توثیق سهام چیست؟


توقیف سهام شرکت ها


توقیف سهام شرکت ها یکی ار موضوعات مهمی است که طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود سهام شرکت را توقیف کنند. اموال سهامداران شرکت های سهامی نیز ممکن است بابت بدهی به اشخاص دیگر در معرض توقیف و فروش به وسیله اجرای احکام دادگاه ها قرار گیرد.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • توقیف سهام شرکت
 • تفاوت سهام با سهم الشرکه
 • انواع سهام قابل توقیف
 • سهام بی نام
 • توقیف سهام ممتاز
 • توقیف گواهینامه موقت سهم
 • بابت بدهی شرکت توقیف اموال شرکت بلامانع است
 • شرایط انحلال شرکت توسط طلبکاران شخصی شرکا
 • نحوه توقیف سهام
ادامه
 • توثیق سهام شرکاء در شرکت سهامی
 • قابل معامله بودن سهام شرکت
 • بررسی حقوقی توقیف سرمایه و یا سهام
 • انواع توقیف سهام شرکت ها
 • فروش سهام توسط اجرای احکام دادگاه
 • توقیف سهام شرکت های سهامی در اجرای حکم دادگاه
 • فروش سهام توقیف شده شرکت های سهامی
 • ثبت نقل و انتقالات سهام
 • سئوالات حقوقی شرکت تجاری
 • وکیل متخصص شرکتهای تجاری آساک


چگونگی توقیف سهام شرکت

توقیف سهام شرکت ها، گاهی فردی از دیگری طلبی دارد اقامه دعوا صورت می گیرد. در این دعوا محکوم علیه باید به محکوم له، طلب را پرداخت نماید. اما ممکن است محکوم علیه از این پرداخت امتناع نماید. در این مواقع محکوم له با معرفی اموالی از محکوم علیه در جهت بازستانی حق خود گام بر می دارد. اموال توثیق سهام چیست؟ محکوم علیه اموالی مانند ملک، خودرو و هر چه که مالیت داشته باشد را شامل می شود. اما گاهی محکوم علیه چنین اموالی ندارد. اما محکوم له می داند. که محکوم علیه در یک شرکت دارای سهام یا سهم الشرکه است. از این رو از همین طریق اقدام می نماید.

جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنیدتفاوت سهام با سهم الشرکه

سرمایه در برخی شرکت ها به صورت سهام است که برای افراد دارنده سهام از عنوان سهام دار استفاده می شود. مانند شرکت سهامی عام و خاص، شرکت تعاونی با همه انواعش یا بخشی از شرکت های مختلط سهامی. در سایر شرکت ها که سرمایه به صورت سهام نیست. افراد شرکت شرکاء و سرمایه آنان سهم الشرکه نامیده می شود. مانند شرکت با مسئولیت محدود وشرکت تضامنی یا نسبی. با توجه به نوع شرکت، سهام یا سهم الشرکه افراد قابل توقیف و بازداشت می باشد. زیرا این اموال مال محسوب می شوند.


انواع سهام قابل توقیف

سهام با نام

سهامی است که برروی آن، نام مالک مشخص است. پس در این مورد کار محکوم له بسیارسهل است. چون برای بازداشت سهام با نام، نیازی به معرفی و ارائه اصل سهم به مامور اجرا نیست و کافی است که نام شرکتی که محکوم علیه در آن سهام با نام دارد. را به مأمور اجرا بدهد و درخواست بازداشت سهام بانام او را بنماید. مبلغ بازداشت شده سهام باید با میزان بدهی هم خوانی داشته باشد. و اگر مبلغ سهام بیشتر از مبلغ بدهی باشد. مابقی به محکوم علیه عودت داده می شود.


سهام بی توثیق سهام چیست؟ نام

سهم بی نام فاقد نام دارنده است و تنها راه اثبات آن، بودن این نوع سهم در دست متصرف است. برای بازداشت این نوع سهام محکوم له باید همچون اموال منقول، اصل برگ سهم را به مأمور اجرا بدهد. تا وی بعد از صورت برداری و ارزیابی آن را توقیف نماید . بازداشت این نوع سهام به جهت بی نام بودن با دشواری های اموال منقول در معرفی همراه می باشد. که البته گاهی ممکن است سهام متعلق به یک نفر در تصرف یا نزد شخص ثالث وجود داشته باشد که آن هم ساز و کارهای مختص خود را می طلبد. از آنجایی که نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد، حتی شرکتی هم که سهام بی نام منتشر می نماید، از این نقل و انتقالات آگاه نمی شود و تنها راه اثبات وجود سهم در دست مالک است.


توقیف سهام ممتاز

در خصوص توقیف این نوع سهام مقرره ای در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است. اما از لحاظ ماهیت مانند سایر سهام ها توقیف می شود. در صورتیکه سهام ممتاز بی نام باشد. از مقررات سهام بی نام و صورتیکه سهام ممتاز بانام باشد. از مقررات سهام بانام تبعیت می شود.

توقیف گواهینامه موقت سهم

این گواهینامه زمانی صادر میشود که هنوز تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده باشد و به تعهد کنندگان اینگونه سهام گواهینامه سهام بانام داده می شود. پس طبعاً نقل و انتقال آن نیز تابع مقررات سهام با نام است و در دفتر ثبت سهام شرکت هم باید به ثبت برسد. بازداشت این نوع سهام نیز تابع مقررات سهام با نام است. شخصیت شرکت های تجاری توثیق سهام چیست؟ مستقل از شخصیت سهام داران است.

درنتیجه نه میتوان بابت بدهی سهام داران اموال شرکت را توقیف کرد و نه به واسطه بدهی شرکت سهام سهام داران را توقیف کرد. چنانچه سهام داری بدهکار باشد، میتوان درخواست توقیف سهام او را نمود و واحد اجرا ضمن مکاتبه با اداره ثبت شرکتها جهت توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال سهام یا سرمایه مزبور، به علاوه طی شرحی به شرکت ذی ربط، مراتب توقیف سهم وی را به شرکت منعکس تا دفتر ثبت سهام یا سرمایه نیز منعکس شود و در این رابطه نمی توان اموال شرکت را توقیف کرد.


بابت توثیق سهام چیست؟ بدهی شرکت توقیف اموال شرکت بلامانع است


شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام است. لذا سهام شرکت های سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد و در توثیق سهام چیست؟ مورد شرکت با مسئولیت محدود موضوع سهام منتفی است. بدهی سهام دار ارتباطی با اموال و دارایی و سهام شرکت ندارد و هرگونه بازداشت یا توقیف کل سهام شرکت در راستای بدهی یکی از سهام داران غیر قانونی می باشد. طلبکاران شخصی شرکا حق تأمین یا وصول طلب خود را از دارایی و اموال شرکت ندارند اما می توانند هر اقدام قانونی را نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکنه به مدیون تعلق بگیرد بنا بر مقتضای امر انجام بدهند.


شرایط انحلال شرکت توسط طلبکاران شخصی شرکاء

در صورتیکه نتوانسته باشند طلب خود توثیق سهام چیست؟ را از دارایی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد. اما شرایطی نیاز است. باید حداقل 6 ماه قبل درخواست خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانده باشند. شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادامی که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب طلبکاران مذکور تا حد دارایی شخص بدهکار در شرکت یا جلب رضایت آنان از انحلال شرکت جلوگیری کنند. اینکه شرکت برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد تأثیری در تقاضای انحلال مذکور نخواهد داشت.


نحوه توقیف سهام

مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود، کما اینکه اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.


توثیق سهام شرکاء در شرکت سهامی

سهام دارای مالیت است از همین رو می تواند در قالب عقد رهن به وثیقه گذارده شود. سهام دار می تواند سهام مزبور را بابت دیون خود به رهن گذارد یا آنکه آن را بابت دیون دیگران به رهن گذارد. به این حالت رهن مستعار گوییم. اگر سهام شرکت بی نام باشد، قبض آن با تسلیم برگه سهم به مرتهن به عمل می آید. اگر سهام بانام باشد، از آن جا که معیار تشخیص قبض عرفی است، قبض آن با درج مراتب توثیق سهام در دفتر ثبت سهام شرکت به عمل می آید.


قابل معامله بودن سهام شرکت

به طور کلی هر چیزی که بتوان برای آن ارزشی در نظر گرفت و قابل خرید و فروش باشد مال، تلقی می شود. تعریف و مشخصات مندرج در ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به گونه ای غیر قابل تردید، سهم را مال دانسته و سهام را قابل معامله قلمداد کرده است ‌به این دلیل که سهم دارای ارزش مالی است و مالیت دارد و قابل ارزش گذاری و معامله است. سهام اشخاص در شرکت های سهامی، مالیات داشته و در نتیجه همان طور که به وسیله خود آنان قابل معامله و خرید و فروش است به عنوان بخشی از اموال آنان به وسیله اجرای احکام دادگاه ، نیز قابل توقیف و فروش به نفع توثیق سهام چیست؟ کسانی است که علیه صاحب سهم، حکم به توقیف و فروش اموال گرفته اند.


بررسی حقوقی بازداشت سرمایه و یا سهام

از لحاظ حقوق ثبت شرکت ها، بازداشت دارایی واموال شرکت با بازداشت سرمایه ثبتی متفاوت است. اموال و دارایی شرکت به اموال منقول وغیرمنقول و املاک و ادوات ومنافع وحقوق شرکت گفته می شود که به طورمستقیم قابل بازداشت وتقویم ونیست شدن طلب می باشد. اما سرمایه ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت ها نوعی تقویم مالکیت بر دارایی به صورت اعتباری می باشد وماهیت سندی وغیرمستقیم اثباتی سرمایه را داشته است و دارای جنبه اعتباری و تقویمی اموال می باشد.انواع توقیف سهام شرکت ها

همچنین عملیات بازداشت نزد مرجع ثبت شرکت ها درانواع شرکتهای تجارتی متفاوت می باشد، در برخی ازشرکت های تجارتی سرمایه شرکت وهمچنین مالکیت شرکاء به نحوی ثبت و رسمیت واعلان می گردد که می‌توان به ثبت مالکیت شرکاء درشرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی اشاره نمود که مالکیت هرشریک ونقل وانتقال آن برطبق ماده ۲۰۰ قانون ثبت شرکت ها ثبت میشود.

برطبق ماده ۱۴۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتراسناد رسمی مکلفند قبل ازهرنوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم‌الشرکه شرکت های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود ومختلط سهامی وغیرسهامی مراتب را از مرجع ثبت شرکت ها استعلام وسپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند بنابراین مراجع ثبتی می‌توانند درهنگام استعلام و یا ثبت چگونگی توقف وبازداشت سهم الشرکه را به دفاتر اعلام و از نقل و انتقال آن جلوگیری نمایند.

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید


ثبت مالکیت سهامداران واعضاء درشرکت های سهامی وتعاونی مبنی برثبت سهام مرجع ثبت شرکت ها منتفی است توثیق سهام چیست؟ و مالکیت سهام نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت نمی‌گردد و مطابق قوانین تشریفات خاصی برای نقل وانتقال سهام درشرکتهای سهامی درنظرگرفته شده است که ارتباط اداری وصلاحیتی به مرجع ثبت شرکت ها به عنوان ثالث نداشته است. برطبق ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی، شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

لذا مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است. از لحاظ نوع مالکیت سهام به دو دسته:

 • سهام با نام،
 • و سهام بی نام تقسیم می شود.

سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و درحکم مال منقول می باشد وهم به صورت قهری وهم به صورت قراردادی قابلیت نقل وانتقال دارد.فروش سهام توسط اجرای احکام دادگاه

برطبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، اگر ۱۰ روز از سپری شدن ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، گذشته باشد و محکوم علیه، خودش حکم را اجرا نکند یا ترتیب پرداخت مبلغ حکم به طلبکار را ندهد یا مالی که تامین مبلغ حکم از محل آن میسر باشد را معرفی ننماید اموال وی از جمله سهام او در شرکت سهامی بنا به معرفی شخصی که حکم به نفعش صادر شده است بوسیله اجرای احکام دادگاه، قابل توقیف و فروش خواهد بود. سهام شرکت‌های سهامی عام در بورس و سهام شرکتهای سهامی خاص، بین اشخاص قابل ارزش گذاری و داد و ستد است در نتیجه در مقام اجرای احکام دادگاه ها نیز سهام شرکت‌های سهامی اعم از آنکه سهامی عام یا خاص باشند قابل توقیف و فروش شناخته می‌شود.


توقیف سهام شرکت های سهامی در اجرای حکم دادگاه

توقیف سهام شرکت های سهامی ابتدا به وسیله اجرای احکام دادگاه ها بایستی به اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار اعلام گردد تا از نقل و انتقال آن برای فرار از ادای دین یا به هر قصد و منظور دیگری، جلوگیری شود. در مورد شرکت های سهامی خاص، توقیف سهام به وسیله اجرای احکام دادگاه ها به اداره ثبت شرکتها و مدیرعامل شرکت مربوطه بایستی اعلام شود تا این دو مرجع، اداره ثبت شرکتها و خود شرکت سهامی از نقل و انتقالات سهام توقیف شده در اداره ثبت شرکت ها و دفتر ثبت سهام شرکت، جلوگیری نمایند. در مورد شرکت های سهامی عام، توقیف سهام بایستی به اداره ثبت شرکت ها، سازمان بورس و مدیرعامل شرکت مربوطه اعلام گردد.


فروش سهام توقیف شده شرکت های سهامی

در مقام اجرای احکام دادگاه ها برای توقیف فروش اموال بدهکاران، سهام شرکت های سهامی نیز همچون سایر اموال توقیفی بایستی مورد ارزیابی کارشناسی و سپس مزایده قرار گیرد. با این تفاوت که اگر سهام شرکت‌های سهامی عام توقیف شده باشد فروش سهام فروش آن بایستی لزوماً از طریق مکانیزم های بورسی در سازمان بورس اوراق بهادار صورت گیرد. سهام شرکتهای سهامی خاص پس از ارزیابی کارشناسی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و پول حاصل از مزایده به طلبکار پرداخت خواهد شد.


ثبت نقل و انتقالات سهام

نقل و انتقالات سهام که در اجرای احکام دادگاه ها صورت گرفته باشد از سوی اجرای احکام دادگاه به مراجعی که باید نقل و انتقال سهام را ثبت و ضبط کنند. همانند سازمان بورس، اداره ثبت شرکتها و خود شرکت سهامی برای دفتر سهام منعکس میشود تا در سوابق و دفاتر خود به همان ترتیب اقدام کنند.سئوالات حقوقی شرکت تجاری
1-در اجرای حکم علیه یک شرکت سهامی خاص، ایا ما میتوانیم سهام و سرمایه آن شرکت را توقیف و بفروش برسانیم؟

اگر شرکت به عنوان شخص حقوقی مدیون باشد می توان وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اموال شرکت را توقیف کرده و به فروش رساند.

2- بنده طی چندین بار در راستای اقدامات تامینی و اجرای حکم سهام شرکت توقیف کردم منتها این بار که برای توقیف رفتم ثبت شرکتها اعلام کرده از اختلافات داخلی شرکت هست و توقیف سهام با هیات مدیره است و توقیف صورت نگرفته کسی اطلاع داره این عمل مبنای قانونی داره یا خیر؟

اگر دادگاه حکمی برای توقیف سهام شرکتی را داده باشد و یا قراری در این مورد صادر کرده باشد ثبت شرکت ها موظف به اجرای مفاد آن می باشد.

3-شیوه توقیف سهام شرکت و فروش سهام در شرکتهایی که سهامشان در بورس عرضه نشده و شرکتهای معمولی هستند به چه صورت است و اگر مزایده برقرار شود سهام مورد مزایده چگونه و در چه مرجعی انتقال می یابد.؟

نحوه توقیف و فروش سهام این شرکتها مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است که البته باید مقررات و الزامات قانون تجارت راجع به این شرکتها نیز رعایت و عمل شود و مرجع آن اجرای احکام دادگاهی است که راجع به اصل دعوا حکم داده است.


وکیل متخصص شرکتهای تجاری آساک

استفاده ازمشاوره حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت برای همه شرکتها امری ضروری است. برای مشاوره حقوقی و نظارت بر انعقاد قرارداد شرکت ها، واحدهای تجاری، تولیدی، صنعتی و بازرگانی با سایر اشخاص و وکالت پرونده های حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت ها مشورت نمائید.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی شرکت ها و کلیه خدمات حقوقی شرکت ها با وکیل شرکت تجاری در تهران، وکیل شرکت تجاری در کرج، وکیل شرکت تجاری قم، وکیل شرکت تجاری مشهد مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en
اینستاگرام
مشاوره حقوقی:
09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

02140223952
02140222853
آدرس:
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید .
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

مبلغ و نحوه واگذاری سهام عدالت تصویب شد/ افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران

رکنا سیاسی: با تصویب هیات وزیران، باقیمانده سهام متعلق به دولت در برخی شرکت ها و بانک های دولتی به صورت مستقیم به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند، واگذار می شود.

به گزارش رکنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیأت وزیران در جلسه امروز( چهارشنبه ) که به ریاست آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور برگزار شد، وزارت اقتصاد را مکلف کرد از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بانک های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.

براساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هریک از مشمولان معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است. همچنین افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهادهای ذی ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) برعهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود.

سازمان خصوصی سازی نیز مکلف شد از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هریک از مشمولان اقدام کند.

سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحله‌ای (طی ۳ سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران می توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام کنند.

قیمت سهام موضوع این مصوبه توسط هیأت واگذاری و بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از اولین روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب نامه و منتهی به تاریخ جلسه هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر فرد، سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل باقیمانده سهام دولت در شرکت های موضوع این مصوبه اقدام کند.

لازم به ذکر است، واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به موجب قرارداد الکترونیکی منعقده بین سازمان خصوصی سازی و فرد مشمول خواهد بود. همچنین نقل و انتقال سهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت و کلیه کارمزد، هزینه‌های نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این مصوبه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف است.

موافقت با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱

هیأت وزیران همچنین در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده «۳» مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۴ میلیارد ریال، مراکز استان ها ۴ میلیارد ریال، سایر شهرستان ها ۳ میلیارد ریال و روستاها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین به موجب این مصوبه، سقف تسهیلات مذکور در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین گردید.

صدور مجوز برای خرید خودروهای مورد نیاز ادارات کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان و لرستان

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، به ادارات کل دامپزشکی استان‌های سیستان و بلوچستان و لرستان اجازه داد به منظور تأمین نیازشان، به ترتیب نسبت به خرید یک توثیق سهام چیست؟ دستگاه خودرو و پنج دستگاه خودروی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

اصلاح آیین‌نامه مربوط برای سرمایه گذاری و تولید و صادرات کالا و خدمات

هیأت وزیران در راستای تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص رفع ایراد و مغایرت قانونی در آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، منظور از «واگذارنده اعتبار» در آیین نامه مذکور، شرکت های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای تابع وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و نفت هستند که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه قرار می دهند.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح‌های مذکور تعیین کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.