انواع نسبتهای مالی چیست؟


چالش ها و گشایش های اوراق «گام»

با تصمیم تازه شورای پول و اعتبار و با اصلاح دستورالعمل اوراق «گام»، زمان نقدشوندگی این اوراق کوتاه شد و به محض انتشار، اوراق «گام» قابلیت تنزیل و معامله در بازار سرمایه را دارد. پیش از انواع نسبتهای مالی چیست؟ این برای تنزیل اوراق «گام» بایستی یک ششم دوره زمانی از موعد انتشار سپری می شد. این تسهیلگری، قدمی رو به جلو محسوب می شود و به جذابیت بیشتر این ابزار تامین مالی بنگاه ها کمک می کند. اوراق «گام» از ابزارهای پرداخت اعتباری است که عملکردی مشابه چک دارد. با این ابزار، تولیدکننده ای که قصد خرید مواد اولیه از فروشنده را دارد، به جای پرداخت پول نقد می تواند با تضمین بانک، اوراقی را از بانک دریافت کند و به فروشنده ارائه دهد. فروشنده نیز می تواند این اوراق را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و یا در صورت نیاز به نقدینگی، آن را در بازار سرمایه به فروش برساند و پس از تنزیل، پول خود را به شکل نقد دریافت کند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، استفاده از اوراق «گام» می تواند فشار را از منابع بانکی برای تامین نقدینگی بنگاه ها کاهش دهد و منبع جدیدی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها باشد. علی نظافتیان، پژوهشگر بانکی و دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در گفت وگو با «فرصت امروز» به چالش ها و گشایش های اوراق «گام» پرداخته است.

چالش ها و گشایش های اوراق «گام»

علی نظافتیان در ابتدای صحبت های خود درباره فعالیت های پولی و اعتباری بانک ها می گوید: «فعالیت بانک ها را می توان به دو نوع فعالیت پولی و فعالیت اعتباری تقسیم کرد که هر کدام قواعد خود را دارد. فعالیت اعتباری بانک ها را می توان اعتباربخشی به مراودات مالی و معاملات مردم دانست. بانک با صدور ضمانت نامه، کار اعتباری می کند و تعهدات ضمانت خواه را تضمین می کند. گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق «گام» را هم می توان نوعی بازده اعتباری بانک ها دانست که بانک ها همانند ضمانت نامه، تعهدات مالی تولیدکنندگان را در مقابل فروشندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات تضمین می کنند؛ با این تفاوت که ضمانت نامه بانکی نه سند تجاری محسوب می شود، نه قابلیت نقل وانتقال و نقدشوندگی از طریق انواع نسبتهای مالی چیست؟ تنزیل دارد، اما اوراق «گام» براساس دستورالعمل بانک مرکزی، هم سند تجاری است و هم قابلیت نقل وانتقال و نقدشوندگی در بازار سرمایه را دارد.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با اشاره به سابقه اوراق «گام» در زمان ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی ادامه می گوید: «رئیس کل وقت بانک مرکزی در بهمن ماه 1390 در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح «گام» گفت که «وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی است، بانک مرکزی قصد دارد با این طرح به هر دو وظیفه خود عمل کند و بدون آنکه نقدینگی و تورمی در جامعه ایجاد شود، از طریق این اوراق، تأمین مالی بنگاه ها را انجام خواهیم داد. در واقع، بانک ها را به پشت تأمین مالی بنگاه هایی خواهیم برد که به صورت زنجیره تولید به یکدیگر ارتباط دارند.» اما از اطلاعیه 30 شهریورماه 1401 روابط عمومی بانک مرکزی در مورد ابلاغ دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورس های کالایی / انتشار 17 هزار میلیارد تومان اوراق «گام» در دو ماه اخیر و تاکید بر این مطلب که «این دستورالعمل برمبنای تکلیف مقرر در بند ع تبصره 2 قانون بودجه 1401، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس کالا تهیه شده است»، خواننده تصور می کند اوراق «گام»، یکی از عملیات بانکی است که جدیدا وارد سیستم بانکداری کشور شده است؛ در حالی که انواع نسبتهای مالی چیست؟ از ورود این اوراق به صنعت بانکداری سال ها می گذرد و دستورالعمل اجرایی آن در فروردین ماه 1398 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در ابتدای سال 1401 مجددا اصلاح شده است.»

او کارکرد اوراق «گام» را در ادامه کار اعتباری بانک ها تعریف می کند و می افزاید: «گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق «گام»، نوعی کار اعتباری در سیستم بانکی کشور است. در بند الف قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه 1351 آمده که «بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.» بنابراین فعالیت بانک ها صرفا معطوف به پرداخت انواع تسهیلات بانکی و گردش پول بین سپرده گذاران، بانک ها و تسهیلات گیرندگان نیست، بلکه تعهدات بانکی نیز یکی از فعالیت های اصلی نظام بانکی کشور است.»

نظافتیان، اوراق «گام» را یکی از انواع خدمات و تعهدات بانکی برمی شمارد و می گوید: «اوراق «گام» طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اسنادی تجاری با نام، غیرکاغذی، بدون کوپن سود، در قطعات استاندارد شده یک میلیون ریالی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر 12 ماه است که توسط بانک ها در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی صادر می شود و متقاضی می تواند این اوراق را تا زمان سررسید نگه دارد یا در شبکه بانکی به دیگری با قیمت اسمی انتقال دهد، یا آنکه اوراق «گام» را به بازار سرمایه انتقال دهد؛ بنابراین اوراق «گام» چون جزو اسناد تجاری محسوب شده، قابل تنزیل معامله در بازار سرمایه است. صادرکننده اوراق «گام» یک بانک عامل است، اما بانک عامل برای صدور اوراق «گام» چه اقدام حقوقی انجام می دهد و چه تعهدی را برعهده می گیرد؟»

به گفته وی، «در صدور اوراق «گام»، بانک ها ابتدا به ساکن تسهیلات بانکی یا پول به مشتری نمی دهند، بلکه با شرایطی تعهدات مالی مشتری دارای اعتبار خود را از طریق اوراق «گام» تضمین می کنند. تولیدکنندگان برمبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق «گام»، وثایق و تضامین کافی را اخذ نماید. دارنده می تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند. بنابراین فرآیند بانکی صدور اوراق «گام» به طور ساده بدین ترتیب است که تولیدکننده نیازمند به تأمین مالی با ارائه اسناد معتبر اعلام می کند که به عنوان مثال برای خرید مواد اولیه طی قرارداد مبلغ . ریال تعهد مالی در مقابل فروشنده برعهده دارد. بانک نیز به عنوان یک ضامن معتبر، این تعهد مالی متقاضی را با صدور اوراق «گام» تضمین می کند. پس بانک عامل با صدور اوراق «گام» در مرحله نخست هیچ پولی پرداخت نمی کند، بلکه فقط تعهدات مالی متقاضی را به عنوان یک اقدام بانکی اعتباری تضمین می کند. به همین جهت دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق «گام» را «اوراق بهاداری که برمبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می گردد»، تعریف کرده است. متقاضی اوراق «گام» نیز می تواند این اوراق را بفروشد یا در بازار بورس اوراق بهادار تنزیل نماید یا به جای پرداخت پول به فروشنده یا پیمانکار خویش واگذار نماید.»

این پژوهشگر بانکی با بیان اینکه «سقف صدور اوراق «گام» توسط بانک ها نامحدود نیست»، توضیح می دهد: «براساس مقررات بانک مرکزی، سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل 120 درصد از فروش سال آخر آن بنگاه برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده پس از کسر مانده سه حالت مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق «گام» قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین می شود. همچنین سقف اعتباری بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی بنگاه متعهد در سررسید برای اوراق «گام» قبلی منتشره، به میزان 10 واحد درصد افزایش می یابد. این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد، برمبنای آخرین صورت های مالی حسابرسی شده می تواند اعمال شود. نرخ کارمزد اوراق «گام» توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین و به بانک های عامل ابلاغ خواهد شد. بدیهی است در صورت نقدشدن اوراق «گام»، متقاضی بایستی در ظرف مدت مشخص مطالبات بانک صادرکننده اوراق «گام» را بپردازد. در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد، موسسه اعتباری عامل موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد: 1-مطالبات مذکور را به اقلام بالای خط ترازنامه خود و به سرفصل بدهکاران بابت گواهی اعتبار مولد گام (پرداخت شده به تفکیک دولتی و غیردولتی) انتقال دهد. 2-مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم پرداخت اوراق «گام» توسط بنگاه متعهد، مطالبات مذکور را پس از دو ماه به طبقه مشکوک الوصول منتقل نماید. ذخیره گیری مطالبات ناشری از اوراق «گام» مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره گیری مؤسسات اعتباری قابل محاسبه است. ضمنا وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع این بند برابر است با نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی به علاوه هشت واحد درصد تعیین شده است.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در جمع بندی صحبت هایش، اوراق «گام» را در راستای جهت دهی اعتبارات بانکی به سوی بخش تولید و بازار سرمایه می خواند و می گوید: «این سیاست بانکی، امری مثبت است. آنطور که سخنگوی بانک مرکزی گزارش داده، «در یک ماه و نیم اخیر حجم انتشار اوراق «گام» به رقم 13.4 هزار میلیارد تومان رسید؛ در حالی که حجم انتشار این اوراق از زمان راه اندازی آن در بهمن ماه 1399 تا تیرماه 1401 معادل 8.8 هزار میلیارد تومان بود.» معنای این آمار بانک مرکزی این است که شبکه بانکی فقط طی یک ماه بیش از 130 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اعتبار داده است. البته این آمار به غیر از آمار تسهیلات پرداختی به بخش تولید است. ضمنا در استفاده از ظرفیت های اعتباری بانک ها همانند پرداخت تسهیلات باید دقت داشت و با اعتبارسنجی مناسب بدین عرصه گام نهاد، تا خلق پول نشود و برای حل مشکلات مالی برخی از صنایع نظیر خودروسازان، بانک ها با مطالبات معوق مواجه نشوند.»

آیا عروس هلندی برای انسان ضرر دارد؟ (مضرات عروس هلندی)

مضرات عروس هلندی

مضرات عروس هلندی چیست و اینکه آیا عروس هلندی برای انسان ضرر دارد یا خیر؛ سؤالی است که خیلی از افراد می‌پرسند.

در این مقاله قصد داریم به‌طور خلاصه درمورد ویژگی‌های عروس هلندی توضیح دهیم؛ تا خودتان به این نتیجه برسید که آیا این پرنده با شرایط زندگی شما سازگار هست یا نه.

عروس هلندی، هم به‌دلیل زیبایی و باهوش بودن و هم به‌دلیل داشتن توانایی تقلید صدا، یکی از پرطرفدارترین حیوانات خانگی است. همین موضوع نشان می‌دهد که عروس هلندی به‌جز در موارد خاص، ضرری ندارد.

اگر می‌خواهید بدانید که آیا عروس هلندی برای کودکان، افرادی که آلرژی دارند، چه ضرری دارد و همچنین آیا بیماری‌های این پرنده به انسان منتقل می‌شود یا نه؛ تا انتهای مقاله با واسط کالا همراه باشید.

با ورود عروس هلندی، سبک زندگی شما باید تغییر کند!

یکی از اصلی‌ترین مضرات نگهداری عروس هلندی این است که با ورود او، شما باید آمادگی داشته باشید تا سبک زندگی خود را عوض کنید.

وقتی‌که عروس هلندی را به خانه آوردید، دیگر نمی‌تواند از شمع، مواد شیمیایی، تمیزکننده‌های قوی و… استفاده کنید.

قبل از خرید عروس هلندی، درمورد شرایط نگهداری و پرورش او تحقیق و محیط خانه را برایش آماده کنید.

برای نگهداری عروس هلندی باید هزینه کنید

عروس هلندی نسبت به سایر طوطی‌ها عمر کمتری دارد؛ اما نسبت به پرنده‌های دیگر بیشتر عمر می‌کند.

طول عمر عروس هلندی‌ها به‌طور میانگین 15 تا 20 سال است؛ ولی سایر پرنده‌ها معمولاً 3 تا 8 سال عمر می‌کنند.

عروس هلندی حیوانی نیست که فقط به او ارزن بدهید و انواع نسبتهای مالی چیست؟ تمام! بلکه باید انواع دانه و میوه را در اختیارش بگذارید. این پرنده، هم تنوع غذایی را دوست دارد و هم اینکه بدن او به این مواد نیاز دارد.

منظور از هزینه کردن برای عروس هلندی، فقط پول نیست؛ بلکه شما باید برای او وقت بگذارید تا خدای‌ناکرده افسرده نشود.

عروس هلندی حیوان اجتماعی است که اگر عروس هلندی دیگری در قفسش نباشد؛ خیلی به صاحبش وابسته می‌شود. شما باید اسباب‌بازی‌هایی برای او تهیه کنید که در نبود شما، با آن‌ها بازی کند. درضمن، اگر شما نمی‌توانید برای او وقت کافی انواع نسبتهای مالی چیست؟ انواع نسبتهای مالی چیست؟ بگذارید باید هزینه خرید یک عروس هلندی دیگر را بپردازید.

به‌طور کلی، یکی از مضرات عروس هلندی این است که باید بودجه و تعهد بیشتری نسبت به سایر پرندگان داشته باشید. اگر عروس هلندی که می‌خرید جوجه باشد، کار شما سخت‌تر می‌شود؛ باید به‌مراتب هزینه و وقت بیشتری را صرف نگهداری از او کنید.

آنچنان که باید خوش‌صحبت نیست

از دیگر مضرات عروس هلندی می‌توان به خوش‌صحبت نبودن او اشاره کرد.

اگر فکر می‌کنید که عروس هلندی خیلی خوش‌صحبت است و زیاد حرف می‌زند، سخت در اشتباه هستید.

منظور از خوش‌صحبت نبودن این انواع نسبتهای مالی چیست؟ است که نباید از این پرنده توقع داشته باشید؛ به‌خوبی کاسکو یا سایر طوطی‌ها حرف بزند.

عروس هلندی در تقلید صدا مهارت دارد؛ اما بیشتر احساسات خود را به‌صورت عملی نشان می‌دهد و نباید انتظار داشته باشید خیلی روان صحبت کند.

عروس هلندی سابقه جیغ زدن و گاز گرفتن دارد!

یکی از مضرات عروس هلندی که در بعضی از آن‌ها دیده می‌شود، جیغ زدن اوست؛ این رفتار بیشتر در عروس هلندی‌های نر دیده می‌شود که البته همه عروس هلندی‌های نر اینچنین نیستند.

معمولاً هنگام صبح، صداهای عروس هلندی بیشتر می‌شود؛ پس اگر سحرخیز نیستید، باید آن‌ها را در یک اتاق دیگر بگذارید.

جیغ زدن و گاز گرفتن

وقتی پرنده از چیزی ناراحت یا عصبانی است؛ با جیغ‌های بلندش می‌تواند شما را حسابی کلافه کند.

علاوه‌بر جیغ زدن، باید مواظب گاز گرفتن عروس هلندی هم باشید. وقتی عروس هلندی از چیزی عصبانی باشد، انواع نسبتهای مالی چیست؟ ممکن است دست یا هر عضو دیگری از بدن شما را گاز بگیرد.

سعی کنید عروس هلندی خود را همیشه در آرامش و محیطی مناسب نگهداری کنید؛ تا حالش خوب باشد.

به‌طور کلی، عروس هلندی پرنده مهربان و اجتماعی است و این خصوصیات در تعداد کمی از عروس هلندی‌ها، به‌خصوص آن‌هایی که دستی نیستند، دیده می‌شود.

مقدار زیادی فضولات دفع می‌کند

اگر مدتی از یک عروس هلندی نگهداری کنید، متوجه خواهید شد که نسبت به سایر پرندگان فضولات بیشتری دفع می‌کند. فضولات عروس هلندی بزرگ نیستند؛ ولی تعداد دفعات مدفوع‌کردن او زیاد است.

شما باید مرتب قفس پرنده را تمیز کنید؛ وگرنه ممکنه است بوی نامطبوعی در اطراف قفس بپیچد و کودک و نوزاد شما را مریض کند.

جالب است بدانید، زمانی‌که عروس هلندی از تخم‌ها مراقبت می‌کند؛ مدفوع خود را در لانه نمی‌ریزد و آن را نگه می‌دارد و چند ساعتی یکبار خود را در بیرون لانه تخلیه می‌کند.

به‌همین دلیل است که در دوره تخم‌گذاری، شاهد فضله‌های بزرگ با بوی نامطبوع هستید.

همکاری ویزا و FTX برای عرضه کارت اعتباری رمز ارز

همکاری ویزا و FTX برای عرضه کارت اعتباری رمز ارز

همکاری ویزا و FTX برای عرضه کارت اعتباری رمز ارز

در روز جمعه، پلتفرم ویزا از یک همکاری جهانی بلند مدت با شرکت‌های West Realm Shires Services و FTX Trading، جهت راه اندازی کارت‌های اعتباری رمز ارز در بیش از 40 کشور، خبر داد. این دو شرکت، به ترتیب، صرافی‌های FTX US و FTX.com را در دست دارند.

به گزارش زوم ارز، در بیانیه گفته شد: به عنوان بخشی از این همکاری، FTX شروع به ارائه‌ی کارت‌های اعتباری ویزا با برند FTX، برای مشتریان این صرافی در سراسر جهان، با تمرکز بر آمریکای لاتین، اروپا و آسیا در فازهای ابتدایی عرضه، خواهد کرد.

این کارت‌های اعتباری، به صورت مستقیم با حساب‌های FTX کاربر پیوند دارند. این صرافی توضیح داد که این کارت‌ها، که اکنون در آمریکا در دسترس هستند، به صورت جهانی در بیش از 40 کشور، شامل کشورهایی متعدد از آمریکای لاتین در حال عرضه هستند.

این کارت‌های اعتباری، به کاربران اجازه می‌دهد تا با موجودی رمز ارز در کیف پول‌های FTX خود، در بیش از 80 میلیون فروشگاه در سراسر جهان که از ویزا پشتیبانی می‌کنند، هزینه‌ی کالا و خدمات را بپردازند. این شرکت رمز ارزی خاطرنشان کرد که دارندگان کارت اعتباری FTX Visa، شامل هیچ کارمزدی نخواهند شد.

کای شفیلد، رییس بخش رمز ارز در پلتفرم ویزا، گفت: ما در این شرکت باور داریم که ارزهای دیجیتال، تاثیر بلند مدتی بر آینده‌ی خدمات مالی و انتقال پول خواهند داشت.

رییس بخش پرداخت صرافی FTX، آدام جیکوبز، گفت: ما، از طریق همکاری خود با ویزا، شاهد گسترش بیشتر ارتباطات میان دارایی دیجیتال و سیستم مالی جهانی خواهیم بود.

نشانه خرابی واشر منیفولد اگزوز؛ ایرادی رایج در خودروهای ایرانی و قدیمی

موتورهای درون‌سوز براساس یک فرآیند چهار زمانه کار می‌کنند که هوا در آن نقش اساسی دارد. هوا به سوخت کمک می‌کند تا بسوزد، رادیاتور را خنک می‌کند و با خروج هوای گرم از موتور در .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

موتورهای درون‌سوز براساس یک فرآیند چهار زمانه کار می‌کنند که هوا در آن نقش اساسی دارد. هوا به سوخت کمک می‌کند تا بسوزد، رادیاتور را خنک می‌کند و با خروج هوای گرم از موتور در قالب دود، پیشرانه خنک می‌شود. هوای داغ موتور از طریق منیفولد اگزوز یا دود به بیرون ارسال می‌شود. در این مطلب نگاهی به واشر منیفولد اگزوز، وظیفه آن و مشکلات مرسوم این قطعه خواهیم داشت. با ما همراه باشید.

واشر منیفولد اگزوز

واشر منیفولد اگزوز چیست؟

همان‌طور که در مقدمه مطلب گفتیم، موتورهای درون‌سوز برای فعالیت بدون مشکل به هوا نیاز دارند. این هوا از طریق لوله خرطومی مکیده می‌شود، از فیلتر هوا عبور می‌کند و سپس وارد موتور می‌شود. این هوا با بنزین مخلوط می‌شود و در سیلندرها مشتعل می‌شود. بر اثر اشتعال مخلوط هوا و سوخت، انرژی گرمایی به همراه دود حاصل از سوختن ایجاد می‌شود.

انرژی گرمایی توسط موتور به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود اما دود حاصل از سوختن کارآمد نیست و باید از موتور خارج شود. به همین منظور در مرحله چهارم سوپاپ خروجی باز می‌شود و پیستون به بالا حرکت می‌کند تا دود را از محفظه سیلندر خارج کند. دود خارج شده به منیفولد اگزوز وارد می‌شود و از طریق یک لوله به اگزوز می‌رسد. در طول این مسیر فیلترها و شبکه‌های مختلفی نیز وجود دارند که گازهای سمی را فیلتر می‌کنند. در نهایت آن چه از اگزوز خودرو بیرون فرستاده می‌شود، چیزی به جز بخار آب و کربن دی اکسید نیست.

واشر منیفولد اگزوز

در صورتی که منیفولد دود یا منیفولد اگزوز دچار مشکل شود، گازهای سمی حاصل از احتراق به درون کابین خودرو وارد می‌شوند. بنابراین ضروری است که با استشمام هرگونه بوی نامطبوع، از یک مکانیک خبره برای رفع مشکل موتور و خروجی‌های آن کمک بخواهید. در حقیقت منیفولد اگزوز اولین بخش از کل سیستم اگزوز خودرو است که گازهای داغ حاصل از احتراق را به بیرون هدایت می‌کند.

انواع منیفولد اگزوز

به طور معمول منیفولد اگزوز از جنس چدن ساخته می‌شود. منیفولد اگزوز چدنی بادوام است و هزینه ساخت پایینی دارد. البته این نوع از منیفولد بسیار سنگین است و اگر برای مدت طولانی در معرض گرما قرار گیرد، دچار شکست می‌شود.

واشر منیفولد اگزوز

نوع قوی‌تر و بهتر منیفولد اگزوز از فولاد ضد زنگ ساخته می‌شود. این نوع منیفولد وزن کمتری دارد، هوای داغ را بهتر به بیرون انتقال می‌دهد. با این حال منیفولد‌های فولادی نیز در اثر حرارت بیش از حد دچار ترک خوردگی می‌شوند، گرچه محدوده دمای بیشتری را تحمل می‌کنند.

واشر منیفولد اگزوز

بدیهی است که نمی‌توان دو قطعه فلزی را بدون واشرهای پلاستیکی به یکدیگر متصل کرد و مطمئن بود که هیچ گونه نشتی در آن وجود ندارد. برای اتصال منیفولد اگزوز به موتور، از واشرهای کوچک پلاستیکی موسوم به واشر منیفولد اگزوز استفاده می‌شود. این واشرها اتصالات بین منیفولد و موتور را آب بندی می‌کنند و مانع خروج هوای داغ و گازهای سمی به سمت کابین خودرو می‌شوند.

علائم خرابی واشر منیفولد اگزوز

بارزترین نشانه وجود ایراد در واشر منیفولد اگزوز یا خود منیفولد، نشت دود به خارج از محفظه موتور است. این دود به راحتی وارد کابین خودرو می‌شود و بوی نامطبوعی دارد. بنابراین در صورتی که بوی بدی را در کابین خودرو استشمام کردید، احتمالا منیفولد اگزوز خودرو شما دچار نشتی شده است.

واشر منیفولد اگزوز

واشر منیفولد اگزوز از جنس پلاستیک ساخته شده است و پلاستیک‌ها بر اثر زمان دچار خوردگی و پوسیدگی می‌شوند. بنابراین اگر مالک یک خودرو سالخورده هستید و بوی نامطبوعی را در کابین خود احساس می‌کنید، بهتر است تا در اسرع وقت نسبت به بازدید و تعویض واشرمنیفولد اگزوز اقدام کنید.

یکی دیگر از نشانه‌های خرابی واشر منیفولد اگزوز، افزایش مصرف سوخت اتومبیل است. در حقیقت اگر واشر منیفولد اگزوز دچار مشکل شود، نشتی هوا به وجود می‌آید و نسبت هوا به سوخت برهم می‌خورد. در نتیجه کامپیوتر خودرو وارد حالت چک موتور می‌شود و مصرف سوخت به بیشتری حد ممکن افزایش می‌یابد.

البته لازم نیست تا در مورد خرابی واشر منیفولد اگزوز دچار نگرانی شوید. تمامی خودروهای مدرن به سیستم عیب یاب موتور مجهز هستند و در صورتی که مشکلی برای قسمتی پیش بیاید، سیستم عیب یاب موتور با روشن کردن چراغ چک این مساله را به اطلاع راننده می‌رساند. با این حال اگر احساس می‌کنید که بوی نامطبوعی کابین اتومبیل شما را در بر می‌گیرد، بهتر است تا نگاهی به واشرمنیفولد اگزوز اتومبیل خود بیندازید.

واشر منیفولد اگزوز

سوالات پرتکرار

برای اتصال منیفولد اگزوز به موتور، از واشرهای کوچک پلاستیکی موسوم به واشر منیفولد اگزوز استفاده می‌شود.

به طور معمول منیفولد اگزوز از جنس چدن ساخته می‌شود که هزینه ساخت کمتری داشته و زودتر نسبت به گرمای بالا واکنش نشان می‌دهد. نوع قوی‌تر و بهتر منیفولد اگزوز از فولاد ضد زنگ ساخته می‌شود که البته دیرنسبت به گرما واکنش نشان داده و دچار شکستگی و پوسیدگی می‌شود.

در صورتی که بوی بدی را در کابین خودرو استشمام کردید، احتمالا منیفولد اگزوز خودرو شما دچار نشتی شده است. یکی دیگر از نشانه‌های خرابی واشر منیفولد اگزوز، افزایش مصرف سوخت اتومبیل است. تمامی خودروهای مدرن به سیستم عیب یاب موتور مجهز هستند و چراغ چک آن‌ها روشن می‌شود.

پشتوانه تتر چیست و چطور قیمت آن ثابت است؟

تتر بزرگ‌ترین و پراستفاده‌ترین استیبل کوین بازار ارزهای دیجیتال است که بالاترین حجم خرید‌وفروش روزانه را در میان استیبل‌کوین‌های بازار به خود اختصاص داده است و حضور در بازار ارز دیجیتال تا حد زیادی مستلزم خرید تتر است. این رمزارز اعتماد افراد و انواع نسبتهای مالی چیست؟ مؤسسات زیادی را جلب کرده است. طبیعی است که دانستن پشتوانه‌ها و سازوکار تثبیت قیمت آن می‌تواند برای سرمایه‌گذاران این بازار از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

تتر

در ادامه این مقاله به پشتوانه و ذخایر این رمزارز و نحوه ثابت نگه‌داشتن قیمت آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

‌پشتوانه استیبل‌کوین تتر چیست و چگونه قیمتش ثابت می‌ماند؟

طبق گزارشی که بر روی وب‌سایت تتر قرار گرفته است به‌ازای هر تتر منتشر شده ذخیره‌ای معادل یک دلار برای آن وجود دارد که به شکل اقلام مختلفی نگهداری می‌شود. هر یک از این اقلام از نظر میزان نقدشوندگی، حالت نگهداری و کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن و . با هم تفاوت دارند. در صورتی که قصد ورود به بازار ارز دیجیتال و خرید اینترنتی ارز دیجیتال از صرافی ایرانی را دارید می‌توانید در ادامه مطلب به صورت تفصیلی با اقلام پشتیبان و ذخیره انواع نسبتهای مالی چیست؟ استیبل کوین‌تتر آشنا شوید.

پول، شبه پول و سپرده‌های کوتاه‌مدت دیگر و اوراق تجاری

در مقیاس بزرگ‌تر پول، شبه‌پول و سپرده‌های کوتاه‌مدت دیگر و اوراق تجاری بزرگ‌ترین واحد بزرگ از میان موارد تشکیل‌دهنده ذخایر تتر را به خود اختصاص می‌دهد که در زمان نگارش این مقاله 79.62٪ ذخایر پشتیبان تتر را تشکیل می‌دهند. این اقلام نقدشونده‌ترین دسته‌ دارایی‌هایی است که در میان پشتیبان‌های رمزارز تتر قرار دارد و به همین جهت بیشترین درصد ذخایر را نیز به خود اختصاص داده است تا در صورت نیاز و به‌وجودآمدن هرگونه بحران به‌راحتی امکان نقد کردن تترهایی که نیازمند بازپرداخت هستند وجود داشته باشد.

در زیر هر یک از اجزای این دسته را جزئی‌تر بررسی می‌کنیم:

پول

این دسته وجوه نقد نگهداری شده به‌عنوان ذخیره رمزارز تتر را در برمی‌گیرد که خود نقد است و به‌راحتی قابل انتقال بوده و در صورت نیاز به آسان‌ترین شکل به نقدکنندگان تترهای منتشر شده منتقل می‌شود.

شبه پول

به دارایی‌هایی گفته می‌شود که نقد نیستند، اما به‌راحتی قابلیت نقد شدن دارند. این دارایی‌ها را می‌توان طی چند روز تا چند ماه به پول نقد تبدیل کرد و برای نقدکردن آن نیاز به زمان طولانی نیست. معمولاً این دارایی‌ها سود‌ده هستند اما نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت سود کمتری دارند. از جمله زیرمجموعه‌های شبه پول می‌توان به حساب‌های پس‌انداز، گواهی سپرده، ارزهای خارجی، اسناد خزانه (اسناد دولتی)‌، حساب‌های بازار پول و اوراق بهادار اشاره کرد که در زیر مختصراً به برخی از این موارد می‌پردازیم.

تتر۲

اوراق خزانه

نوعی از اوراق بهادار است که معمولاً سررسید کوتاه‌مدت و کمتر از یک ‌سال دارد و نقدکردن آن آسان است. اوراق خزانه نوعی از اوراق دولتی است و ریسک بسیار پایینی دارد که می‌تواند برای مؤسسات و افرادی که حجم نقدینگی بالایی دارند به‌عنوان جایگزین پول نقد انتخاب شود. سررسید اوراق معمولا‌‌ً به‌صورت ۳ماهه،‌۶ ماهه و یا یک‌ساله است. این اسناد یک مبلغ اسمی دارند که دولت هنگام فروش آن را با بهایی کمتر از ارزش اسمی به مردم می‌فروشد.

توافقنامه بازخرید معکوس

نوعی از قرارداد است که یکی از دو طرف قرارداد اوراق بهادار خود را به‌طرف دوم می‌فروشد اما تعهد می‌کند اوراق را در زمان تعیین شده از او بازخرید کند. نرخ بهره‌ای در این میان وجود دارد که به آن نرخ بهره رپو می‌گویند.

صندوق‌های بازار پول

نوع مشخصی از صندوق‌هایی سرمایه‌گذاری مشترک هستند که با هدف کسب بازدهی قابل‌قبول هم‌زمان با حفظ اصل سرمایه به وجود آمده‌اند و در اوراق بهادار، اوراق قرضه با سررسید کوتاه‌مدت و اوراق تجاری سرمایه‌گذاری می‌کنند این صندوق‌ها ریسک‌ بسیار پایینی داشته و بسیار کم‌خطر هستند ولی بازدهی مناسبی نیز به همراه دارند.

اوراق تجاری

نوعی اوراق قرضه کوتاه‌مدت هستند که شرکت‌هایی که به وجه نقد نیاز دارند صادر می‌کنند و سررسید آن‌ نسبتاً کوتاه‌مدت و زیر ۹ ماه است. در سال‌های اخیر بانک‌های تجاری این اوراق را با هدف منبع وجوه قابل استقراض، مورد استفاده قرار می‌دهند.

گواهی سپرده

یکی از ابزارهای مالی برای جذب سرمایة کوتاه‌مدت از سرمایه‌گذاران به‌ویژه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی است که گاهی اوقات بانک‌ها از آن برای سرمایه‌گذاری در پروژ‌ه‌های سودآور جدید تولیدی، ساختمانی و . استفاده می‌کنند و برای آن گواهی صادر کرده و سررسید مشخصی دارند.

اوراق شرکتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ و فلزات قیمتی

این دسته از سرمایه‌گذاری‌ها ریسک نسبتاً بیشتری نسبت به دسته‌های قبل دارند اما به همان نسبت بازدهی بالاتری را نیز به همراه دارند. درعین‌حال می‌توان گفت نقدشوندگی نسبتاً بالای آن‌ها نیز تا حد زیادی خیال سرمایه‌گذار را از نظر تأمین وجه در صورت لزوم راحت می‌کند.

اوراق شرکتی

شرکت‌ها برای تأمین مالی عملیات اجرایی، توسعه خطوط تولید، یا ایجاد تأسیسات تولیدی اقدام به انتشار اوراق قرضه شرکتی می‌کنند. این اوراق از جمله ابزارهای بدهی هستند که سررسید کوتاه‌مدت و زیر یک ‌سال دارند. این اوراق معمولاً به‌وسیله مؤسسات اعتبارسنجی بر اساس میزان ریسک و درصد بازدهی رتبه‌بندی می‌شوند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک انواع مختلفی دارند که با معمولاً باتوجه‌به میزان ریسک طبقه‌بندی می‌شوند از میان این صندوق‌ها می‌توان به مواردی چون صندوق‌های با درآمد ثابت، ‌صندوق‌های مختلط و صندوق‌های سهامی اشاره کرد که هر یک میزان ریسک مشخصی داشته و بازدهی آن‌ها نسبت به میزان ریسک افزایش می‌یابد.

فلزات گران‌بها

فلزات گران‌بها مانند طلا، نقره و . از دوران باستان به‌عنوان یکی از وجوه نقدی مورداستفاده قرار می‌گرفته‌اند. اما به‌تدریج جایگاه وجه نقد را از دست داده و به‌عنوان نوعی سرمایه‌گذاری تلقی شده‌اند. این فلزات همچنان نقدشوندگی بسیار بالایی دارند اما باید به میزان تغییرات قیمت و ریسک نگهداری آن‌ها نیز توجه کرد.

وام‌های تضمین شده

وام‌هایی هستند که وام‌گیرنده بخشی از املاک یا دارایی‌های خود را به‌عنوان تضمین یا وثیقه وام قرار می‌دهد تا در صورت عدم بازپرداخت وام و سود آن دارایی وثیقه فروخته شده و وام بازپرداخت شود.

سرمایه‌گذاری‌های دیگر‌ (ازجمله خرید توکن‌های دیجیتال)

سرمایه‌گذاری‌های دیگر از جمله خرید سهام، توکن‌های دیجیتال و . از انواع دیگر سرمایه‌گذاری هستند که ریسک بیشتر و درعین‌حال بازدهی بالاتری داشته و این نوع سرمایه‌گذاری نیز با محاسبه ریسک مورد قبول می‌تواند مفید باشد.

نحوه ثابت نگه‌داشتن نرخ تتر چگونه است؟

ترکیب ذخیره‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها همواره به شکلی مدیریت می‌شود که ارزش این رمزارز حفظ شود و علاوه‌برآن چرخه عمری برای آن تعریف شده که با افزایش تقاضا وجه نقد وارد شده و به‌ازای آن تتر جدید صادر می‌شود و در زمان کاهش تقاضا و نیاز به بازخرید وجوه نقد از ذخیره‌ها کاسته شده و بازپرداخت می‌شود و به‌ازای آن تعداد تتر معادل سوزانده می‌شود که در شکل زیر بهتر توضیح داده شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.