتان اتفاق می افتد را کنار نزنید. خیلی درست و اصولی درباره آن ها تحقیق و بررسی کنید و مطمئن باشید هیچ کسی از آینده خبر ندارد پس اگر کمی تلاش کنید حتماً به موفقیت های بزرگی برای ثروتمند شدن دست خواهید یافت.

ریسک پذیر باشید

اکثر مردم به ریسک کردن به چشم شکست نگاه می کنند بنابراین وقتی در زندگی با فرصت هایی رو به رو می شوند که می تواند زندگیشان را تغییر دهد مقاومت می کنند. اگرچه تعدادی از مردم در این مسیر با شکست هم رو به رو شده اند اما باید بررسی کنید که چه عواملی بوده که چنین سرنوشتی برای تصمیم شما رقم زده است؟

ریسک پذیر بودن را با بی گدار به آب زدن هم معنی ندانید! برای اینکه بیشتر توضیح دهیم با یک مثال این موضوع را ادامه می دهیم. فقرا برای بدست آوردن پول سخت کار می کنند اما پول برای ثروتمندان سخت کار می کند! باید این نگاه را داشته باشید که پولتان برای شما کار کند نه اینکه شما در اختیار پولتان باشید.

منتظر یک اتفاق ویژه نباشید!

بعضی از افراد بدون اینکه برنامه ریزی داشته باشند و یا اهداف بلند مدت برای خود مشخص کنند منتظر یک پول گنده در زندگیشان هستند! مثلاً همیشه از اینکه چرا در یک خانواده پولدار به دنیا نیامده اند گله دارند! این تفکرات دقیقاً همان چیزی هستند که باعث شده تا روز به روز فقیرتر شوید!

پس این نگاه را از خود دور کنید که یک روزی به شما یک ثروت بزرگی می رسد! برای اینکه به درستی بتوانید روی پول و ثروت خود برنامه ریزی داشته باشید باید حساب ریال به ریال آن را داشته باشید.

جمعبندی

ثروتمند شدن درست مانند یادگیری یک ساز و یا ورزش نیاز به آموزش و تمرین دارد. این روزها داشتن مدرک تحصیلی از بهترین دانشگاه های دنیا هم دلیلی بر پولدار شدن شما نیست! چه بسیار شرکت هایی هستند که در کل دنیا بدون توجه به این ویژگی و تنها با در نظر گرفتن استعداد و توانایی افراد متخصص شروع به استخدام آن ها می کنند.

بنابراین با توجه به 7 موردی که در این مطلب به آن ها اشاره کردیم که می توانند در زندگی مانع رسیدن به پولدار شدن ما باشند، روزهای روشن تری برای خود بسازید.

چگونه با شناخت ویژگی های خود به ثروت برسیم؟

راه به ثروت رسیدن

چگونه با شناخت ویژگی های خود به ثروت برسیم؟ امروزه بسیاری از افراد را می بینیم که به واسطه بازار بورس توانسته اند در عرض چند ماه دارایی‌های خود را هزاران برابر کنند.

اما وقتی به این روند پیشرفت این افراد دقت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که دارای دانش و تخصص لازم برای بورس نیستند.

تنها به واسطه سیگنال‌هایی که در کانالهای تلگرامی یا اینستاگرامی وجود دارد دارایی خود را افزایش می دهند.

این احتمال وجود دارد که این دسته از افراد در زمان نه چندان دوری بیشتر دارایی خود را از دست خواهند داد و به همان حالت قبلی برمی گردند.

علت این اتفاق تنها نداشتن دانش نمی باشد بلکه این افراد ذهنیت درستی ندارند.

با شناخت ویژگی ها و توانایی ها می توانیم یک ذهن ثروتمند داشته باشیم که در نهایت منجر به رسیدن ثروت زیاد خواهد شد.

بعد از خواندن این مقاله در آزمون کاریاب شرکت کنید تا بتوانید شخصیت خود را بهتر بشناسید.

در این مقاله درباره ویژگی های رفتاری که باعث می‌شود یک ذهن ثروتمند ایجاد شود صحبت می کنیم.

توصیف ذهنیت افراد ثروتمند به راحتی امکان پذیر نیست اما رفتارهای هر انسانی میتواند او را بالا ببرد.

محدود کردن خود

افراد ثروتمند در هیچ جا متوقف نمی شوند. اگر کسب و کار آنها بسیار رونق بگیرد، باز هم به دنبال چالش ها و یافتن چیزهای هستند.

احتمالا شما همیشه این افراد را در حال تلاش میبینید.

آدم های پولدار زمانی که به یکی از اهداف خود میرسند دوباره به سراغ اهداف جدید و چالش های جدید می روند و درگیر موارد جدید می‌شوند.

افراد ثروتمند زمانی که به یک تعادل مالی برسند، متوجه می‌شوند که خود بازی بیشتر از برنده شدن در آن لذت بخش است و به همین دلیل دائماً به سراغ اهداف جدید می روند و وارد بازی های جدید می شوند.

خودخواهی

تصور کنید شما در یک جامعه فقیر به ثروت زیادی برسید، اما به تنهایی نمیتوانید از دارایی خود لذت ببرید.

ثروتمند واقعی همانقدر که موفقیت خودش برایش اهمیت دارد، موفقیت و پیروزی دیگران هم برای او مهم است.

افراد ثروتمند به خوبی می دانند که فقر و نداشتن پول چقدر دشوار است.

زیرا خود آنها قبلا چنین شرایطی را تجربه کرده اند، به همین دلیل ثروتمندان افراد بسیار بخشنده ای هستند و به خوبی می‌دانند که راه رسیدن به ثروت از سمت خساست نمیگذرد.

آنها درک کرده اند که با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌توانند ثروت خود را چندین برابر افزایش دهند.

اگر سری به زندگینامه افراد ثروتمند مانند بیل گیتس ، وارن بافت بزنید متوجه می شوید که این افراد تا جایی که بتوانند به دیگران کمک می‌کنند، در کارهای خیر دستی دارند و تلاش می کنند جامعه را ارتقا دهند.

کمک گرفتن از مشاوره و مربی

افراد ثروتمند که دارای ذهنیت ثروتمند هستند می دانند که در تمام حوزه ها مهارت کافی ندارند.

آنها یک مشاور را در کنار خود دارند تا از مشاوره و راهنمایی های او نهایت استفاده را کنند.

متنفر نبودن از کار

در خصوص افراد ثروتمند قضیه این نیست که آنها یاد گرفته اند از کار خود متنفر نباشند.

بلکه قضیه این است که آنها از ابتدا به سراغ کارهایی که از آنها بدشان می آید نمی روند.

بلکه آنها به خوبی درک کرده اند که تنفر از کار باعث می شود خلاقیت شان و بازدهی کاریشان پایین بیاید و زندگی برایشان سخت شود.

افراد ثروتمند باور دارند که باید از آنچه که دوست دارند پول در بیاورند و آن را توسعه دهند.

این دسته از افراد بسیار خوش بین هستند و به راحتی می توانند تصمیم های خوبی بگیرند.

زمانی که کار خود را دوست داشته باشید به راحتی می توانید با شکست مواجه شوید و از آن تجربه بدست آورید.

جایگاه شانس

در ذهن افراد ثروتمند شانس جایگاهی ندارد.

زیرا آنها می دانند که یا باید موقعیت مناسب باشد یا با تلاش به آن موقعیت مناسب برسند.

البته این به این معنا نیست که به فرصت های غیر منتظره ای که سر راهشان قرار میگیرد پاسخ منفی بدهند.

ذهنیت ثروتمند معتقد است که باید در مسیر حرکت کند و خودش به موفقیت برسد.

یک فرد با یک ذهنیت ثروتمند ارزش زمان را به خوبی درک کرده است.

این فرد دائما در تلاش است تا جای ممکن از زمان خود استفاده کند و آن را بیهوده تلف نکند.

در زندگی چنین افرادی نظم و برنامه ریزی جایگاه ویژه‌ای دارد.

آنها برای خود اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مشخص می کنند و برای رسیدن به آنها گام های بزرگ بر میدارند.

مدیریت پول

ثروتمندان به خوبی می دانند که چگونه باید پول خود را مدیریت کنند.

این به این معنا نیست که آنها پول خرج نمی کنند، بلکه آنها پول خود را بدون حساب و کتاب خرج نمی کنند.

همانطور که در بالاتر اشاره کردیم ثروتمند یک ذهنیت خسیس ندارد.

ذهنیت آنها اینگونه نیست که از رفاه خود بکاهند تا پولشان را ذخیره کنند.

آنها می دانند که در چه زمان و مکانی باید پول خود را خرج کنند.

راکت نگه داشتن پول

افرادی که ذهنیت ثروتمند ندارند فکر می‌کنند با پس انداز کردن و کارکردن میتوانند پولشان را افزایش دهند.

اما یک ثروتمند می‌داند که پول، پول می آورد.

به همین علت این افراد هیچ گاه نمی گذارند پولشان راکد بماند .

ذهن ثروتمند اگر پول به دستش برسد و بداند که نیازی ندارد که با آن مشکلی را رفع کند این پول را سرمایه گذاری می کند.

سرمایه گذاری منجر می شود که پول رفته‌رفته زیاد شود.

یادگیری

اگر به مسیر ثروتمند شدن افراد ثروتمند نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که ثروتمندان یادگرفتن را یاد گرفته‌اند.

آنها هیچگاه یاد گرفتن چیزهای جدید را متوقف نمی کنند.

همواره فکر می‌کنند و مسائل مختلف را مورد تحلیل خود قرار می‌دهند.

یک ذهن ثروتمند می داند که فرصت های جدید را می تواند از دل چیزهای قبلی بیرون آورد.

نظم و انضباط در زندگی افراد ثروتمند جایگاه ویژه ای دارد .

آنها صبورانه کار می‌کنند و به صورت مستمر کارهای خود را پیش میبرند.

به عنوان مثال زمانی که ضرر می‌کنند صبر می‌کنند یا زمانی که با شکست مواجه می شوند در مسیر جدید قدم برمی‌دارند.

آن ها به صورت روزانه کتابهای خوب مطالعه می کنند.

در دوره ها و سمینارهای مختلف شرکت می‌کنند و با افراد دانشمند و خوب وقت می گذرانند.

کنترل ترس

در زندگی تمام افراد ترس وجود دارد، اما افراد ثروتمند یاد گرفته‌اند که ترس خود را کنترل کنند.

زیرا به خوبی می دانند که ترس می تواند زندگی آنها را فلج کند و نگذارد به نتایج دلخواه برسند.

با شرکت در آزمون کاریاب میتوانید از شخصیت، توانایی ها، مهارت های خود آگاه شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.